Politika

Gvozdenović i Kunrad: Potrebno nastaviti sa radom na zakonima

Uloga Evropske unije, OEBS/ODIHR-a i Venecijanske komisije od velikog je značaja, a sad je potrebno da se konačno nastavi rad na suštini, odnosno na zakonima, jer je već previše vremena potrošeno na procedure i na rasprave o tome koliko će članova imati Odbor i slično, zaključeno je na sastanku potpredsjednika parlamenta Branimira Gvozdenovića i nerezidentnog ambasadora  Belgije u Crnoj Gori Adama Kunrada.

Glavna tema sastanka bila je trenutna politička situacija u Crnoj Gori.

Ambasador je izrazio veliku zainteresovanost za rad i trenutnu situaciju u Odboru za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva.

Ističući zadovoljstvo zbog interesovanja ambasadora na ovu temu, potpredsjednik Gvozdenović ga je informisao o situaciji u Odboru od samog formiranja. Takođe, uputio je ambasadora i na situaciju od prethodnog ciklusa, odnosno 2016. godine kada je u Vladi zajedno radila pozicija i opozicija, kao i na aktivnosti na unapređenju izbornog zakonodavstva u 2017, 2018, i 2019. godini.

Potpredsjednik je upoznao ambasadora sa svim što je do sada urađeno u Odboru, da su na javnom konkursu izabrani pridruženi članovi iz akademske zajednice i NVO sektora, kao i da su preporuke koje su dobijene od njih i od ostalih relevantnih institucija i međunarodnih organizacija, detaljno sagledane i u dijalogu dio njih već implementiran u nove radne verzije i nacrte zakona.

Upoznao ga je sa tim da je broj istraživačkih radova koji su za potrebe rada Odbora napravljeni u proteklih 10 mjeseci, veći od broja istraživanja urađenih u Skupštini na ovu temu u poslednjih 10 godina.

Potpredsjednik Gvozdenović je naglasio da je ambicija da se nacrti koje je pripremila vladajuća koalicija sa predstavnicima akademske zajednice i nevladinog sektora koriste kao platforma za zajednički rad.

Ambasador je pozitivno ocijenio navedeno, ali posebno naglasio potrebu zajedničkog rada pozicije i opozicije.

 

Send this to a friend