Politika

Martinović: Ne brinu SPC crkve, nego vrijedne nekretnine koje su nezakonito upisali

Crkve, manastiri i bogoslužbeni objekti neće biti problem tokom pregovora koji se najavljuju između predstavnika Srpske pravoslavne crkve i Vlade Crne Gore. Problem neće biti ni formalna registracija, već vrijedne investicione nekretnine koje nikada nijesu korišćene kao bogoslužbeni objekti, niti služe ispovijedanju vjere, a upisane su bez pravnog osnova na SPC.

Dakle, problem za SPC, odnosno ono za šta se ona bori i ovim litijama koje gledamo, jesu gradsko građevinsko zemljište, livade i drugi objekti koji ne služe za crkvene obrede. To je, u stvari, najvrednija imovina kojom bez pravnog osnova gazduje Srpska crkva u Crnoj Gori i čega se ne želi odreći, ocjenjuje u intervjuu Vikend novinama naš poznati advokat Nikola Martinović.

Martinović ističe da Zakon o slobodi vjeroispovijesti ne tretira ni ispovijedanje vjere, ni organizaciju vjerske zajednice, niti izbor arhijereja, što obično zakoni takve prirode tretiraju, već da je vjerskim zajednicama ostavljena potpuna sloboda.

Kažete da registracija ne bi trebala da bude problem…

MARTINOVIĆ: Po meni, ona uopšte ne bi trebala da bude problem. Uostalom, pogledajmo kako je ta ista Srpska crkva riješila ovo pitanje u Hrvatskoj. U toj državi su se registrovali bez ikakvog problema, tako da u tamošnjem registru imate 431 upis raznih jedinica SPC. Svaki manastir, svaka crkva, crkvena opština upisana je da bi mogla da dobije status pravnog lica. Čak i Eparhijski savjet, koji je potpisao ugovor sa državom Hrvatskom, upisan je kao posebno pravno lice. Isti slučaj je sa Republikom Sbijom. Ako SPC bude principijelna i u Crnoj Gori pokaže postupanje kakvo je pokazala u Hrvatskoj, registracija neće biti problem. Problem će biti kod imovine. Jasno je da crkva neće pristati da joj se oduzme faktička vlast na imovini koj a nije prevashodno namijenjena bogoslužbenoj djelatnosti.

SPC ne pominje gradsko građevinsko zemljište, već je fokus tokom protesta stavila na crkve i manastire, ubjeđujući vjerujući narod da će im biti “oduzete svetinie”. Kako to komentarišete?

MARTINOVIĆ: Kako drugačije osim kao manipulaciju. Ko će praviti pitanje oko korišćenj a crkava i manastira? Ne vjerujem da ima čovjeka koji razmišlja o tome da se crkve i manastiri mogu oduzeti ili da se u njima bilo što drugo može vršiti osim vj erskih obreda. Ono što je suština i na čemu će, prema mojem mišljenju, SPC insistirati u pregovorima j este pitanje nekretnina koje nijesu korišćene kao bogoslužbeni objekti. Dakle, njih interesuje gradsko građevinsko zemljište prije sve ga, što je i najvrednija imovina kojom ta crkva danas gazduje u Crnoj Gori. Krucij alna stvar za nj ih je ko će ubirati koristi od građevinskog zemljišta, od raznih nekretnina koje imaju eko-
nomsku vrijednost, a koje nemaju nikakvog doticaja sa vršenjem Božje službe.

Vjerovatno ste imali priliku da vidite kako je SPC na svoje ime upisala obj ekat Katoličke crkve. Vrlo je interesantno bilo njihovo objašnjenje da će se lako dogovoriti sa Katoličkom crkvom. Sa državom Crnom Gorom neće…

MARTINOVIĆ: Očigledno da neće. Kada spominjete taj slučaj, vrlo je indikativan odgovor predstavnika SPC u jednoj televizijskoj emisiji na Javnom servisu. Novinar je postavio pitanje što će Srpska crkva uraditi sa upisom Katoličke crkve koju je porodica Radoničić poklonila Kotorskoj biskupiji. Dakle, nesporno je da se radi o nekretnini koja predstavlja Katoličku crkvu, nesporno je da je to uvijek bila Katolička crkva, da je bilo privatno vlasništvo i da je ta porodica to poklonila. Nesporno je, takođe, dajedanasupisanana SPC. Kada j e novinar postavio to pitanje predstavniku SPC, on je spremno odgovorio da samo treba da se nađu sa predstavnicima Katoličke crkve i da će to ispraviti u vrlo kratkom roku bez bilo kakvih tenzij a! Postavlja se pitanje koji je to motiv da ćete sporno pitanje upisa u katastar sa Katoličkom crkvom riješiti u razgovoru, a da nećete da rješavate nijedno sporno pitanje sa crnogorskom državom. Da li je moguće da je Srpskoj crkva bliža, odnosno da će biti spremnija za dogovor sa Katoličkom crkvom nego sa crnogorskom državom?

Primjer prepisa objekta Katoličke crkve na SPC otvara pitanja uknjižbe objekata sa državne imovine na SPC.

MARTINOVIĆ: Vidjećemo šta će sve isplivati. Već se govori o tome da je čak 90 odsto prepisa koji su napravljeni od 1990. godine sa države na neko treće lice napravljeni najviše na SPC. Da li je to Mitropolija crnogorsko-primorska, mitropolit, neko treće lice… pokazaće provjere. To treba ostaviti nadležnim organima. Ali, u priči o prepisu imovine valj a podsj etiti na još jedan vrlo bitan detalj koji izbija iz ruku argumente SPC da će im neko oduzeti svetinje da ih privatizuje, da tjera sveštenike… Naime, postavlja se pitanje da li j e prij e ovog prepisa, dakle prije deve. desetih godina prošlog vijeka, kada je sve bilo upisano na državu Crnu Goru, neko smetao sveštenicima da u tim objektima vrše obrede? Da li je neko smetao vjernicima da dolaze? Naravno da nije niko. Dakle, vjerski obredi su vršeni u crkvama i hramovima iako su nesporno bili državno vlasništvo i tako bili upisani u katastru. Zašto bi nešto bilo drugačije primjenom Zakona o slobodi vjeroispovijesti? Naravno da nema ni govora o tome.

Podršku SPC i litijama, odnosno njenoj vaninstitucionalnoj borbi daju i opozicione političke partije u Crnoj Gori. Koliko će ta činjenica uticati na dij alog između predstavnika SPC i države Crne Gore?

MARTINOVIĆ: To da srpski orijentisana opozicija daje podršku zahtjevima SPC nije nikakvo iznenađenje. Oni tu vide svoju šansu, svoju, uslovno rečeno, vojsku za promjenu vlasti. Pitanje je koliko su građani svjesni manipulacija i pokušaja zloupotrebe njihovih vjerskih osjećanja.

Napraviću jednu paralelu, odnosno podsjećanje. Crnogorci su išli na Gazimestan, podržavajući pokušaje rješavanja realnih problema Srba na Kosovu. Ali to nije bio način na koji su mogli pomoći i na koj i se ovo pitanj e moglo riješiti. Oni su tada bili instrumentalizovani u stvaranju velike Srbij e i razbij aJugoslavije. Na isti način su k i radnici “Radoja Dakića” bili zloupotrijebljeni i iskorišćeni da se , počne krvavi rat. Ne treba imati nikakvu dilemu da je i ovaj pokret kojim rukovodi SPC, u kojem sigurno ima vjerujućih građana, mirnih i porodičnih ljudi, zloupotrijebljen kako bi se Crna Gora destabilizovala. Nesporno je da je rušenje crnogorske države i institucija nečiji interes, ali to ne smije da bude interes crnogorskih građana.

