Politika

Radonjić: Ako sad poklekne Crna Gora se ne ispravi

Vesna Šofranac

Molebanskim litijama po Crnoj Gori pokušava se stvoriti utisak kao o silnoj, ogromnoj, neukrotivoj i nepobjedivoj krstaškoj vojsci, predvođenoj samim ‘kosovskim legionarima, pred kojom Crnoj Gori ne preostaje ništa drugo do da pognute glave kapitulira i baci joj pod noge sav svoj istorijski ugled i međunarodni prestiž, svoj ponos i svoju neukaljanu čast srećna što joj je pripalo da bude njihova i da njima služi, ocjenjuje u intervjuu Vikend novinama prof. dr Radovan Radonjić. Profesor poručuje da se varaju oni koji misle da “zato što je mala obimom i ponekad ne baš dovoljno apriorno budna prema prevarantima raznih ‘fela’ i ‘kalibara'” mogu lako sa Crnom Gorom.

Zakon o slobodi vjeroispovijesti izazvao je lavinu napada na Crnu Goru. Uz svu propagandu, tu su i litije i veliki broj građana koje je Amfilohije izveo na ulicu. Kako Vi gledate na ova dešavanja?

RADONJIĆ: Stari Latini su imali običaj da kažu: Qalis homo ipse est, talis est iues oratio! (Kakav čovjek, takav govor).

“Lavina napada na Crnu Goru”, kako rekoste, jedini je govor koji nude “bogoljubivi” molebanski litijaši: pun prevara, zlih namjera prema ovoj državi, licemjerja i oholosti kakvu ovi prostori ne poznaju. Oni: – umišljaju da su božji ljudi za koje ne važe zemljski zakoni, a ne grupa za pritisak koja ne priznaje državu, ne poštuje njene zakone i hoće iz nadustavne pozicije da diktira što suverena država Crna Gora ima pravo, a što ne, pri čemu mnogi od njih nijesu ni vjernici, ni njeni građani; – pokušavaju da uvjere građane Crne Gore i važne međunarodne adrese da je SPC osam stotina godina prisutna u našoj državi, koju je stvorila skupa sa njenom kulturno-istorijskom baštinom, a pri tome ne pružaju nijedan dokaz: da su prije AB revolucije bilo kad i u bilo kom svojstvu bili u Crnoj Gori, s obzirom na to da je vjerska organizacija pod nazivom Srpska pravoslavna crkva stvorena tek dekretom kralja Aleksandra Karađorđevića, 17. juna 1920. godine, pa ni tada kao pravoslavna crkva Srbije, već kao vjerska zajednica jugoslovenskih pravoslavaca; da su za vrijeme NOB bili uglavnom saradnici okupatora koji su rušili, a ne gradili Crnu Goru; da su u vrijeme druge Jugoslavije bili na samoj društvenoj margini, ali ne zato što je “komunizam zabranjivao religiju” već zbog kvislinške hipoteke koju su imali; da su poslije AB revolucije istjerali Crnogorce iz njihovih crkava, a ove u ime tobožnje opravke i restauracije teško devastirali;

– nastoje da ikonografijom i retorikom prikriju činjenicu da najveći broj njih ili ne smatra sebe građanima Crne Gore, ili nijesu građani Crne Gore, radi čega i nastoje da svoj navodni problem rješavaju vaninstitucionalnim putem i sredstvima i time još više i očiglednije, omalovaže, naruže i, koliko mogu, iznutra potkopaju temelje ove zemlje;

– nastoje da uz logistiku stranih država i njihovih građana stvore utisak o molebanskim litijama po Crnoj Gori kao o silnoj, ogromnoj, neukrotivoj i nepobjedivoj krstaškoj vojsci, predvođenoj samim “kosovskim legionarima”, pred kojom Crnoj Gori ne preostaje ništa drugo do da pognute glave kapitulira i baci joj pod noge sav svoj istorijski ugled i međunarodni prestiž, svoj ponos i svoju neukaljanu čast srećna što joj je pripalo da bude njihova i da njima služi.

Predsjednik Crne Gore je u intevjuu Javnom servisu poručio da “onaj ko izvadi mač iz korica, mora znati kako taj mač da vrati” i da svako nosi svoj dio odgovornosti. Kome je sve ova poruka upućena?

