Politika

Kovačević: Izbori pripadaju građanima

Milica Kovačević

Stvar nije završena izborom sudija ili vrhovnog državnog tužioca, a više od jedne trećine prelaznih mjerila nije ispunjeno u cjelosti, ili uopšte nije ispunjeno, rekla je Milica Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju (CDT). Zbog toga, kako je navela u intervjuu za Televiziju E nije iznenađena porukom ministarke evropskih integracija Maide Gorčević da se ipak neće u predviđenom roku ispuniti sve što se od Crne Gore očekuje u privremenim mjerilima iz poglavlja 23 i 24.

Gorčević je to rekla na kontrolnom saslušanju na skupštinskom Odboru za evropske integracije i objasnila da će o tome Ministarstvo evropskih poslova u ponedjeljak obavijestiti Evropsku komisiju. Dodala je da ipak vjeruje da probijanje roka neće uticati na dobijanje IBAR-a u junu.

“Mi pokušavamo javnosti već mjesecima da objasnimo da stvar nije završena izborom sudija ili vrhovnog državnog tužioca”, kaže Milica Kovačević i dodaje da jeste urađeno dosta u kratkom periodu, no zabrinjava da stvari koje su rađene brzo nijesu rađene kvalitetno, posebno ako se govori o najvažnijim pravosudnim antikorupcijskim zakonima i strategijama iz te oblasti.

Ono što je bilo u nacrtima i na javnim raspravama je, kako je rekla, ispod nivoa kvaliteta koji se traži.

Strategije, dodaje Kovačević, nijesu zagledane u budućnost, nijesu ambiciozne i uopšte ne obećavaju da riješe ogromne nagomilane probleme koje Crna Gora ima u pravosuđu.

“One se šalju Evropskoj komisiji prije nego što se dobije izvještaj sa javnih rasprava. Za javnu raspravu o Strategiji reforme pravosuđa već smo vidjeli, pogledala sam taj izvještaj, odbijeni su svi suštinski reformski predlozi. Tako da ja nijesam skroz sigurna da ćemo mi dobiti izvještaj o ispunjenim mjerilima samo na osnovu kvantiteta i na osnovu predaje bilo kakvih zakona, dokumenta i izvištaja, nego da ćemo biti pitani za kvalitet”, dodaje ona.

Važnije od tog dokumenta, prema njenim riječima, je to što ti zakoni ostaju Crnoj Gori i njenim građanima i institucijama koje treba da ih primjenjuju, a koji su suštinski za vladavinu prava.

“Ne bih voljela da ovo zvuči kao ometanje procesa evropskih integracija. Ja vjerujem da je Crna Gora toliko bolja od regiona i da mi zaslužujemo da dobijemo završna mjerila, ali isto tako vjerujem da ove stvari radije treba pretočiti u završna mjerila i ostaviti nam nekakav racionalni vremenski okvir da to uradimo kako treba, nego pro forme to štrikirati, jer smo to već gledali. Već smo dosta rubrika štrikirali za koje se ispostavilo da ih nijesmo uradili kako treba i da se na te zadatke moramo vraćati”, podsjetila je ona.

Govoreći o nejasnoćama u vezi izbornog procesa u Šavniku, uvođenja prinudne uprave i odluka Vlade kaže da postoje dva načina da se problem riješi.

“O jednom se stalno govori, ali on očigledno u ovoj političkoj realnosti ne može da se dogodi, a to je da se dogode izbori na ova dva biračka mjesta. Ali ponavljajući taj zahtjev ne dobijamo ništa, jer je očigledno da je to moglo da se uradi, uradilo bi se do sada”, navela je Kovačević.

Druga mogućnost je, kako kaže, da neko od učesnika izbora ili svi zajedno u Šavniku podnesu prigovor Državnoj izbornoj komisiji, tražeći poništavanje izbora. Državna izborna komisija bi to, kako pojašnjava, morala odbiti jer nema ovlašćenja, ali ima Ustavni sud, koji ima i mogućnost da poništi izbore u cjelini ukoliko su se desile neregularnosti koje su bitno uticale na rezultat.

“Mi vjerujemo da ima jako puno argumenta da su ovi izbori neregularni, između ostalog oni traju godinu i po dana. Ovi građani koji bi danas glasali su u drugom vremenu, politička scena je drugačija, jednostavno je potpuno bespredmetno tretirati ovo kao cijelovit izborni proces, a onda govoriti o svim nepravilnostima u vezi sa biračkim spiskom, u vezi sa nizom krivičnih postupaka, gdje su, mislim, i neke presude bile zbog ometanja glasanja”, podsjeća Kovačević.

Političke partije bi, kako kaže, trebalo da se malo vrate na osnovne postulate demokratije. Izbori ne postoje zbog političkih partija, i ne pripadaju njima, izbori, naglašava Kovačević, pripadaju građanima.

”Građani Šavnika su spriječeni da izaberu svoje lokalne predstavnike i mislim, da prioritet treba da bude da se njima to omogući. Dakle, da malo manje presuđujemo svi, jer svi smo skloni da kažemo zakonito, nezakonito, opravdano, neopravdano, Izabrali smo Ustavni sud, strašno smo s time hvalili, dobićemo IBAR, a onda da oni probaju da urade ono zbog čega postoje”, dodala je ona.

Podsjetila je da kriza u Šavniku traje dugo i, kako je rekla, da je neko planirao šta sve pogrešno treba da se uradi, teško da bi u jednoj seriji sve bilo ovako izvedeno.

“Dakle, od izbornog turizma i preseljavanja birača, nasilja na biračkim mjestima, odbijanja izborne administracije da radi svoj posao, niza neustavnih ideja kako riješiti situaciju, pa da ovog zadnjeg dvostrukog razrešenja koje predsjednik ne cijeni da je dovoljno za raspisivanje izbora”, kazala je Kovačević.

 

Send this to a friend