Politika

Pažin: Crna Gora i tokom pandemije garantuje pravično suđenje

Pažin

Crna Gora i njeno pravosuđe od početka pandemije preduzimaju sve moguće korake kako bi u ovim, za moderno čovječanstvo dosad neviđenim oklonostima, pravo na pravično suđenje i pravo na odbranu bili zagarantovani, rekao je potpredsjednik Vlade i ministar pravde Zoran Pažin tokom video konferencije ministara pravde EU – Zapadni Balkan, u okviru njemačkog predsjedavanja Savjetom Evropske.

Na sastanku, ministri su razgovarali o uticaju hitnih mjera preduzetih za ublažavanje efekata pandemije COVID-19 na funkcionisanje pravosuđa. Zajednički je prepoznata nužnost da se osigura kontinuirano funkcionisanje pravosuđa sa imperativom garancije poštovanja temeljnih prava.

Pažin je istakao i da su uprkos činjenici da je zbog virusa došlo do vanrednog priliva predmeta, osnovni sudovi na nivou polugodišnjeg rada ostvarili veoma ohrabrujuću stopu od čak 95 odsto fikasnosti.

Ministri su potvrdili da, čak i u doba krize, treba poštovati prava na pravično suđenje i prava na odbranu osumnjičenih i optuženih osoba. Ukazali su na porast nasilja u porodici tokom pandemije i konstatovali da podrška i zaštita žrtava porodičnog nasilja zahtijevaju posebnu pažnju i posebne mjere.

„Pitanje široke upotrebe digitalnih komunikacija za održavanje suđenja otvara niz pitanja zbog postojanja zabrinutosti za očuvanje ključnih načela sudskog postupka, otvara i pitanje zaštite prava na pristup sudu onim građanima koji nisu u dovoljnoj mjeri informatički osposobljeni da učestvuju u „online“ suđenju. Navedena pitanja ističu potrebu za izmjenom propisa i stvaranjem sigurne internet aplikacije, kako bi se obezbijedio veći prostor za upotrebu novih komunikacionih tehnologija, koje bi građanima u kriznim vremenima omogućile lakše i brže sprovođenje pravde“ dodao je Pažin.

Govoreći na temu pristup pravdi u eri digitalizacije, Pažin je istakao da Crna Gora preduzima napore u oblasti razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija u pravosuđu, s ciljem unaprjeđenja efikasnosti, transparentnosti i odgovornosti rada pravosudnih organa, a sve u skladu sa Strategijom za IKT u pravosuđu 2016 – 2020 čiji će nastavak biti Program za IKT u pravosuđu 2021 – 2023 čije se usvajanje očekuje ovog mjeseca.

Napori Crne Gore prepoznati su i u poslednjem Izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori.

„Jedna od ključnih funkcionalnosti u okviru strateškog dokumenta koji uređuje oblast IKT u pravosuđu jeste i-fajling (e-Fileing). Radi se o sistemu koji će nakon elektronske identifikacije dozvoliti da stranka ima uvid u sve sudske predmete u kojima se pojavljuje u bilo kojoj ulozi. Na ovaj način pristup pravdi biće jednostavniji, brži i lakši za sve građane Crne Gore“, objasnio je Pažin.

Ministri EU i Zapadnog Balkana zaključili su danas da se prilikom primjene digitalnih rješenja moraju osigurati osnovna prava i procesna načela, poput prava na pravično suđenje, i usaglasili sljedeće korake u pravcu digitalizacije pravosudnih sistema.

EU je i na današnjem sastanku potvrdila svoju kontinuiranu finansijsku i tehničku podršku partnerima sa Zapadnog Balkana u daljem razvoju digitalnih alata za savremeniji pravosudni sistem.

2

avatar
1000
2
0
0
 
2
BokeljMilodarkinDurio
NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Bokelj
Gost
Bokelj

Putuj igumane

MilodarkinDurio
Gost
MilodarkinDurio

Kome dps u?

Send this to a friend