RADONJIĆ: Hrišćani ovo dobro znaju. Gospodin Đukanović se samo poslužio jednom poznatom sentencom iz Svetog pisma. Za nehrišćane, a nadajmo se da njih među molebanskim litijašima i njihovim sponzorima nema, riječi predsjednika Đukanovića znače: Bilo bi dobro da svako ko misli da ima “neraščišćene račune” sa Crnom Gorom razmisli o dvije stvari: onoj da li je i koliko u nečemu što je njegovo pravo stvarno oštećen od strane Crne Gore, tako da mu nema druge no da štetu namiri; i onoj da se sve štete u Crnoj Gori ne namiruju pravom jačim od državnog, niti putem koji izlazi iz njenih ustavnih i zakonskih okvira. U protivnom, ulazi se u zonu bezakonja, a ono se u normalnim državama ne trpi. Dakako, pri tome valja imati u vidu da je Crna Gora, takva kakva je uprkos pokušajima mnogih i spolja i iznutra da je prikažu kao provizorijum, “fildžan-državu ili “statističku grešku” sasvim normalna država. I da se s njom ne treba igrati. Drugim riječima, varaju se oni koji misle da zato što je mala obimom i ponekad ne baš dovoljno apriorno budna prema prevarantima raznih “fela” i “kalibara” – mogu s njom lako. Bar utoliko što s nje niko do sada nije ponio ni slavu, ni poštenje.

U nedavnom intervjuu Pobjedi izjavili ste da srpski stratezi igraju na kartu “sad ili nikad”. Sa kakvim se svez izazovima može susresti Crna Gora upravo posmatrajući aktuelna dešavanja kroz prizmu: “sad ili nikad”?

RADONJIĆ: Izazovi s kojima se Crna Gora danas suočava jesu veliki i, na momente, možda čak i dramatični. Niti ih je moguće sažeti u samo jedan ili dva, niti bilo koji spade u lako ili “jednokratno” rješive. Takav slučaj je, van svake sumnje, i sa problemom što se javio povodom usvajanja Zakona o slobodi vjeroispovijesti. Ovo, uprkos tome što je taj Zakon, sam po sebi, ne samo na prvi pogled, sasvim jasan i čist kao suza. Problem je, međutim, što ni SPC u Crnoj Gori, ni njeni izvanjski sponzori, nemajući druge izgovore za “završni napad” na ovu zemlju, sa ciljem da pokore i onaj njen dio koji još ne kontrolišu, pokušavaju da razlog za to nađu u ovom Zakonu. Odlučnost koju Crna Gora pokazuje u nastojanju da kao suverena država o svome dobru misli na svoj način, snažno demonstriranu na primjeru ovog Zakona, navela je njene vanjske dušebrižnike na razmišljanje da ako propuste ovu priliku da ostvare svoje namjere u pogledu Crne Gore, drugu vjerovatno neće imati. I nijesu sasvim u krivu. Doduše, to “sad ili nikad” dobrim dijelom važi i za Crnu Goru. Klone li sada, pitanje je kad će se ponovo uspraviti. A, ako do toga jednom i dođe, neće se uspravljati ni Crna Gora, ni Crnogorci. Naprosto njih tada neće biti.

Predsjednik Vlade najavio je dijalog sa predstavnicima SPC u Crnoj Gori. Što ne smije biti mjera kompromisa?

RADONJIĆ: Svaki razgovor nije dijalog, kao što se ni svi problemi ne mogu rješavati dijalogom, odnosno kompromisima. Kad ne bi bilo tako, svijet bi vjerovatno bio bez ratova, a ratovi, ako bi ih slučajno bilo, ne bi više završavali na način i pod uslovima koje diktira pobjednik. Zato bi bilo dobro da zagovornici bezuslovnog dijaloga i kompromisa povodom ovog problema, uz svoju glasnu benevolentnost iskažu, makar u formi inicijalne naznake, gdje to i u čemu vide konkretnu mogućnost za takvo rješenje. Ovo barem iz dva razloga.

Koji su to razlozi?

RADONJIĆ: Jedan razlog je što obje strane apriorno ostaju kod početnih stavova, uvjerene, ne bez razloga, da ako ih napuste u ovom “slučaju” nemaju više što da traže.

Drugi razlog je: ako bez ikakvog dijaloga i kompromisa izgubi strana koja imperativno neće da svoja prava dokazuje tamo gdje se jedino može pred nadležnim organima države, što joj se nudi iako u toj državi nema ni svojstvo pravnog lica dobili bi svi jer bi time prostor Zapadnog Balkana imao manje jednog nasilnika, odnosno nekoga ko je, dokazano, jačima od sebe uvijek bio lojalan; ako bi, pak, druga strana pristala da joj, u ime dijaloga i kompromisa, neko sa strane, kojega ne bole njene rane, diktira stvari i suprotno njenom Ustavu i zakonima, onda bi se imale tri velike štete za sve: derogirala bi se velika civilizacijska tekovina sub lege libertas; zatrovao bi se novim mitovima i manipulacijama jedan od rijetkih prostora na kojima se bije stvarna bitka za širenje ljudskih prava i sloboda; nestala bi jedna mala država džinovskih učinaka u borbi za dostojanstvo čovjeka i slobodu čovječanstva.