A da li je interes Srpske crkve, odnosno Mitropolije crnogorsko-primorske?

MARTINOVIĆ: Vidjećemo. Pitanje je kojoj će državi Mitropolija biti saveznik i saradnik. Da li će biti partner i saradnik crnogorskoj državi ili srpskoj, gdje se nalazi centrala SPC. To je suština i osnovno pitanje. Država Crna Gora sigurno nije neprijatelj crkve. Naprotiv. Ne treba zaboraviti da je izgradnju Vladičanskog doma u kojem je sjedište mitropolita CPC pomogla država Crna Gora, da je Pivski manastir spašen angažovanjem države.

Ukazao bih na jednu činjenicu koja se tiče izgradnje hramova. Svjedoci smo da je u Crnoj Gori izgrađeno puno hramova i da to nije nailazilo na protivljenje vlasti. Naprotiv. Imamo više slučajeva u kojima vlast nije mogla da spriječi nelegalnu izgradnju hramova nego onih u kojima je to mogla. Možda ovo posljednje nije u kontekstu pitanja, ali je vrlo bitna činjenica.

Kako Vi vidite litije? Kažete da nije novo da ih je u Srpskoj crkvi bilo i ranije povodom političkih odluka?

MARTINOVIĆ: Sadašnje litije, kako ih zove crkva, u stvari su protesti, demonstracije, odnosno javno izjavljivanje nezadovoljstva. Litije su crkveni naziv za crkveni obred, a ovdje se ne radi ni o kakvom obredu. A nije ni novo, kao što sam kazao u našem razgovoru, da se litije u Srpskoj crkvi održavaju povodom političkih događaja i odluka.

Na šta konkretno mislite?

MARTINOVIĆ: Najveća u istoriji 20. vijeka zapisana litija bila je takozvana krvava litija u Beogradu 1938. godine zbog izglasavanja konkordata između Jugoslavije i Vatikana. Kako SPC reaguje na određene političke pojave možemo utvrditi upravo na primjeru konkordata koji predstavlja ugovor između neke države i države Svete Stolice po pitanju njihovih odnosa u ekonomiji, ali prevashodno u religijskim pitanjima. Prvi konkordat između Srbije i Vatikana potpisan je u vrijeme Nikole Pašića 1914. godine. U to vrijeme nijedan srpski mitropolit, niti srpski sveštenik nije imao bilo kakvog prigovora. Dok je 1938. godine, po istom pitanju organizovana do tada najveća demonstracija crkvenih krugova u Jugoslaviji. Šta se to dogodilo za 24 godine?

Što je bio razlog?

MARTINOVIĆ: Godine 1914. Vlast u Srbiji na čelu sa Nikolom Pašićem je bila jaka, a 1938. nije. Naime, te godine Jugoslavija nema kralja koji je ubijen, a državom vlada namjesništvo. Državna vlast je bila slabija i crkva je to htjela da iskoristi. Međutim, koliko god da je država bila slaba, urušila je demonstracije i usred Beograda primijenila silu protiv SPC. Cijela predistorija govori o tome da se radi o konkurenciji crkve i države, o tome ko će imati političku i ekonomsku prevlast nad narodom. Dakle, nema komplikovanih pitanja, osnovno je ko će vladati narodom. U Evropi već više od 100 godina nema takvih dilema. U Evropi vladaju građani.

SPC je potpisala Temeljni ugovor sa Hrvatskom, pristajući na sve ono što u Crnoj Gori ne žele ni da čuju…

MARTINOVIĆ: Zakon o slobodi vjere Republike Hrvatske stavlja u istu ravan sve vjerske zajednice u toj državi. Ugovor između Hrvatske i Srpske crkve (ono što mi danas zovemo temeljni ugovor), potpisan je između tadašnjeg predsjednika Vlade Ivice Račana i SPC, odnosno njenog organskog dijela u Hrvatskoj kojeg čine eparhije Zagrebačko-ljubljanska, Gornjo-karlovačka, Dalmatinsko-slavonska i Osiječko-Poljska i Baranjska, a na temelju člana 69 tačka 17 i člana 70 stav 24 Ustava SPC i odluke Svetog arhijereskog sinoda iz 2002. godine. Dakle potpisuje ga Eparhijski savjet po dozvoli Sinoda SPC.

Prevedeno na situaciju u Crnoj Gori?

MARTINOVIĆ: Prevedeno kod nas, mitropolit Amfilohije ne bi mogao potpisati samostalno T emelj ni ugovor, morao bi imati dozvolu, odnosno saglasnost Sinoda i Sabora SPC, jer su organski dio te crkve. Što bi značilo da o imovini i pravima Srpske crkve i hramova u Crnoj Gori ne odlučuju u Crnoj Gori, već u Beogradu. Da li je to pravilno i prihvatljivo, neka građani odluče.

Kako je pitanje arhivske građe SPC uređeno u Hrvatskoj?

MARTINOVIĆ: Kada je u pitanju arhivska građa, odnosno pokretna imovina SPC, prvo da podsjetimo da je dio ove imovine bio oduzet od crkve u vrijeme SFRJ, kako Hrvati kažu u vrijeme komunističke vladavine. Ta imovina je, takođe, regulisana Ugovorom SPC sa državom Hrvatskom. Hrvatska se obavezuje da će SPC u Hrvatskoj dati u vlasništvo, ali ne i u posjed, sve matične knjige i arhivsko gradivo koje je sada u vlasništvu Hrvatske, a oduzeto je za vrijeme SFRJ. Matične knjige i arhivska građa ostaju u posjedu u ustanovama kulture radi stručne obrade, zaštite. Dakle u Hrvatskoj sve ovo može, a u Crnoj Gori se sve to osporava.

Zato su tu litije.

MARTINOVIĆ: Tačno. Crkva pokušava litijama da izdejstvuje što bolji položaj u budućim razgovorima sa predstavnicima vlasti. U Hrvatskoj su na sve pristali. Nijesu imali ni dobru pregovaračku poziciju, a jedan od razloga je činjenica da je Hrvatska dio evropske zajednice, gdje demokratska načela o slobodi vjeroispovijesti nikada nijesu povezana sa imovinskim odnosima.

Jasno je da je Crnogorska crkva bila autokefalna

Vi ste se bavili istraživanjem o autokefalnosti Crnogorske pravoslavne crkve…

MARTINOVIĆ: Tačno. Toliko se polemika vodi oko CPC da sam odlučio da malo više istražim to pitanje i to upravo iz izvora koji su bliski Srpskoj pravoslavnoj crkvi, koji su za njih vjerodostojni. I onda sam našao udžbenike koje je SPC izdavala. Radi se o knjigama koje su postale udžbenici zato što ih je Sinod Pravoslavne crkve odobrio za upotrebu u bogoslovijama Srpske crkve. Konkretno, radi se o knjizi koju je napisao inspektor bogoslovije Branko Cisarž, inače jedan od profesora i mitropolitu Amfilohiju Radoviću. Knjiga je izdata 1970. godine, po dozvoli Svetog Arhijerejskog sabora i pod blagoslovom patrijarha, tadašnjeg srpskog, Germana.

