Politika

DF se vraća u parlament, kada ne znaju

Demokratski front DF zna da se u jednom momentu mora vratiti u parlament, kako bi izborno zakonodavstvo bilo izmijenjeno, kazala je poslanica tog političkog subjekta Branka Bošnjak, ali nije željela da pecizira kada će se to desiti.

Bošnjak je na konferenciji za novinare rekla da će, ukoliko ne postoji spremnost da se uz tehničke preporuke OSCE i ODIHR naprave i suštinske izmijene izbornog zakonodavstva, izbori u Crnoj Gori i dalje biti neslobodni i fingirani.

“Najbolje bi bilo da je opozicija jedinstvena i da je sačinjen zajednički predlog izmjena ali, nažalost, ovoj samoproklamovanoj građanskoj opoziciji je očigledno bliža Demokratska partija socijalista nego DF, pa neka nastave da čekaju mig „velikog šefa“ koji ih je i pred prošle izbore okupio za istim stolom“, kazala je Bošnjak.

Na pitanje kako u DF-u misle da je moguće promijeniti izborno zakonodavstvo ukoliko se ne vrate u Skupštinu, ona je rekla da se DF cijelo vrijeme zalagao za jedinstvo opozicije, kako bi se zajednički borili.

“Znam da je neophodno u jednom momentu vratiti se u parlament, jer izglasavanje Zakona o izboru odbornika i poslanika zahtijeva dvije trećine, a to nemamo trenutno u parlamentu“, kazala je Bošnjak.

Prema njenim riječima, tu se mora napraviti “nekakva relacija sa vlašću, zato što drugačije neće biti usvojeni ovi zakoni“.

“Ali, poenta je što ne postoji jedinstvo opozicije. Očigledno je da oni ne smiju sa nama, očigledno je da je to neki stav ambasada, ili plan B“, navela je Bošnjak.

Opcija ostaje i bojkot svih izbora

DF će, kako je kazala, u svijetlu svega toga razmotriti kako će i šta će dalje.

“Bitno je da mi sve imamo spremno i da znamo da nijesmo mirovali svo ovo vrijeme bojkota. U jednom momentu mora doći do povratka u parlament, ako želimo da izmijenimo izborno zakonodavstvo“, rekla je Bošnjak.

Ona je kazala da kao opcija ostaje i bojkot svih izbora ukoliko ne dođe do tih izmjena.

“Za to treba jedinstvo, jer parcijalni bojkot izbora ne daje nikakve rezultate“, dodala je Bošnjak

Ona nije željela da precizira kada će se DF vratiti u parlament, navodeći da njihova odluka neće zavisiti od toga šta ostatak opozicije misli o tome i kako će se ponašati.

Govoreći o neophodnim izmjenama izbornog zakonodavstva, ona je rekla da sada imamo manje više tehničke preporke OSCE i ODIHR “sačinjene nakon pokradenih izbora 2016. godine koje treba ispoštovati jer je predstavnik EK u CG to nedavno naložio“.

“Da nema vaspitnog pruta Evropske unije, režimu ne bi na um padalo da bilo šta mijenja“, kazala je Bošnjak.

Ona je kazala da tvrdnja predsjednika Skupštine da će sve preporuke biti ispoštovane, samo govori da ih nije čitao ili da ne poznaje Ustav Crne Gore.

“Svima je jasno da je nerealno da se ispuni jedna od preporuka, a to je brisanje rezidencialnog uslova od dvije godine, jer to bi zahtijevalo dugu proceduru za izmjenu Ustava dvotrećinskom većinom i potvrdu od tri petine biračkog tijela na referendumu“, precizirala je Bošnjak.

Kako je navela, tu preporuku u ovako podijeljenoj Crnoj Gori je u ovom trenutku nemoguće ispuniti.

“A nijesmo sigurni ni da bi to bilo dobro rješenje za Crnu Goru, kao državu sa malim brojem stanovnika“, dodala je Bošnjak.

Ostale preporuke se, kako je kazala, tiču uglavnom izmjena Zakona o izboru odbornika i poslanika.