Vjerujete li u priče da postoji izvjesno nesaglasje između patrijarha SPC Irineja i mitropolita Amfilohija?

RADONJIĆ: Ne bavim se spekulacijama bilo koje vrste, pa ni tom. Ako nekakvih nesuglasica tamo ima, unutrašnje su prirode i za nas u biti nevažne. Obojica crkvenih velikodostojnika prema Crnoj Gori se odnose u znaku: “Ima da je nema”! Hoće li ona završiti odričući sebe same, ili će pokleknuti pred “višom silom” udruženih srpskih snaga njima je svejedno: u oba slučaja njihova misija biće ostvarena. O tome da bi jedan od njih, ili obojica, eventualno imali neke ambicije za ličnu promociju u Crnoj Gori, teško je vjerovati: duhovne veličine njihovog nivoa ne padaju na pozicije fašista i komunističke kopiladi. Obično su zadovoljni onim što imaju: da budu “;obani” svog “stada”.

Ponovo ću se vratiti na intervju predsjednika Đukanovića Javnom servisu, u kojem je poručio svim granama vlasti da su dužni da prepoznaju ugrožavanje nacionalnih interesa i u skladu sa svojim ovlašćenjima djeluju, konstatujući da se to nedovoljno radi. Da li nam se neke stvari vraćaju kao bumerang upravo iz razloga što nijesu na vrijeme prepoznate i spriječene?

RADONJIĆ: Sve krizne situacije u društvu javljaju se kao kazne za neki i nečiji oportunizam. To je i ovdje slučaj. Naivno je bilo nadati se da, kod toliko politički preživjelih AB revolucionara u Crnoj Gori, gubitnička, ali nikad sasvim poražena unitaristička strana, koju od 1997. godine do sada čine isti, uvijek spremni da, podstaknuti od nekoga spolja, pod blagoslovom SPC, ili čak s njom na čelu žestoko uzvrate za prekinuti im “crnogorski san”. Kad je riječ o odnosu Crnogorca, (u smislu građana Crne Gore) prema izazovima s kojima se u ovom slučaju susrijeću, ne bi trebalo biti odveć strog ako se ponekad i ljutnu na svoje pretke što su im ostavili ogromno etičko i političko nasljeđa kojega treba da budu dostojni jer to stvarno nije lako.

Zahtjevnost toga posla, međutim, nijednog građanina ove zemlje ne oslobađa obaveze da učini sve što je do njega da se to grandiozno nasljeđe ne samo sačuva, nego i obogati novim vrijednostima s jasnim pečatom ove generacije.

Razumije se, ne samo iz zahvalnosti prema precima, već i radi toga da, kako reče predsjednik Đukanović, dobro povedemo računa da svome potomstvu, umjesto demokratske, moderne i prosperitetne Crne Gore, integrisane u civilizaciju koja, uz sve mane, ima lijepu budućnost, ostavimo olupinu okrenutu srednjem vijeku. A upravo tamo su je to svjesno i odgovorno ističem više od ikoga u njenoj istoriji po ruskoj busoli i sopstvenoj želji za obnovom Dušanovog carstva upućivali mitropoliti Petrovići. Ne kažem to ni zbog toga što sam Radonjić, ni zbog toga što sam dementni starac koji nije svjestan svojih riječi, ni zbog toga što nijesam u stanju da obuzdam neku svoju malograđansku žudnju za slavom. Kažem to na osnovu naučnih saznanja, kojih se ne mogu i neću odreći kako zbog sebe samog, tako i zbog dobra Crne Gore.

Jeste li prestrogi prema Petrovićima?

RADONJIĆ: Petrovićima, u principu, svaka čast i poštovanje. Ljudi su svog vremena i radili su ono što bi na njihovom mjestu vjerovatno (u)radila, ako ne svaka, a ono veliki broj najuglednijih porodica Crne Gore onog doba. Ipak, s njihovim etičkom i političkim racionalizacijama, savremena Crna Gora nema kud ni nazad, ni naprijed. I dokle god Crna Gora i oni koji je predvode to ne shvate i transparentno ne prihvate, ostaće skupa sa svojim građanima, na poziciji Buridanovog magarca. Jer razmišljati o mogućnosti bilo kakvog kompromisa između države koja hoće i može da bude suverena i crkve iz strane države koja u njoj nije čak ni registrovana i koja radi sve što je u njenoj moći da Crne Gore više ne bude, pa čak računati na mogućnost potpisivanja s njom tzv. temeljnog ugovora idiotizam je koji se u savremenom svijetu može sresti samo u Crnoj Gori. No dobro. Ako neko misli da ovaj, ovdje ne prvi put izrečeni sud može opovrći argumentima, odnosno da me za “svetogrđe”, ili zato što možda navodim građane na “pogrešni put” treba osuditi spremno stojim na “crti”. I za jedno i za drugo.