VN: Zašto je upravo taj udžbenik interesantan?

MARTINOVIĆ: U tom udžbeniku po kom se uči u pravoslavnim bogoslovijama, koji se zove “Crkveno pravo opšti dio i organizacija crkve” jasno stoji da je Crnogorska crkva bila autokefalna. Profesor Cisarž pošteno citira sve ono što se nalazi u tomosu Carigradske patrijaršije. Ovo je vrlo bitno zbog javne negacije postojanja Crnogorske autokefalne crkve od krugova koji su bliski SPC. Oni koji su učili iz udžbenika profesora Cisarža, koje je blagoslovio patrijarh German, moraju znati da je crkva koja je postojala u Crnoj Gori do 1918. godine bila autokefalna.

210

avatar
1000
103
107
0
 
152
BoboMirko 123007Pravi građaninPravi građanin
NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Mirko 123
Gost
Mirko 123

Ni vas ne zanimaju građevine nego, Buljarica ostrvo Sv. Marko, zaobilaznica u Budvi i drugo zemljište na ekstra lokacijama

Ljuta
Gost
Ljuta

Zapisnik sastavljen 16. decembra 1918. godine, 15 dana posle formiranja Kraljevine SHS u kojem najviši crkveni velikodostojnici Crne Gore zaključuju da će se ujediniti sa pravoslavnom crkvom u Srbiji. U tekstu se navodi: – Zapisnik izvanredne sjednice Svetoga Sinoda Pravoslavne crkve u Crnoj Gori, održane u rezidanciji Mitropolije crnogorske dana 16. decembra 1918.  Prisutni: mitropolit Crne Gore Mitrofan Ban, mitropolit… Više »

Ljuta
Gost
Ljuta

Riješenje: Pošto je Velika Narodna Skupština Srpskog Naroda u Crnoj Gori održana u Podgorici dana 13. novembra 1918. godine donijela odluku, da se nezavisna Crna Gora ujedini sa Kraljevinom Srbijom to i Sv. Sinod nalazi cjelishodnim i opravdanim da se i Sv. autokefalna Crkva u Crnoj Gori ujedini sa nezavisnom Pravoslavnom Crkvom u Kraljevini Srbiji, a zajedno s ovom sa cijelom… Više »

007
Gost
007

A DALI OVO RADI JEDAN ISTI NAROD SAM SEBI: “U 1918. i 1919. godini, Crna Gora je svedena na groblje. Bili su na hiljade njih pobijenih i na hiljade kuća spaljene. Žene, đeca i nemoćni starci bacani su živi u plamen i oganj. Đeca su bacana kroz prozor napolje, đe su padala na vrhove bajoneta, tamo namještenih. Nesrećnicima, koji bi… Više »

Tvrtko
Gost
Tvrtko

Dome majkin i tatin ti bi kad bi vam moglo bit uveo ulaznice u crkve.

Pravi građanin
Gost
Pravi građanin

Po čemu si to zaključio, Trtko ?

Lav
Gost
Lav

Ljudi (konkretno, fanatici) ne umiju da cuju argumente. Cuju samo ostrasceno urlanje i dreku. Oni ce i dalje da “brane svetinje” koje nijesu napadnute i da prepadaju ni kriv ni duzan narod koji odje zivi.

petar
Gost
petar

lave zatvori gubicu siri se vonj iz usta

Bokelj
Gost
Bokelj

Argumenti dolaze i sa druge strane ali ti ih ne cujes sto te stavlje gdje? Ocigledno si mlad i ne sjecas se strahota sto su upravo ovi sto ih podrzavas cinjeli.

goldie
Gost
goldie

brojte nas sjutra na litiju martinovicu ;)))) ima da se umorite

Цар🇷🇺Романов
Gost
Цар🇷🇺Романов

Мора да Мартиновић већ има купца за Буљарицу?

goldie
Gost
goldie

aha priforcalo mu se izgleda

Mle : 178 359
Gost
Mle : 178 359

Meni je svejednu koju zastavu ljubim , ali ovi sa Cetinja hoce Crveno pa Crveno …

Dejo barba
Gost
Dejo barba

Ja sam bio za vlada i za borisa.

Dejo barba
Gost
Dejo barba

Tužna je rejna takav je život. Rejna iz perasta.

007
Gost
007

NEMA TU HOCE NECE,NIKO OD DRZAVE NIJE JACI,TREBA IM SAMO RECI,,KLJUCEVE NA STO I ODBIJ,,

Mle : 178 359
Gost
Mle : 178 359

Ja predlazem da se SPC i Drzava dogovore preko kompromisa : Neka SPC da zemlju drzavi koju je navodno otela , a za uzvrat Drzava da prizna SPC kao jedinu pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori … Eto zar nije posteno !!!

007
Gost
007

MNOGO SI PAMETAN,,KLJUCEVE NA STO I ODBIJ,,.

Mle : 178 359
Gost
Mle : 178 359

A gde je tu demokratija ?

hhh
Gost
hhh

ha, ha….

Kompromis
Gost
Kompromis

Mle: Može, odlično ti je to, ali da se zove Crnogorska crkva.

Bobo
Gost
Bobo

E,jesi sladak.

Dr V. Perunicic
Gost
Dr V. Perunicic

Pa, isto to brine i Mila, strucnjace. Njemu nije ni do crkve ni do naroda, nego do love-samo o tome misli.

Titograd
Gost
Titograd

Doktore, da je vječno nezavisno Kosovo!!!

petar
Gost
petar

i ja na tvojoj mami tito

Mle : 178 359
Gost
Mle : 178 359

Eee sad da zamenimo teze … Pazite sad na ovo da SPC kaze : Znamo sta drzavu najvise boli , zemlja koju SPC ima kao vrednost , a ne Crkve, Hramovi i Manastiri !!! Da li je ovakvo razmisljanje i ovakav stav ispravan ?!

Roki
Gost
Roki

Mle: Državi pripada da bude bogata. Crkvi ne pripada. Probaj nešto bolje.

Vojnik777
Gost
Vojnik777

Litijama i molebanima se pokusava zadrzati monopol koji SPC ima u drzavi

ZarkoGolubic
Gost
ZarkoGolubic

SPC je napravila biznis od svetinja

makse
Gost
makse

Martinovicu svaka ti je zlatna i sveta kunem ti se ! daj vise, koga zanima od njih crkva, Pola ih je sa ikonama u nedleju a subotom vece ide da kamatu naplacuje.

petar
Gost
petar

kad se pamet dijelila ti si bio na zacelju

Sanja
Gost
Sanja

Jaooo crkva ima puno nepokeetnosti! Auuu pa to je tako neobicno u Evropi! A u Italiji, Spaniji, Njemackoj…koliko crkve tamo imaju nepokretnosti? Ali nidje u tim zemljama predsjednik i njegova familija nisu najbogatiji i to je jedino sto je nenormalno kod nas. Zato je vas i strah od bilo koga ko je popularniji od vase grupe, a Mitropolija je uticajnija… Više »

rejna
Gost
rejna

ahhaha a, u cijem su vlasnistvu te crkve i manastiri o kojima pricas??