“Što mi smatramo nedovoljnim da bi se stvorili uslovi za fer, slobodne, poštene i demokratske izbore, već treba izmijeniti čitav set zakona koji se direktno ili indirektno tiču izbornog procesa“, rekla je Bošnjak.

U DF-u smatraju da treba izmijeniti zakone o izboru odbornika i poslanika, o bračkom spisku, o registru prebivališta i boravišta, o crnogorskom državljanstvu i o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

“U protivnom, sve će biti samo šminkanje, a suština će ostati netaknuta“, upozorila je Bošnjak.

Kako je navela, prioritet za fer utakmicu je sređivanje biračkih spiskova i utvrđivanje stvarnog broja birača.

To, pojasnila je Bošnjak, podrazumijeva izmjene Zakona o registru prebivališta i boravišta koje će omogućiti nadležnomom organu da po službenoj dužnosti, nakon terenske provjere i uparivanja baza podataka, briše iz evidencije one koji ne prebivaju u Crnoj Gori a nalaze se na biračkom spisku.

U DF-u smatraju da, kroz uvođenje strogih kaznenih odredbi, treba učiniti da sve zvanične evidencije iz kojih proizilazi biračko pravo budu uredne i redovno ažuirane, kao i da treba obezbijediti elektonski čitač otiska prsta kako bi elektronska identifikacija birača bila validna i onemogućila glasanje sa falsifikovanim dokumentima.

Potrebno je, kako je navela Bošnjak, pojačati kontrolu potpisa podrške izbornim listama, kako se ne bi dešavalo da partije koje su navodno prikupile oko šest hiljada potpisa za izlazak na izbore, ne dobiju ni 300 glasova na izborima.

Ona je kazala da biračka mjesta treba urediti tako da na njemu bude minimum 100 a maksimalno hiljadu birača, i da je neophodno jasno precizirati u kojim se slučajevima glasački listić proglašava nevažećim.

U DF-u smatraju i da treba izmijeniti model načina izbora i strukturu državne i opštinskih izbornih komisija i učiniti ta tijelo profesionalnijim, efikasnijim i transparentnijim, kao i da treba pojačati odgovornost članova i predsjednika DIK-a i stručne službe kroz kaznene odredbe.

Bošnjak je dodala da treba detaljnije precizirati obaveze medija za ravnopravno predstavljanje lista, ograničiti zakupljivanje prostora i reklamiranje na primjeren nivo, kako ne bi oni koji imaju dosta novca bili favorizovani.

Ona je dodala da je, kada je u pitanju Javni servis, to već regulisano zakonom.

“Razmatrali smo i to da se, ukoliko postoji mogućnost, i kada su u pitanju komercijalni mediji odredi neki maksimum da ne bude nefer utakmica“, kazala je Bošnjak dodajući da je to osjetljivo pitanje i da nijesu sigurni da bi uspjeli u tome.

U DF-u smatraju i da treba pojačati kaznene mjere, pa čak i uvesti zabranu izlaska na izbore onima koji prijete, ucjenjuju i finansijksi i materijalno potkupljuju birače.

Kako je kazala Bošnjak, treba uvesti strogu kontrolu kako bi se onemogućila zloupotreba fukcionerima izvršne vlasti da tokom izborne kampanje zloupotrebljavaju svoju funkciju u partijske svrhe, pa čak i uvesti mogućnost zabrane islaska na izbore.

“Diskriminatorski Zakon o crnogorskom državljanstvu učiniti fleksiblnijim, jer važeći je diskriminisao mnoge građane koji decenijama žive u Crnoj Gori, dok vlasti bliski pojedinci olako dobijaju državljanstvo po skraćenom postupku bez opravdanog utemeljenja u zakonu“, kazala je ona.

Treba, kako je navela, shodno praksi u nekim razvijenim demokratijama, razmotriti mogućnost obaveznog glasanja za sve koji imaju pravo glasa i finansijski kažnjavati neizlazak na izbore.

“Što bi smanjilo broj apstinenata i zloupotrebe kojima je DPS sklon kroz prijetnje i otkup ličnih karata“, kazala je Bošnjak.

Send this to a friend