Svako treba da odgovara za ono što radi, pa i crkva

Uprava policije u jednom trenutku je objavila da prekida sa obezbjeđenjem litija, prebacujući odgovornost na organizatore, a potom da obezbjeđuje samo prijavljene skupove. Vaš komentar?

RADONJIĆ: Nema tu što da se komentariše. Iz četiri razloga. Prvo, što će policija mirnim molebanistima litija šima kad “nikome ne smetaju” i niko ih ne napada?

Drugo, svako treba da odgovara za ono što radi, pa i SPC za svoj tako ambiciozni poduhvat da neodobrenom uličnom promenadom suvereno uređuje crnogorsko zakonodavstvo!

Treće, policija treba da radi svoj posao, što u konkretnom slučaju znači da štiti Crnu Goru i njene građane od huligana koji, iz sjenke mirnih molebanskih litija, lagodno šaraju ovu zemlju kojekakvim stranim nacionalnim i državnim simbolima ili po njoj ispisuju neprijateljske joj poruke.

Četvrto, ovom solucijom visoki funkcioneri SPC u Crnoj Gori biće pošteđeni veoma neprijatne uloge javnih molilaca svojih mirnih molebanskih litijaša da kod crtanja tuđih zastava po crnogorskim javnim površinama izbjegavaju sukobe s policijom.

Promjena odluke policije u smislu da samo obezbjeđuje prijavljenje šetnje ne mijenja princip gore rečenog.

Uvježbani anticrnogorski refren

Kako ocjenjujete poruke visokih zvaničnika Srbije upućenih Crnoj Gori? Nijesu rijetki oni koji smatraju da je neprimjerena retorika dijelom posljedica približavanja izbora, te da će nakon njih “strasti splasnuti”. Šta Vi mislite?

RADONJIĆ: Donekle formalno različitim retorikama iste suštine, Srbi ovo, s izvjesnim prekidom u vrijeme druge Jugoslavije, rade gotovo 200 godina. To je jedno. Drugo, ova ujdurma pod krinkom tobožnje izborne retorike prolazi neka žnjeno i kod onih koji to ne bi smjeli da tolerišu. Treba li se onda čuditi što su kod takvih izbornih sloboda elektori poput molebanskih litijaša, tako rječiti da svako svoje horsko glaskanje završava uvježbanim anticrnogorskim refrenima.

255

avatar
1000
132
123
0
 
185
David LeviHadNeša BgdCrni gujaCrni guja
NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Neša Bgd
Gost
Neša Bgd

Zamolio bih one koji su za sporni zakon, da ne shvataju demokratiju bukvalno kao vladavinu većine i ako na to imaju pravo. Umeće je da velika većina građana u nekoj zemlji bude zadovoljna a ne da se ignoriše bar 30% njih. To ne može izaći na dobro pogotovo kada se radi o vrlo osetljivom pitanju kao što je vera jer… Više »

Neša Bgd
Gost
Neša Bgd

Vlast treba da vlada za dobrobit svih ljudi u njenoj zemlji. Ako se neki ljudi bune protiv nekog zakona a pritom nisu u zanemarljivom broju, pametna vlast će da preispita svoj stav ako želi da na prestojićim izborima opet bude vlast. A ako bi preispitivanjem svoga stava o spornom zakonu naljutila one koji su za zakon a pritome su njeni… Više »

Neša Bgd
Gost
Neša Bgd

U čemu je problem što se veliki broj nekih ljudi bune protiv nekog zakona? Valjda zato što u nekoj nezavisnoj demokratskom zemlji to nije lepo.

veliki je Bog
Gost
veliki je Bog

A ti si još živ, plemeniče.