Kata
Gost
Kata

Crkve

Nedjeljko
Gost
Nedjeljko

Jeste da je SPC uticajna ali sAMO kod posrbica ,za nas Crnogorce ce JEDINO biti uticajna Crnogorska pravoslavna ( kao prije 1918 I onog Jada Zorkinog.) …zivjela NASA Crna agora..

Dejo barba
Gost
Dejo barba

Bravo majstore.

Poljak ženi ran
Gost
Poljak ženi ran

Bravo majstore.

Majki
Gost
Majki

Što reče Martinoviću…. Ahahhhahahahaa

Pravi građanin
Gost
Pravi građanin

Istinu reče.

gledna
Gost
gledna

Vec vidjen scenario. Koliko smo samo protesta imali , a da su svi imali politicku i iskljucivo politicku pozadinu. Bio ja se onaj nazovi gradjanski, pa sta se desi. odustase, kao i svaki put do sada. Ovo je jako providno. Nego eto, neka setaju, velika vecina zna poentu.

Sanja
Gost
Sanja

Vecina seta ili podrzava setnje pa ste se zato i raspisali toliko

evazuta
Gost
evazuta

Ma, ne moze mi niko reci da nije politicki ako ide Marko da prica sa Irinejem i Knezevic u BG mjesec dana. Zasto je tamo toliko dugo, da seta? ne bih rekla. Pa, dosadila bi mu i setnja, nego ide po instrukcije kako da smijeni vlast u CG pod plastom vjerskog pitanja.

maldita
Gost
maldita

Mislim da Srbija ne bi imala emisija niti imala o cemu da prica da nije Crne Gore !! Vise oni pricaju, mlate, lazu, podvaljuju, a mi treba da cutimo . Konacno je izasao neko da objasni,ovaj covjek je zaista to na kristalno jasan nacin objasnio.

Mirko
Gost
Mirko

E ako ti crvena čarapica nije sve objasnila, ne znam ko će? On jadan sve radi iz ogromne ljubavi prema Crnoj Gori i zna se za njega odlicno koliko ništa nije prosperirao u raznim poslovima koje je preko države vodio. Ma jedna prava poštenjacina ali u punom smislu te riječi, onako, pošten, kao da radi za mila i seku. I… Više »

krejzi
Gost
krejzi

Niko se nije rodio ko je narodu ugodio. Mislim da oni ne kapiraju sta je poenta i treba sto vise pricati, iznositi cinjenica da budu upoznati sta oni to brane. Ne znaju istoriju, ne krivim ih. Ucili su iz udzbenika koje je plasirala susjedna drzava koja nas ne priznaje kao naciju, ali mislim da je vrijeme da im se pojasne… Više »

krinka
Gost
krinka

Kako ih samo sramota nije,manastire su pretvorili u hier markete, freske su prefarbali, tako da narode o za sta se i borite nisu vasi preci, te pretke koji su na freskama, i cija su imena uklesana su neki popovi iz Bosne prefarbali i izmijenili.

agata
Gost
agata

E, treba ovome narodu treba objasniti sta i kako se radi. Mislim da veca polovina onih sto setaju uopste ne kapira zasto seta. Oni misle da su tu brane crkve i da oni vise nece moci da udju u manastire i sl. To je apsolutna neistina . Dakle, CG ne uzima nista, CG samo zeli da crkva se registruje i… Više »

Patriotizam
Gost
Patriotizam

Cim nasim velikim patriotama ,aplaudiraju nepravoslavci,a to se desilo u svim do sada nepatriotckim potezima nasih patriota,2006,nato,zakon.Onda znajte da pravac kojim idemo je jedno veliko gubiliste i kraj. Na osnovu tih aplauza sve vam moze biti jasno bez i malo sumnje u nesto drugo.

Juhu
Gost
Juhu

Najveci zemljoposjednici su crkve. I u Engleskoj i u Italiji itd itd. Ostavljena zemlja u amanet i od ktitora mozda i za okajanje grijehova. Nisu ostavili DPS…..

BRBOT
Gost
BRBOT

Tačno tako Martinoviću ali ove litije imaju uloge 2 prva da sruše legalnu vlast a druga ako je ne sruše da dobiju bolju poziciju u pregovorima štiteći nelegalnu imovinu i svoje privilegije koje nisu male recimo đžipovi pa njihovo uhljebljenje popova ali.morat će se povinovati zakonu

Sanja
Gost
Sanja

Misli li iko od ovih podobnih strucnjaka sta ce dan nakon pada vlasti? No se ovakvi uvjek lako prislepaju novoj vlasti kao mnogi nakon pada Milosevica

hhh
Gost
hhh

a pametnice kada pada vlada? šta kaže baba Vanga, ili šta kažu u bratskoj Srbiji

Dragana
Gost
Dragana

Brinu ih dzipovi i obezbedjenje do toga je njima stalo usladilo se Mitropolit i popovima da dijele stanove i auta

Dejo barba
Gost
Dejo barba

Opasna si.

Marko
Gost
Marko

Pa to je najgore od svega sto oni ne brane nase svetinje vec njihove interese

Pol Skols
Gost
Pol Skols

Nasa jedina domovina je Crna Gora, to svaki pop mora da zna 🇲🇪🇲🇪🇲🇪

Bar_pamti
Gost
Bar_pamti

Hahahaahhah a ne no im je do religije

Liberal
Gost
Liberal

Nimalo iznenadjujuce obzirom da risto na sebe jma 47 posjedovnih listova

Stefo12
Gost
Stefo12

Pa risto je prvo biznismen i politicar pa tek onda pop

Dejo barba
Gost
Dejo barba

Lordovi svi koji su mi dali toplu riječ i bio u kuću kod njih imaju po 12 000 od mene godišnje.

Joo
Gost
Joo

Pocelo je pocelo…..sav kriminal svetosavske sekte pocinje da izlazi na videlo……

Crni
Gost
Crni

Izaci ce vama na nos

Vladika Rade
Gost
Vladika Rade

Da sam živ danas, opet bih po svijetu skitao samo da vas ne gledam. Manje države a veće muke nema u istoriji.

sds
Gost
sds

Normalno da brinu za pare… pardon vjeru srpsku.

PRAVDA ZA
Gost
PRAVDA ZA

Sveta Marovića

Окле
Gost
Окле

Кад је некоме једини ауторитет новац (као теби) онда му није јасно како неком другом то није. Ово што си описао и објаснио је управо ваш циљ да те непокретности отуђите и напуните своје џепове. Провидни сте народу Црне Горе, а оговор чете добити у недеље на литији.

Joo
Gost
Joo

Koja glupa zamena teza….znaci po tebi crkva stranih sektasa treba i dalje da zloupotrebljava Crnogorske svetinje i sve sto sa njima ide…..dok u isto vreme siri mrznju, poziva na krvoprolice, i pokusava sredstvima sile da unisti CG i sve Crnogorsko……eeeeeee nije vam srbijanci ovo 1918.-a……ovaj put znamo dobro zlo sa kojim posla imamo……

Окле
Gost
Окле

Одговорио сам ти два пута али админ цензурише иако нема увредљивог садржаја, једноставно је пристрасан 😂😂😂

Stara Podgorica
Gost
Stara Podgorica

Katolicka. Crkva je vlasnik Harvarda, Jejla. Jezuiti imaju dvadesetak univerziteta. Nista to sporno nije

Joo
Gost
Joo

Nije ni u CG sporno da SPC bude vlasnik svoga….samo neka dokazu da je njihovo…..a ono sto je Crnogorsko to mora biti Crnogorsko…….pravoslavno….ali svetosavlje nije pravoslavlje……

Crni
Gost
Crni

Jesu li se dogovorili oko iskljucenja iz partije onih koji setaju

GNK
Gost
GNK

Колико знам овај ипак није Васељенски партријарх

Ilija
Gost
Ilija

Ogolila se istina do kraja, znamo da su pozadina protesta interes SPC-a i pare

Bogdan
Gost
Bogdan

Čim im se stalo na žulj, i dovelo u pitanju finansije, izašli su na ulice da protestuju

d.b.
Gost
d.b.

