Politika Nuhodžić i Orav ocijenili

Crna Gora spremna za plan sa Evropskom unijom za borbu protiv terorizma

Iako slabo izraženi, fenomeni poput nasilnog ekstremizma i terorizma, zavrjeđuju punu pažnju nadležnih institucija u Crnoj Gori, a naročito u dijelu prevencije i podizanja svijesti javnosti o opasnostima koje ove pojave sa sobom nose, poručio je ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić.

On se danas sastao sa predstavnicima ekspertske misije za terorizam i nasilni ekstremizam koju je predvodio šef Delegacije EU u Crnoj Gori ambasador Aivo Orav.

Tokom naredna dva dana, koliko će eksperti Evropske komisije boraviti u našoj zemlji, biće održani radni sastanci na kojima će se razgovarati o prioritetnim aktivnostima i ciljevima za naredni period kada je ova oblast u pitanju.

Nuhodžić se osvrnuo na normativni i strateški okvir koji je Crna Gora usvojila, podsjetio na mjere u oblasti ilegalnih migracija, kao i na to da su u toku aktivnosti na izradi novih strateških dokumenata u oblasti sprječavanja terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma, kao i suzbijanja nasilnog ekstremizma.

On je takođe podsjetio da je, kada je u pitanju institucionalni okvir, značaj ovih pitanja prepoznat i kroz novu organizacionu strukturu Uprave policije, gdje su formirane posebne organizacione jedinice koje tretiraju ovu problematiku, kao i da je u okviru Biroa za operativnu koordinaciju i usklađivanje aktivnosti organa koji čine obavještajno bezbjednosni sektor formiran Nacionalni tim za borbu protiv nasilnog ekstremizma, na čijem je čelu državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Dragan Pejanović.

Na sastanku je takođe ocijenjeno da je za borbu protiv ovih globalnih fenomena neophodno uključivanje svih društvenih subjekata, kako institucija na državnom i lokalnom nivou, tako i civilnog sektora i medija, u cilju podizanja svijesti javnosti o bezbjednosnim izazovima i prijetnjama, koje iz tradicionalnih sve češće prelaze u hibridne oblike, i koji se šire putem interneta i društvenih mreža.

“Crna Gora, kao odgovorna država, članica NATO-a i zemlja koja je ostvarila značajan napredak na planu evropskih integracija, biće pouzdan partner u sprovođenju mjera koje mogu doprinijeti minimiziranju potencijalnih efekata ovih bezbjednosnih prijetnji”, poručeno je sa sastanka.

Send this to a friend