KolenicaMoleban
Gost
KolenicaMoleban

Zaigra li im srce na himnu CRNOGORSKU,kad se krstaš zaviori ,da li im se stomak stegne,zamagle li oči na crvenu boju …

KolenicaMoleban
Gost
KolenicaMoleban

Ajmo CRNOGORCI ,za oca,za đeda ,za prađeda… za sina i unuke… za vječnost našu… NIKAD VISE 1918

Izdajniciposrbi
Gost
Izdajniciposrbi

Dolje peta kolona

Izdajniciposrbi
Gost
Izdajniciposrbi

Kako se zovu osobe koje pokusavaju da sruse svoju drzavu.

Njegos
Gost
Njegos

Zovu se oslobodioci od diktature.A kako se zovu oni koji prodaju sve vrijednosti drzave .Planine i gore i mrze samo jednu naciju iCrkvi koja je stvorila drzavu.

MSC
Gost
MSC

Tako je plemenice slazem se sa tobom, da je vjecna crna gora 👍👍👍

007
Gost
007

NIJESU PROBLEM SRBI,PROBLEM NAMA I SRBIMA SU CRNOGORCI U NJIHOVIM REDOVIMA.

Miraš YouTube
Gost
Miraš YouTube

Kako se prepoznao u onom Miraševom: Bezbožnici urazumite grešnike… Srećan Vaskrs, profesore u ime Alaha jedinog kome se svi molimo. Jesam li potrefio?

MARINES
Gost
MARINES

Sjutra ponovo teror nad gradjanima Crne Gore ?

Jovo Kapa
Gost
Jovo Kapa

Vremenska prognoza za sjutra, Suncano, temperatura 16 stepeni. Evo ne znam sta da se radi sjutra . Neko za setnju ?

Jedan u masi
Gost
Jedan u masi

Oli platit kafu?

Stara Podgorica
Gost
Stara Podgorica

Ja ću ti platiti kafu ako ćeš mjesto mene nositi onu ikonu sa kamerom. Sve me opominju koliko se vrtim. Ja ću iza tebe nositi veliku zastavu crkvenu pa se neće viđeti.

papiric
Gost
papiric

nemam ti centa:)

Crni guja
Gost
Crni guja

Radi u voli na vrata.Ne boli uvece nista strasno.Jedes parizer i hleb i to platis na kasu.

Mig mig
Gost
Mig mig

Nisu dtige penzije bsbe i djeda.Mozda ovaj Radonjic plati id honorara.Daju ovim glasnogovornicima dobre napojnice.Da ih primire.

Poz iz NK- ME
Gost
Poz iz NK- ME

Nema nazad u mrak samo naprijed Crnogorci.
STOPfasizmu

007
Gost
007

BIT CE ONI ,KAO BELE RADE.

KolenicaMoleban
Gost
KolenicaMoleban

Tako je profesore

Miško-Šiško
Gost
Miško-Šiško

Što se Radonjić ne krsti pod Ostrog kao i Miško Vuković u 55.godini, za svaki slučaj?

Jankk
Gost
Jankk

Ko kaze da nije krsten
Titovi saborci su se vazda krijuci krstavali I slave slavili I KPJ drzali
Ovaj drugi Titovic I on je prekrsten nego zabio krstenicu
🤗

Crni guja
Gost
Crni guja

Jesu neki.Krsteni.Ovaj ne zna djece.

Novak Ramov
Gost
Novak Ramov

A sto bi se promijenilo po tebi da se Misko krstio u 23 ili 38 ,koji bi se to factor izmijenio.,uh promaje majko mila

PopMilo ni vino
Gost
PopMilo ni vino

Nađi nekoga starijeg da ti objasni, Nole.

Novak Ramov
Gost
Novak Ramov

Nema ko. ovdje smo mi najstariji ubedljivo

KolenicaMoleban
Gost
KolenicaMoleban

Nece da mu pisu da je posrbica,kad je te godine junacki doceka nema potrebe ni sad

Neđo
Gost
Neđo

Neće pokleknuti, narod je prozreo Milove obmane i laži, izdržaće na ulicama dok ne smijeni diktaturu.

Davor
Gost
Davor

Nece pokleknuti, nikada vise!

Vozi misko
Gost
Vozi misko

A kako se uspravi posle 100 godina?

Podgoricanin
Gost
Podgoricanin

Pa i narod sto seta na litijama je Crna Gora. Nije uvezen.

Aloinformer
Gost
Aloinformer

Dosta je uvezenih…koji brane Crnu Goru od crnogoraca…

KolenicaMoleban
Gost
KolenicaMoleban

Ne no sto je

Novak Ramov
Gost
Novak Ramov

Napisah DOCERANM,sto me izbrisa admine

Novak Ramov
Gost
Novak Ramov

Doceran dobri moj Pg,doceran

kralj Nikola
Gost
kralj Nikola

Vidi se da ti je pop Milo Jovović, ni voda ni vino, rođak!