Hahaha, tu smo znaci. Pa uzmite te nekretnine ne dirajte crkve i ne dijelite narod. Prvo ste tu priču oko crkve branili kao patriote najvise a sad priča oko vrijedne zemlje. E bruka.

Joo
Gost
Joo

Izadjite iz okupiranih Crnogorskih svetinja….istih onih iz kojih ste (do dana danasnjeg) isterali Crnogorce….neke silom, neke metkom…….

srbin 13€ u neđ
Gost
srbin 13€ u neđ

srbi spc zašto bježite od suda, preśednik ĐUKANOVIC vas poziva na sud, onaj ko bježi od suda što može biti da je taj

Lejla
Gost
Lejla

SPC je najveca moguca prijetnja crnogorskoj nezavisnosti i postojanju

moleraj
Gost
moleraj

đe god se crkvenjaci umiješali, građani koji se izjašnjavaju kao srbi su izvukli deblji kraj…kosovo, hrvatska, bih..

Krejzi
Gost
Krejzi

Imovinaa je naravno najbitnija. Ne damo interes!!

Krinka
Gost
Krinka

Moze Amfilohije da bude novi turisticki vodic kroz ljepote CG jer vec posjeduje turosticku agenciju.

Joo
Gost
Joo

Izmedju desetine drugih privatnih biznisa…..

Crnogorac100%
Gost
Crnogorac100%

Gospodine Martinivicu ,ja ne mogu evo 10 godina dobiti posao samo zbog toga sto sam bio Clan LSCG a ne vidim ni jednog clana DPS da je bez posla.I KOGA JE STALO.KAZU SNADJI SE.TO JE DEMOKRATIJA I DZAVA JEDNAKIH SANSI

Krejzi
Gost
Krejzi

Evo ka glasam DPS, zavrsila faks sve u roku, odgovorna ali nemam posla.. Dje to daju ovi iz dps da se javim brate kad je tako lako

Bnjj
Gost
Bnjj

Pa što ne radiš neki drugi posao, svaki posao je častan. Ljudi na Zapadu često rade druge poslove.

srbin 13€ u neđ
Gost
srbin 13€ u neđ

(Krejzi) hahaha odlično 👍

Bice bolje
Gost
Bice bolje

Crnogorac, vjerujem ti da nemas posla, nemaju mnogi. Zato su nammnogi Srbi zadrigli a zale se, a mi smo im dali devedesetih i hljeb i so, i nasa radna mjesta….da nam ovako zahvale pklitickim litijama…Bravo za nas takve kakvi smo, koje niko nikad nece razumjeti…

..🤬..
Gost
..🤬..

mrzim nezakonito

Agata
Gost
Agata

Pogledajte samo sta je sve upisano na mitropolita., pogledajte koliko je tu imovine, koliko je tu zgrada, zemljista i svega. Ne dajte svetinje. Takve svetinje.

Techno Pop
Gost
Techno Pop

Tačno ćemo se svi razboljeti od ristomore ako se ovo nastavi. Biće posla za farmako industriju da prave vakcine…

Sportista
Gost
Sportista

Kako ovaj zakon tretira vjerske objekte u Boki kotorskoj koji su izgrađeni do 1945…..Zakon se poziva na 1918 kada je ukinuta drzavnost CG ali Boka do 45 nije bila u sastavu CG….Nece valjda drzava vjerske objekte u Boki kotorskoj registrovati na sebe osim onih koje je izgradila od 45…..Nekako drzava hoce da zahvati i ono sto joj 100% ne pripada….

Bice bolje
Gost
Bice bolje

Sportisto, papire na sto pa sto dokazes da je tvoje uzmi, ono sto ne dokazes je DRZAVNO, OVO JE INTEGRALNA DRZAVA , a ne drzava u drzavi.
Papire pokazi.

Boka kotorska
Gost
Boka kotorska

Boka je tek usla 45′ pod prijetnjom Blaza Jovanovica u sastav Cg. E tada ste nam kovceg zakovali

Boko
Gost
Boko

’45. Boka je pripadala CG.

Bodin
Gost
Bodin

Ne nego ćemo crkve vratiti Austrougarskog. Mada bi i to bilo milije pojedinim.

DaSeNeLazemo
Gost
DaSeNeLazemo

Koja manipulacija narodom ovo je strasno. Kao da se narod pita, a na ulice 200hiljada ljudi i to vam ne znaci nista. Hocete da uknjizavate i rasknjizavate kako vi hocete , sto vam za oko zapne hocete da je vase, i uvijek vam malo I malo i malo i dokle vise, uvijek drzava navodno ugrozena.Nije narod ni lud ni slijep,… Više »

NamaJeTo u Krvi
Gost
NamaJeTo u Krvi

Dobrica Ćosić, književnik, član SANU, bivši predsjednik države, „otac srpske nacije“, napisao je sljedeće:

-„Mi lažemo da bismo obmanuli sebe, da utešimo drugoga; lažemo iz samilosti, lažemo iz stida, da ohrabrimo, da sakrijemo svoju bedu, lažemo zbog poštenja. Lažemo zbog slobode. Laž je vid srpskog patriotizma i potvrda naše urođene inteligencije. Lažemo stvaralački, maštovito, inventivno.“

Bice bolje
Gost
Bice bolje

Nema laganja nikakvog – vraticete crkve drzavi Crnoj Gori. Kako vas nije sramota da podrzavate ociglednu KRAĐJU U MANTIJI? NECEMO TO DOZVOLITI NI PO KOJU CIJENU. Znaci, sve za sto nemate dokaz da je vase nece i ne moze biti vase, bice drzavno, imacete pravo da ga KORISTITE, ali necete biti vlasnik.

SluzitiNarodu?
Gost
SluzitiNarodu?

Vi debelog obraza: Da vas podsjetim sta je drzava;drzava vam je na ulici svakog cetvrtka i nedeljom,

srbin 13€ u neđ
Gost
srbin 13€ u neđ

Naroda naulice ali kojeg naroda i čijeg naroda i odakle ????

Real Madrid
Gost
Real Madrid

Pa ovaj je “pravna” ispostava SD-a a nekad SDP-a niste valjda ocekivali nezavisni pravni stav ? Mene kao ateistu zanima ko je vladao zadnjih 30 godina ovdje i zasto je SD i prethodno SDP kao neko ko je vrsio vlast dozvolio da se za taj period neka drzavna imovina upise na crkvu ? Ko je prepisao i na osnovu cega… Više »

Real Madrid
Gost
Real Madrid

Da budem jasniji, ako je tada -90tih, po vama ili kome vec, nelegalno otudjivana imovina i prepisivana na MCP, zasto ste tada gledali i cutali i ucestvovali u tome, a sad vam to smeta ?

