Politika

Broj žena u politici ogledalo političke hrabrosti partija

Brojke su neumoljiv pokazatelj da su žene na mjestima odlučivanja i u politici neka vrsta izuzetka od pravila, jer živimo u kulturi koja favorizuje muškarce na svim poljima, ističe za Dnevne novin Snežana Jonica iz Ženske političke mreže.

Ona kaže da uspjeh žena koje se opredijele za bavljenje politikom zavisi od velikog broja faktora, te da brojni parametri utiču obeshrabrujuće na žene da se kandiduju.

“Ako hoćete da sagledate demokratski kapacitet partije, najbolje će vam o tome reći kada pogledate gdje su im žene u partiji. Od načina unutarpartijskog delegiranja i izbora, do tema koje im se partijski “daju”. Rijetke su one koje su se izborile za lidersku poziciju i na stalnom su testu, kontinuirano “provocirane’ na način na koji ni jedan muškarac ne bi bio”, naglašava Jonica.

Prema njenim riječima, veći broj žena u partijama suštinski znači otpočeti put reformisanja partije i po definiciji podrazumjeva otvaranje novih tema, kao i bližu sponu sa glasačkim tijelom.

“Pitanje žena u politici postalo je svojevrsno ogledalo političke hrabrosti partija da se odreknu ustaljenih šablona i floskula, ali i prilika za žene da potvrde svoju stamenost i realizuju svoju političku viziju”, smatra Jonica.

Govoreći o najvećim uspjesima ŽPM, Jonica ističe i da su se izborile da se niz relevatnih zakona po pitanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici nađe na agendi Vlade ove godine.

“To je najbolji odgovor na nepovjerenje nekih. ŽPM će otvoriti dijalog o životnim temama, poput zdravlja i zdravstvene zaštite, prava na rad, dostoje uslove rada i jednaka primanja. Ova pitanja jednako su važna za sve, i žene, i muškarce, bez obzira na političku pripadnost, naciju, vjeroispovijest”, navodi Jonica.

Jonica ističe da ŽPM ne gaji iluzije, već novi i napredniji nivo političkog promišljanja.

“Naš princip rada je da se borimo protiv predrasuda uspjesima i rezultatima, i da same predstavljamo model boljeg djelovanja, kako bi se poljuljano povjerenje građana vraćalo”, rekla je Jonica.

Članica Predsjedništva Socijaldemokrata Marija Blagojević, koja je članica ŽPM, kaže za Dnevne novine da Crna Gora danas ima 23,5 odsto žena u Skupštini, što je najveći procenat u našoj istoriji.

“To je važan iskorak u odnosu na raniji period. To je, prije svega, zasluga aktivistkinja i političarki koje su doprinijele izmjenama izbornog zakona čije norme predviđaju da na svakoj listi mora biti kandidovano najmanje 30 odsto žena uz odgovarajući raspored koji je sada najmanje jedna žena u grupi od četiri kandidata, uz kaznenu normu koja podrazumijeva da izborna lista koja ne ispuni ovu normu neće biti prihvaćena. Upravo ovo je primjer kako se dobrim zakonskim rješenjem podstiču partije da daju veću vidljivost ženama”, ističe Blagojević.

Prema njenim riječima, ŽPM je nastala u trenutku dubokih podjela u našem društvu i pokazala da je dijalog kao alat demokratije moguć i neophodan. Ona kaže da je ŽPM za nešto više od godinu dana postojanja uspjela da napravi važne korake u stvaranju preduslova za ekonomsko osnaživanje žena.

“Naša inicijativa za opredjeljivanje bespovratnih sredstava u lokalnim budžetima za žensko preduzetništvo je prihvaćena u 11 opština (Herceg Novi, Tivat, Pljevlja, Mojkovac, Rožaje, Bijelo Polje, Berane, Ulcinj, Podgorica, Bar i Danilovgrad) i obezbijeđeno je 144.000 eura. Ove godine očekujemo realizaciju tih sredstava”, kaže Blagojević, koja ističe da je ekonomska nezavisnost žena jedan od preduslova da bi se ona bavila i politikom i učestvovala u društvenoj sferi.

Članica Predsjedništva SD-a Marija Blagojević kaže da u toj partiji uvijek ističu važnost poštovanja ljudskih prava, a samim tim i ženskih prava.

“U našim organima, imamo procenat žena koji uglavnom odgovara onom zakonski propisanom, a sigurna sam da ćemo u ovom pogledu napredovati onako kako napredujemo u pogledu podrške koja raste od izbora do izbora. Procenat žena na našim listama u nekim prelazio je 40 odsto, a u većini opština 30 odsto. Imamo žene na čelu odbora, imali smo žene na čelu lista. U partijskom i svim izbornim programima imali smo posebne politike koje se odnose na žene i prepoznali važnost osluškivanja potreba žena koje čine više od 50 odsto stanovništva. Ono što je najvažnije, u našoj partiji žene imaju priliku da učestvuju u procesu donošenja odluka, da rade na stvaranju politika koje unapređuju njihov i položaj svih građanki i građana Crne Gore i nisu tu radi dekora”, kaže Blagojević koja je uvjerena da će u narednom periodu žene biti još zastupljenije.

Snežana Jonica smatra da je cilj od 40 odsto žena na mjestima odlučivanje apsolutno dostižan.

“Da otklonimo svaku zabludu o dostižnosti, ovdje praktično govorimo o svega deset političarki više iz cijele Crne Gore iz svih parlamentarnih partija, koje će osigurati tih 40 odsto učešća.Niko u ovoj zemlji ne može da tvrdi da cijela Crna Gora nema još deset političarki da djeluju u Skupštini. Ovdje nije pitanje, kako se to često misli kapaciteta i “kvaliteta” žena, već kapaciteta partija i stvarna politička volja da se ispoštuju demokratski principi za koje se svi glasno zalažu. Žene u politici mogu puno da doprinesu posebno u vrijeme poljuljanog povjerenja, demokratske krize i otuđenja politike od glasača, i to je dokazano širom svijeta”,kaže Jonica.

S njom je saglasna i Blagojević, koja kaže da “ovo nije pitanje brojki, već prava žena da se pitaju za stvari koje utiču na njihov život”.

“Kvota je privremeni mehanizam, koji će izgubiti smisao i biće nepotreban onog trenutka kad dostignemo stepen razvoja u kojem imamo jednake šanse i početne pozicije”, navodi Blagojević.

4 Komentara na "Broj žena u politici ogledalo političke hrabrosti partija"

avatar
1000
:   NAJNOVIJI | NAJSTARIJI | POPULARNI
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Send this to a friend