Novak Ramov
Gost
Novak Ramov

Nije uvezen vec dognan

eu kolonija
Gost
eu kolonija

eh ove naše mladosti

Čmaris
Gost
Čmaris

Izgubih Harisa, jel ga vidjeo ko? Da me ljubi k’o u stara vremena!

Kotoranin
Gost
Kotoranin

Najsramniji anti-crnogorski slogani koje su SPC i njene pristalice plasirale o CG. Hriscanski je oprostiti, ali nikad ne smijemo zaboraviti! “Crnogorci su komunisitcka kopilad!” “Crnogorci su Djilasova kopilad!” “Ako Crnogorac nije Srbin onda je kopile!” “Cara Dukljanina (simbolika za celnika moderne Crne Gore ali i kneza Vojislava kao pra-pocetka i utemeljivaca nezavisne Duklje) treba prikovati za Vezirov most”. – pokazujuci… Više »

Vojo
Gost
Vojo

E zato oni ne mogu biti nasi svestenici nikada!
Zato je potrebna sveobuhvatna reforma i ciscenje Crkve od “kukolja” da bi se objedinilo pravoslavno bice Crnoj Gori pod onima koji nemaju ovakve sramne hipoteke i koji ce biti vodjeni jedino Hristovim Jevandjeljem, a ne cetnickom ideologijom kao do sada!

Црногорац
Gost
Црногорац

Шта је то “четничка идеологија”?

Pravi građanin
Gost
Pravi građanin

Esencija ništavila ! Jasno ? Eto vidiš.

David Levi
Gost
David Levi

Ti si esencija od pacova

Црногорац
Gost
Црногорац

Све што си управо написа је измишљено.

Independista06
Gost
Independista06

Ta vam prica vise ne prolazi

Pelin
Gost
Pelin

Oni nisu kukavci ni svjesni koliko je duboko anti-hriscanski reci : “Ne damo svetinje!” Istinska Crkva Gospoda Isus Hristosa je ona koja upravo DAJE svima i koja je otvorena i puna ljubavi prema svima. Ona koja zeli da zdruzuje vjernike koje god narodnosti bili, a ne nikako ona koja privatizuje za jednu naciju svestenika i vjernika a drugima “ne da… Više »

Stara Podgorica
Gost
Stara Podgorica

Ti bi trebalo da se stidiš, jer sve što si napisao si slagao

David Levi
Gost
David Levi

A znas vjerovatno sta su radili Dilas, Kapicic, Tempo,Dapcevic. Da li znas za Dilasova pasja grobljà? E Dukljani hoce isto

Dejo bokser
Gost
Dejo bokser

Kristijane idi u las vegas odgledaj taj meč.

profesor
Gost
profesor

Ne šaljite više kukuruzno brašno, lijepi se za protezu. Samo tip 400.

Dejo bokser
Gost
Dejo bokser

Auto tabanovic 😅😅😅😅😅😅😅😅

ApokalipsaDanas
Gost
ApokalipsaDanas

Zna li se koliko je popova po Kini ?

Miraš YouTube
Gost
Miraš YouTube

Puni im, pa ćeš znati.

Dejo bokser
Gost
Dejo bokser

Nemanja pamet ti ne smeta imaš dokaz.

Dejo bokser
Gost
Dejo bokser

Kristijane jednu sa pogledom na more da odmaraš od mečeva.

Dejo bokser
Gost
Dejo bokser

Dajte zoranu iz niksica ljubav dobar je za šeme.

žika milicajac
Gost
žika milicajac

Zašto Radonjić ne povede Milobanske litije DPS od Centralnog komiteta do Centralne Tende i tu održi jedan referat?

joco
Gost
joco

Može li s pudlicom na litije DPS?

David Levi
Gost
David Levi

Radonjic je bio uz bivsu vlast. Kada su ovi dosli prisao njima
. A malo posle.dolaska DPS-a znam da je rekao jednom pr.iz BG. A brzo cemo i ove da skinemo

Maitland Niles
Gost
Maitland Niles

Zasto mi ne objavite komentar, sram vas bilo, mora da je u smjeni onaj sto ide na litije

Dejo bokser
Gost
Dejo bokser

Ima moć vasilije htio je Vatikan ga uzme za njih za pare.

Aleksa Santic
Gost
Aleksa Santic

Sta je to SPC do donosenja ovog zakona uradila nesto lose ovoj drzavi ?! Zasto se trcalo brze od muzike koja svira ?!