Interes
Gost
Interes

Pleme Bajice svake godine lože Badnjak u Cetinjskom Manastiru uz Blagoslov Mitropolita MCP Amfilohija,… Martinoviću

Dea
Gost
Dea

Bajici nalazu Badnjak i na drugu stranu

blavor
Gost
blavor

Ne lozì pleme…no pojedinci, strucnjače!

Bodin
Gost
Bodin

Pa nalagace I odsad isto samo što će crkva biti u vlasništvu države.

Interes
Gost
Interes

A ko odlučuje o Crnoj Gori… Albanija, Turska, Amerika,… Pa pustite vi neka narod odluči,… Zašto uzimate primjer Hrvatske,… Ništa pravno nijeste iznijeli, samo navijački i očekivano interesno,… Zašto ne vidite koliko ste „ gladni”…

Da ti ja kazem
Gost
Da ti ja kazem

Nijesmo ” gladni” no NASU KUCU NECEMO VAM DATI.. U TOJ KUCI JE SVE STO SMO VJEKOVIMA I GENERACIJAMA STICALI. ONA JE NAŠA, I SVE U NJOJ JE NASE, CRNOGORSKO!

Bodin
Gost
Bodin

Dobijete izbore i poništite zakon. Ali za to je potrebna većina građana Crne Gore, a to bi ne bi nega sa ulice. E pa ne moze.

Suljo cpc
Gost
Suljo cpc

Mitropolija bar ne rasprodaje imanja,dok vi sve rasprodaste i u djavola ste dali,velike patriote za svoj dzep. Treba primjera za navesti?

Dea
Gost
Dea

Mitropolija bas planira prodaju imovine u Budvi vlasniku nekog marketa. Lijepo

Sve je sad jasn
Gost
Sve je sad jasn

Haha, ne no ih upisuje na sebe, na Rista, pretvara u hotele, stanove, turisticke branse. Vidjecemo kone sve tu zestoko upleten od vas…

Bajo
Gost
Bajo

Da nije sta crkv rasprodala? Neka gradi,ali ostaje nama. Zapitajtevse ciji je porto Montenegro,portoNovi,Mamula,sv. Stefan… Malo mu pa oce i ostalo da uzme za sebe i rasproda? Je li mitropolit rasprodao sve sto se moglo i radnike poslao doma ,ili neko drugi?

Bodin
Gost
Bodin

Ne rasprodaje nego daje u zakup na 99 godina. Nekoliko primjera izneseno u medijima.

Pravi građanin
Gost
Pravi građanin

Mitropolija ne prodaje. Možda “malo” Miškoviću u Rose, za vilu, a inače ne, nikako. Stoposto možda.

Mila K
Gost
Mila K

Hvala, konačno je zadnje pero utilitarnih pravnika, jer su svi ostali u mjesec dana izgubili bitku pristojnosti u argumentima, istakao suštinu: imovina je jedino važna. A kad su kvadrati u pitanju, onda se već a priori zna da će dva udarna lidera dvije strane naći zajednički jezik, taman kao i svih ovih 30 godina.

Bleferi
Gost
Bleferi

Nadamo se da ovaj put nece…Dosta je bilo tolerisanja stvari koje su nas upropastile

aco CT
Gost
aco CT

Aferim gdin-e MARTINOVIĆU ovo je šuh šah pa mat spc-u, koja toliko negira postojanje CPC ,
‘čestitamo na ovako profesijonalnom pravu i činjenicama, ova vaša teorija dobija sve mogući sud u svijetu, gdin. MARTINOVIC će biti upisan u zlatne knjige o doprinosu nove CG history

Donji kraj
Gost
Donji kraj

aco CT, mućni glavom, nešto ti se manta.

Da se zna
Gost
Da se zna

Aco, nema tu new history, ovo JESTE STVARNA ISTORIJA, I REALNA SADASNJOST.
VAKAT JE DA BUDEMI KRAJNJE OZBILJNI I PODRZIMO DRZAVU CRNU GORU I NJENE ZAKONE. AOSOLUTNO.

Bnjj
Gost
Bnjj

Pripejd patriota, voli Cg novac ali ne voli ljude u Cg.

Bice bolje
Gost
Bice bolje

Bnjj, oprosti, ali takve kao ti voli samo majka

Цар🇷🇺Романов
Gost
Цар🇷🇺Романов

Кад Црногорци уђу у Цркву да се причесте.
Када уђу у ону Цркву коју су нам преци правили и за њу гинули.
Нећемо да нас “причешћују” причама о Ратку Младићу, Немањићима, “цару” Лазару, босанским ентитетима и осталим САНУ пројектима.
Капирате ли то?!!
Можете шетати до судњег дана, али вам светиње нећемо дати да их користите за политичку пропаганду!!!

Цар🇷🇺Романов
Gost
Цар🇷🇺Романов

Минусирајте, минусирајте, покажите право лице.
Надам се да су већина минусаша извјеглице -Босна/Косово, и “угрожени” мигранти из Србије.

Haris
Gost
Haris

Nista je korona virus naspram nekih kojima su neciji mozgovi zarazeni.

vjernik
Gost
vjernik

Romanov, ne bi loše bilo da odeš u crkvu, da se ispovijediš i da ti se očitaju molitve za zdravlje. Da si ikada ušao u crkvu znao bi da se tamo služi liturgija a ne ovo što ti nagađaš.

Interes
Gost
Interes

Zašto se sa vama ne slaže 90% pravoslavnih,… Zašto ovom ostatku to odgovara – naravno kao i vama – interes,…

Gaetina ćerka
Gost
Gaetina ćerka

Matematika i procenti vam nijesu jaca strana….

MilenaS
Gost
MilenaS

Hahajajaj, nece biti ni 15% , vjeruj ti meni ( kad odbijes maloljetnike i Srbe setače iz komsiluka), viđeces to kad bude glasanje posto ste politicka partija u mantiji. I videces to kad CPC dobije status koji TREBA DA DOBIJE. Onda ces se pitati đe vam je ” vjerni narod” koji, na zalost, sada ide u svoje crkve ali pod… Više »

Kotor CG.
Gost
Kotor CG.

Znali ko koje najveca siva ekonomija u CG.

Eto tako
Gost
Eto tako

Nike ni siva, nego crna da crnje nema.

Svetomir
Gost
Svetomir

Samo neka mi neko objasni ko je ovaj?

Boris
Gost
Boris

evo ja cu.č ovaj ti je niko

Bleferi
Gost
Bleferi

GRADSKO GRAĐEVINSKO U MANTIJAMA.
UZURPIRALI I HRAMOVE I ZEMLJU!
E, NECE MOCI! NECE, BUDITE SIGURNI.

Gen. Dukljanin
Gost
Gen. Dukljanin

Zdravo svanuo, nijesi se naspava.

Bojan
Gost
Bojan

Evo si nas prepao, živi nismo. Smanjila se Budva pa bi sad Buljaricu u novu Budvu da pretvore, da otvore novi prostor za punjenje džepova

Bnjj
Gost
Bnjj

Vlast želi vrijedne nekretnine, da bi pljačkali i dalje. To su nemoralni ljudi, boli ih briga za život običnog građanina Cg.

