Politika

Naučno djelo o NATO-u i EU proizvod dvodecenijskog rada

Naučno djelo o NATO-u i Evropskoj uniji EU pisano je istorijskom metodom u periodu tranzicije i transformacije društva ka Zapadnom sistemu vrijednosti i integracionim procesima, a namijenjeno je najširoj javnosti.

To je na pres konferenciji povodom predstavljanja naučnog djela, urađenog u okviru projekta NATO-a i EU, saopštio predavač i naučni istraživač, Veselin R. Golubović.

On je kazao da je djelo je nastalo kao proizvod dvodecenijskog rada na projektu integracionih procesa.

“Naučno djelo raspoređeno je u šest tematskih knjiga, ukupne sadržine oko dvije hiljade stranica A4 formata. Naučno djelo sadrži knjige: “Crna Gora i NATO”, “Terorizam”, “Članstvo Crne Gore u NATO-u”, “Globalizacija i svjetski poredak”, “Terorizam, antiterorizam i komunikacije”, “Istorija Crne Gore””, rekao je Golubović.

Prema njegovim riječima, naučno djelo se razlikuje od djela brojnih istraživača i eksperata zbog, kako je rekao, pristupa, kvaliteta, sadržaja literature koja je korištena, kao i zbog odnosa prema identitetu države i usklađivanja sa najvećim međunarodnim standardima i zakonodavstvima.

“Primjenjenost multidisciplinarnog pristupa garantovala je veliki izazov, ali i veliki kvalitet koji će kroz javno mnjenje dobiti satisfakciju. Naučno djelo je pisano na istorijskom metodu kao najodgovornijem, ali autentično je naučnim istraživanjima koji su kroz brojne istraživačke izvještaje rezultirali i završetkom određenih djelova u navedenom naučnom projektu NATO-a i EU”, istakao je Golubović.

On je kazao da je naučno djelo namijenjeno najširoj javnosti, kako običnim građanima, tako i najvećim ekspertima.

“Naučno djelo je pisano u periodu tranzicije, i ozbiljne transformacije društva ka zapadnom sistemu vrijednosti i integracionim procesima EU i NATO-a. Kroz cijelo naučno djelo prosežu se identitetska pitanja i njihova naučna dimenzija i utemeljenje na samobitnosti ovoga naroda i države koji je gradio vjekovima i milenijumima svoju istoriju i bio uzor i primjer mnogim državama i narodima u okruženju, ali i na globalnoj dimenziji”, rekao je Golubović.

On je naglasio da su neke od knjiga iz naučnog djela proistekle iz prvih seminarskih naučnih radova na Univerzitetu Donja Gorica iz 2010. i 2011. godine.

“Radi se o seminarskim radovima iz terorizma, o Crnoj Gori i NATO-u, koji su prošireni i pretočeni u knjigu”, precizirao je Golubović.

On je pojasnio da je Knjiga “Crna Gora i NATO” sistematski rađena, više od decenije.

“Knjiga je bazirana na velikom poznavanju prakse i teorije, vojno-bezbjednosnih strategija, istorijskih nauka, istorije Evrope i svijeta, istorije civilizacija, istorije međunarodnih i regionalnih organizacija sa težištem na NATO-u i EU, koje su postale vodilja i glavna teza kroz cijelo naučno djelo”, dodao je Golubović.

On je rekao da knjiga “Istorija Crne Gore” sadrži istorijske analize, istorijsku hronologiju događaja, koji su se dešavali u predinastičkom periodu istorije.

“Po definiciji narod koji zna tačnu istoriju, ima svoju budućnost. Zato je moj zadatak, kao istraživača, da na osnovu relevantne građe, pružim jednu ozbiljnu naučnu knjigu koja će itekako biti važna za identitet države i za edukaciju građana”, rekao je Golubović.

Govoreći o knjizi “Terorizam”, Golubović je rekao da je ona proistekla iz semiarskog rada “Terorizam” iz 2011. godine, da je proširena u ekspertsku analizu i kompletnu cjelinu “Terorizam, antiterorizam i komunikacije”.

“Različiti pristupi definisanja teoririzma danas su prisutni kod brojnih istraživača. Ne dijelim mišljenje da se terorizam ne može definisati. Kao vojni stručnjak na nekoliko načina mogu definisati terorizam: „ukoliko glavni segmenti imaju obilježje krivičnog djela, to predstavlja krivično djelo“, kao i definicija da svaki akt nasilja koji ima za posljedicu prijetnju, izazivanje straha, ili nanošenje žrtava i oštećenje materijalnih dobara predstavlja terorizam“, pojasnio je Golubović.

On je dodao da knjiga “Terorizam, antiterorizam i komunikacije” govori o religijskom terorizmu, koji, kako je naveo, ima posebnu dimenziju.

“Ne dijelim mišljenje nekih eksperata da religijska komponenta ne utiče na vršenje terorizma. Radi se o stručnjacima koji nedovoljno poznaju vojnu dimenziju, psihologiju, multidisciplinarne nauke, religiju. Zaključak je da je vrlo opasno razdvajanje od islamskog fundamentalizma i religije”, naveo je Golubović.

On je do kraja godine najavio još jednu grupu knjiga koje će se, kako je pojasnio, parcijalno, kako budu završene, biti zvanično objavljene.

1

avatar
1000
1
0
0
 
1
Franko
NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Franko
Gost
Franko

Hahahahahaha… Kako na nečemu što nestaje može da se zasniva “naučna misao”?

Send this to a friend