PRIMORAC BOKA
Gost
PRIMORAC BOKA

Od koga da poklekne profo? Ti trebas da predlazes kompromisna rjesenja da se smiri ovo ludilo medju pravoslavnim zivljem a ti mi se profo sa pricom podudaras sa sefom rezima. Profo, CG nece nikada pokleknut’ a mozes li ti sa pomenutim lepetnut’, to je sada vec pitanje?! Ako lepnete, Boze zdravlja, budi siguran, CG nece pokleknut ni mm. To je… Više »

IPsilon
Gost
IPsilon

Haha ludilo SPC druze nije nicije drugo a ako cemo malo dalje onda ludilo i nas koji te litijase trpimo bre do kad!!

Aleksa Santic
Gost
Aleksa Santic

Vlast je videla zemlju kao interes a ne crkvu kao ideologiju !

Aleksa Santic
Gost
Aleksa Santic

Moze li neko da mi kaze zasto prvo nije priznata CPC od strane Jerusalima pa tek onda da se prica o zakonu ?!

Novak Ramov
Gost
Novak Ramov

Priznata je prije ove tvoje SPC to je najbitnije

Dejo bokser
Gost
Dejo bokser

Znate li vi sto bi ovaj današnji narod da pođu pod ostrog i onda bi da puca sebe u glavu da mu ništa ne bude moraš da se čuvaš.

Aleksa Santic
Gost
Aleksa Santic

Kakav covek takav govor … Godpodin Profesor to je dobro rekao !

Nenad
Gost
Nenad

Bas me interesuje kad ce neko od od ovih branitelja cg tj nazovi branitelja da prizna da je na litijama pola naroda koji je glasao za nezavisnost cg..cg je nezavisna drzava i kad bi neko htio to da ugrozi jis bi vise naroda bilo na ulicama..ne obmanjujte ovaj narod vise 30 gid jer ce vam sjutra bilo koji zakon proci… Više »

Ah-taj-kompleks
Gost
Ah-taj-kompleks

Odgovor gospodinu Radonjiću: “Tog 15. aprila 1979. godine u sedam casova, 19 minuta i 50 sekundi, jug Crne Gore pogodio je katastrofalni zemljotres … Sve republike su ucestvovale u obnovi. Donet je i Zakon u Saveznoj skupštini, kojim su svi zaposleni izdvajali 2,5 odsto iz svog dohotka za saniranje posledica zemljotresa u Crnoj Gori”. Nakon Brozove smrti pomoc od bivše… Više »

Popovic
Gost
Popovic

Krajnje je licemjerna tvrdnja da su vrata SPC otvorena svim pravoslavnim vjernicima. Ona su tako otvorena i svim stranim turistima. Naime ubijedjenim Crnogoricima je zabranjeno da postanu dio svestenstva i njih tamo i nema. SPC javno stavlja znak jednakosti izmedju srpske nacije i svestenstva pravoslvane crkve. Ne mozes biti pravi vjernik ako ne tvrdis da su Crnogorci Srbi ili “i… Više »

Баранин
Gost
Баранин

Ао кад крену ови мирашеви сведоци да причају бајке

Faro
Gost
Faro

Ajde ti “svedoku” “svedoci” kod Vucica. To nije tvoj problem.

FENIKS
Gost
FENIKS

SVEDOCI,BARANIN,A

Црногорац
Gost
Црногорац

Зар чланови ДПС-а нијесу прије неки дан ушли у цркву СПЦ у Никшићу?

Faro
Gost
Faro

Pobrkao si loncice. Partija je jedno a nacija drugo. Dje su vam istinski nacionalni Crnogorci medju svestenicima? Da ne kazem medju episkopima. Red bi bio – od 5 u episkopskom savjetu, da su bar 3 prava nacionalna Crnogorca da biste pretendovali da ste i Crkva Crnogoraca.

Novak Ramov
Gost
Novak Ramov

Nisu u SPC no u svoju crnogorsku,ona je na teritoriji drzave Crne Gore i u njoj moze ko god hoce

Faro
Gost
Faro

Tako je. Oce da ja kao Crnogorac slusam tamo kompromitvane cetnike (ukljucujuci sami vrh sve 4 eparhije koje zlonamjerno rasparcavaju Crnu Goru da pokazu da za njih ne vrijedi nas drzavni poredak) koji su nasli utociste kao svestenici u takvoj Crkvi (cast izuzecima). Oce da ja slusam da mi o jevandalju zbori onaj koji je do zuba naoruzanog Arkana i… Više »

Црногорац
Gost
Црногорац

Фаро, четници су герилци.Аркан је поријеклом са Цетиња.