Indipedenza
Gost
Indipedenza

Martinovicu ,ja sam hrvat iz Boke, katolik,starosjedilac kome je tvoja drzava ,brutalno otela djedovinu na obali samoj unatoc tome sto imam sve papire o posjedovanju is doba Venecije na ovamo.Sramno je to sto tvoja drzava radi bilo kome pa I Spc,a pritom tvojim vlastodrscima I ostalim prirepcima ne pita za porijeklo milijunske imovine.Sada sam na Strazburu I slavit cu dan… Više »

Bokelj iz Boke
Gost
Bokelj iz Boke

ŽIVIO Indipedenza, NADAMO SE DA JE TAJ DAN BLIZU.

Gen. Dukljanin
Gost
Gen. Dukljanin

Bog te blagoslovio.

MilenaS
Gost
MilenaS

Hrvat? Gospe ti?
E, ja ti ne vjerujem, i tacka.

Bokelj iz Boke
Gost
Bokelj iz Boke

Živio, Indipedenza, brzo akoBogda!

Toni
Gost
Toni

Aaaa, tako znači…. A vas imovina ne zanima?

Stara Podgorica
Gost
Stara Podgorica

Svakom je to dostupno. Nađite interaktivnu kartu CG, na njoj su katarstarski brojevi parcela i objekata. Onda se u posjedu nekretnina ukuca mjesto i broj i sve se vidi. Ko je vlasnik i osnov sticanja nekretnine. ogromna zemlja i crkveni objekti upisani na crkvu i Amfilohija nemaju osnov sticanja. Svi treba da pogledaju kako je srpska crkva poharala Crnu Goru.

Montelider
Gost
Montelider

Istina ziva, crno na bijelo. SPC JE OKUPATOR CRNOGORSKIH KULTURNIH, DUHOVNIH I MATERIJALNIH RESURSA UOPSTE.
DOKAZA IMA NAPRETEK! NARODU CR SE SVE TO PREZENTOVATI. KO OVI IMA VIDEVE!

Kalace
Gost
Kalace

Plasim se da zbog gordosti i nekog laznog ponosa naseg predsednika Mila , ne dodjemo u situaciju da na ovim parlamentarnim izborima izgubimo vlast a time i trajnu migucnost da zaposljavamo nas narod . Predsednice popusti, vise ih ovog puta, skupljaj snagu za izbore kako bi opet dobili vlast. Bitnija je vlast od ovog glupog zakona

Sreten
Gost
Sreten

Ko je dotični i što je bitan?

Jovo Kapa
Gost
Jovo Kapa

Ako dobro kapiram, uvazeni advokat predlaze da se litije uguse batinama ? Obzirom da nije bio ucesnik istih , pozivamo ga da dodje vec sjutra na jednu u bilo kom gradu , nema te policije koja bi izvrsila takvo naredjenje, ti ljudi su uz crkvu advokateeeee

MilenaS
Gost
MilenaS

Ne prči se, Jovo! POKRADENA JE CRNOGORDKA NACIJA I CRNOGORSKA DRZAVA OD STRANE SPC…NE MOZE TO DA PRODJE!

Reci cu
Gost
Reci cu

Sto se desava
Ko vlada zadnjih 30 god
Jel JA

DAKA S-400
Gost
DAKA S-400

Zakonom o ODRZAJU crkva je stekla pravao svojine ,moj advokate! A sto niste donijeli zakon o porijeklu imovine prvo! A sto ce mo sa stecajima i privatizacijom , kako su tu pojedinci dosli do milionske imovine sa 1 e.. Sto se time ne pozabavite kad vam je toliko stalo do zakona i pravde .

Цар🇷🇺Романов
Gost
Цар🇷🇺Романов

Ево смо кренули да се прво позабавимо духовном приватизацијим/пљачком коју је починила СПЦ!!

Haris
Gost
Haris

A toooo vas boli, pa zasto odmah ne kazete?

Ljubo
Gost
Ljubo

Njih brinu pare i otale nezakonite radnje koje su im donosile novac

Lovcenska
Gost
Lovcenska

Treba objaviti i za crkve ali i za istaknute pojedince koji su od raspada jugoslavije stekli ogrmno zemljiste sirom cg, i na moru i u gradovima i po planinama a onda sve to konsfiskovati. ! Milo bi za to dobio bezrezervnu podrsku i srba i crnogoraca !

Balkanska ura
Gost
Balkanska ura

Bravo za komentar
Ovo je sve Balkaniz Cija i kriminalizaCIJA

Stefan
Gost
Stefan

Pa valjda prvo Milu treba konfiskovati?

Lovcenska
Gost
Lovcenska

Mozda, i za to bi tek dobio podrsku !

Nebojsa
Gost
Nebojsa

Da bi pravoslavna crkva bila autokefalna o tome kao dokaz mora da pistoji tomos izdat od Vaseljenske Carigradske patrijaršije i onda da je posle toga priznaju sve druge kanonske pravoslavne crkve i takvog dokaza nema,niti ga je ikad bilo.Možete vi naći na stotine knjiga i na hiljadu mjesta pisati da je crnogorska crkva bila autokefalna i to u stotinu ustava… Više »

Srđo
Gost
Srđo

Zašto ruska i srpska onda ne priznaju ukrajinsku koja je dobila autokefalnost od carigradske ili se radi o selektivnim priznanjima?

Nebojsa
Gost
Nebojsa

Zato što mogu da priznaju ,a ne moraju,ali ukrajinska crkva ima bar tomos,a crnogorska crkva nema,niti je ikad imala i lijepo je rečeno to od strane Vaseljenskog patrijarha i još je dodao i da tkz crnogorska crkva neće nikad dobiti tomos.

Serdar_mne
Gost
Serdar_mne

Tako je Nebojsa. Drago mi je da si se osvijestio po tom pitanju. Tako isto trebaju dokazi za onaj Tomos SPC iz 1219 , da ne tvrdite da je tada SPC kanonska u CG na osnovu predanja. Napredujes Neso 😀

Nebojsa
Gost
Nebojsa

Što će veći dokaz o tome da našu svetu srpsku pravoslavnu crkvu priznaju sve kanonske pravoslavne crkve i Vaseljenska patrijaršija koja je taj tomos i izdala.Ali to vama ne odgovara i da 100 tomosa postoji vi to ne priznajete,ali vi se tu bogu hvala ne pitate,niti ste bitni.Pozdravlja te tvoj nešo srbin iz crne gore.

Sveta nasa CG
Gost
Sveta nasa CG

Nebojša, ” rodoljube”, ako cio pravoslavni svijet zna, i ako sama Vaseljenska Patrijarsija zna ( a zna) da je CPC bila AUTOKEFALNA, ko si ti da tvrdiš suprotno???

Nebojsa
Gost
Nebojsa

Niko to ne zna bez navodno vi,ali bi se u tim stvarima ne pitate.Lijepo vam je vaseljenski patrijarh poručio,,nema tomosa za nvo cpc niti ga je bilo,niti će te ga dobit”.Tačka,doviđenja i prijatno.

Serdar_mne
Gost
Serdar_mne

Tako je Nebojsa. Drago mi je da si se osvijestio po tom pitanju. Tako isto trebaju dokazi za onaj Tomos SPC iz 1219 , da ne tvrdite da je tada SPC kanonska u CG na osnovu predanja. Napredujes Neso 😀

aco CT
Gost
aco CT

Serdar top coment ‘čestitam’ hahaha

Rvz
Gost
Rvz

Dobro jutro!!
A mi mislili da su im na um samo svetinje.

Uciteljica Rada
Gost
Uciteljica Rada

Svako govori ono sto ima na umu…

Titov pionir
Gost
Titov pionir

Vi bogami kao da smo svi posli zbogom u pamet
Ada niko nije moga upisivati bez zakona
Mi sve po zakonu radimo ..😃

Titogradlollol
Gost
Titogradlollol

Samo DPS ovce Mileta spasavaju

Titograd
Gost
Titograd

Da je vječno nezavisno Kosovo!!! Kako je jutros u Ćićevac?

Onajkojizna
Gost
Onajkojizna

Ovo što je navedeno u naslovu je već subjektivan stav i bolje još reći politički stav,a ne neki pravni stav koji je za očekivati od nekog ko je stručno lice u vezi prava i pravne nauke i što bi onda da je dat pravni stav bio neki stvarni doprinos u ovoj stvari.

Dragan
Gost
Dragan

To se zna od prvog dana. Da su ispravni ne bi ovoliko protestovali nego bi sjeli za sto i dogovorili se.

vesko
Gost
vesko

Dogovora nije bilo jer ga nije htjela vlast.Kako to da ista vlast napravi ugovore sa katolickom i islamskom zajednicom ,a kad SPC zatrazi isti ugovor sa drzavom i za sebe sa druge strane muk.Ne sustina ovog zakona je upravo u onoj odredbi da drzava odluci ko ce biti korisnik sakra-lnih objekata tj da crkve i manastire koje sada koristi SPC… Više »

aco CT
Gost
aco CT

Samo to kad izmeš u obzir i sve ti ke jasno, zna se ko bježi od pravde i suda

Lipovo
Gost
Lipovo

Nijesu ih ONI upisali već im je SDP dozvolio kao većinski ,,vlasnik,, katastra u CG, a Država tada zaćutala.

FENIKS
Gost
FENIKS

CRNOGORCI! BUDITE SPREMNI TO NA PORUCUJE JEDINA DOMOVINA CRNA GORA

Oprem dobro
Gost
Oprem dobro

Kralj Nikola, Pipersko kolo:
O tankome brašnjeniku
Stizao je Piper svuda
Da održi srpsko ime
Činio je jadan čuda

Joko
Gost
Joko

Usitnio si, ti što zboriš naopako, a sve ćeš biti manji i manji.

Ljubo bot
Gost
Ljubo bot

Joko, oko, ko, o .

aco CT
Gost
aco CT

CPC ‘Amin’

Barba
Gost
Barba

Zasto ne navedete placeve na primorju koji se vode na fizicka lica iz SPC a koji su nezakonito uknjizeni 90-tih nego cutite???

Zabar Ct
Gost
Zabar Ct

A ti bi Martinovicu,da uzmes crkvi,a das Lomiju i sviti nekretnine? Nesto mi je milije da su crkvene nego njihove.

ekolog
Gost
ekolog

Tačno.Malo i jednima(vlasti) i drugima(crkvi).Dako im jedan da bude dosta ta dva kvadrata ka cijelom svijetu.

Jedinka
Gost
Jedinka

A vi ste bacili oko ja to! Posto ste sve rasprodali i unistili,malo je,pa bi dobro bilo jos koji mioion da legne na racun!

Eto tako
Gost
Eto tako

Zasto bi ja i moja firma drzavi placali porez, a crkva ne?

mrkela
Gost
mrkela

Oni kažu da se Crnogorsko ime mora zatrijeti u nazivu crkve . Traže da sjedište crkve mora biti u Srbiji iz Srbije komandovati Crnogorcima . Crkva je Srbije a samim tim i imovina i hramovi . To je fašizam sa tim se Vi advokatu pozabavite, ovako ste promašili temu .

ElPatron
Gost
ElPatron

neka je nego cemo vama da je damo jer jos samo to ostalo da prodate sram vas bilo

Zaludnjaci
Gost
Zaludnjaci

Tipicno srpski. Kad nemas argumenata onda se ispovracas na sve sto ti padne saka.

Anonimus
Gost
Anonimus

A koliko stanova u prosjeku ima 1 poslanik dps, 3,4,5,,,,,koliko

Zarko
Gost
Zarko

A pop?

Tomos
Gost
Tomos

Zarko, monasi nemaju nikakvu imovinu!

Mađija
Gost
Mađija

Samo je razlika sto narod dobrovoljno daje popovima i crkvi, a ovi ti uzimaju iako ne zelis 😉

Joxim
Gost
Joxim

Što je ovaj ovoliko zapeo da nam sve u tančine objasni? Pusti nas druže da i mi sami izvedemo poneki zaključak. Niko od nas koji idemo na litije nije vidio Boga,ali nam ne smeta da u njega vjerujemo. Ako misliš da će nas tvoje,ili bilo čije,analize potkopati u vjeri,u grdnoj si zabludi. Naprotiv.

amo
Gost
amo

Joxime ne vjerujes ti u BOGA , nego u nesto sa cime su ti napunili glavu.Da si procitao letimice zakon vidio bi da se nikome nista ne oduzima.

Uciteljica Rada
Gost
Uciteljica Rada

Ima nas koji smo citali zakon i gdje pise da se oduzima i to bas SPC. Drugi su regulisali imovinu ugovorom i to nikome ne smeta…

Varvar
Gost
Varvar

Vjeruj ti u boga i treba al bog nije dzomic i amfilohije …dosta vas sto seta ide poslije litije u jako skromne domove za koje placa rentu a dzomic i druzina u najskupljoj zgradi u pg imaju stanove m2 kosta 2500€ dobijeni od vasih donacija o tome se radi…nije im smetalo da sa najboljim milovim drugom naprave dil za zgradu…otvorite… Više »

Uciteljica Rada
Gost
Uciteljica Rada

Drz se ti prijatelju svojega lada

Ertz
Gost
Ertz

Da se mi crnogorci pitamo za ostrog!

Titogradlollol
Gost
Titogradlollol

A ko se sad pita, vanzemaljci? Hoce Djuka da bude pop?

smolo
Gost
smolo

Pitaju se srpski popovi

Uzas
Gost
Uzas

Bojis li se boga ateisto

Setajte
Gost
Setajte

On se ne boji fiktivnog lika a ti bojis ocigledno. Zivot u strahu nije dostojan covjeka.

Misim
Gost
Misim

Pa ako je ateista zasto bi se bojao?

oktopod🐙
Gost
oktopod🐙

Šta je to bog ?

Varvar
Gost
Varvar

Boje li se popovi boga sto sa donacijama sebi kupili stanove u najskupljoj zgradi u pg m2 2500€ boji li se dzomic sto igra na karte u pare i daje na kamatu?!?! Rade vas kao v….ve

srbin 13€ u neđ
Gost
srbin 13€ u neđ

Đe je taj bog evo vi srbi mu se molite 30 g. Samo što ja znam a i vjekovima ali nikako da vam pomogne i da se pokavi ,samo živite u iluziji vjekovima biće biće hahaha

Srdjan
Gost
Srdjan

Pitanje je kako su ih mogli nezakonito upisati?U tom slucaju da i ja na sebe upisem buljaricu.Vidis da se pokusavaju spustit tenzije a ti opet o crkvi.neka brate mozda narod zaboravi do izbora……hahaha.

Mileva
Gost
Mileva

TAČNO.

Send this to a friend