Faro
Gost
Faro

Tako je. Oce da ja kao Crnogorac slusam tamo kompromitovane cetnike (ukljucujuci sami vrh sve 4 eparhije koje zlonamjerno rasparcavaju Crnu Goru da pokazu da za njih ne vrijedi nas drzavni poredak) koji su nasli utociste kao svestenici u takvoj Crkvi (cast izuzecima). Oce da ja slusam da mi o jevandjelju zbori onaj koji je do zuba naoruzanog Arkana i… Više »

Roki
Gost
Roki

Gojko Perović je Crnogorac, Amfilohije je Crnogorac. Ali Njegoševi Crnogorci srpskog roda, a ne Milogorci i Dukljanogorci. Njegoš je u posveti svog čuveno epa zapisao:
“Srbin srpskom rodu svome
ovo djelo posvećuje”.
A knjaz Nikola kad je oslobodio Bar:
“Vjenčavam te srpsko more
sa slobodom Crne Gore”.

Vojo
Gost
Vojo

Sram te bilo Roki. Ko si ti da sudis nama, sto nijesmo “srpskog roda” no crnogorskog i danas vrijedas? Mi tebi ne branimo da budes kojeg god hoces roda. Ko ste vi da na nam,”ne date svetinje” koje su nasi djedovi gradili i da ih privatizujete samo za svoj “srpski rod” i “srpski rod” svojih svestenika? “Opasi se kao covjek… Više »

Novak Ramov
Gost
Novak Ramov

Zelja ce te biti okupati se u to Srpsko more taj film gledati necete,a vi lazite i prekrajajte istoriju kako ocete,mi nasu znamo

Bokelj iz Boke
Gost
Bokelj iz Boke

Svi ćete se otkoturati u rodne pojate u Katunskoj!

Pero
Gost
Pero

Je li ti i Njegos iz pojate Bokelju? I on je Katunjanin.

Novak Ramov
Gost
Novak Ramov

A ti onda u barci pa do Sumadije

Patriota
Gost
Patriota

Mi Crnogirci nemamo drugu državu!
NIko nas ne može istjerati iz naše Crne Gore!
Nijesu mogli ni naše đedove,prađedove..ma ni nas niko ne može!
DA JE VJEČNA CRNA GORA

Црногорац
Gost
Црногорац

Такође, Свети Сава је основао СПЦ 1219. управо у Зети.Краљ Александар је само прихватио жељу православних свештеника у СХС да се желе ујединити.

Terra nova
Gost
Terra nova

Opet ti Crnogorac, a kako to kad ti Amfilohije kaže da su Crnogorci nakot i izmišljena nacija, da ne postoje nego samo kao geografski pojam. Nemaš ni malo stida kad ti to tvoj poglavar kaže i vrijedja a ti se kao osjećaš da si Crnogorac.

Ljuta
Gost
Ljuta

Pa to je i kralj nikola ucio osnovce da ne mijesaju CG kao drzavu i narod jer smo svi Srbi

Novak Ramov
Gost
Novak Ramov

Hahahahaha jeli ti to Beckovic sapnuo,nema ga ovamo evo nekoliko sto mu bi.

Pravi građanin
Gost
Pravi građanin

Misliš mlatija blebećković ?

Dejo bokser
Gost
Dejo bokser

Stavio sam babu u gornji.

Dejo bokser
Gost
Dejo bokser

Zorane koliko će boro uzet para da ti je samo znati oće kuću najljepsu u budvu da kupi.

Pozdrav
Gost
Pozdrav

Zbog ovolike količine srbovanja, oni koji inače ne glasaju za DPS, će ovaj put sigurno glasati, jer je u pitanju bezbjednost u CG, a po strani sto DPS kadra nema za ekononski razvoj zemlje. Utululi ste ga Srbi ovaj put za sva vremena!

Butragenjo
Gost
Butragenjo

Sta nas briga neka milo vama vlada Jos 20godina mi znamo sto smo

AloAlo
Gost
AloAlo

Prije ce biti obrnuto jer 30% litija su clanovi DPSa

Црногорац
Gost
Црногорац

Усташе су убиле 180 свештеника СПЦ.Немци су затворили и опљачкали зграду Патријаршије СПЦ у Београду.Патријарха српског Немци су држали у притвору и касније га заточили у концлогор Дахау,…
Шта још није јасно?

Terra nova
Gost
Terra nova

Crnogorac – NEMCI – ti si pop iz inostranstva ajde doma.

Црногорац
Gost
Црногорац

Да, НЕМЦИ!

Aleksa Santic
Gost
Aleksa Santic

Pa da to je ta saradnja sa okupatorom !

Novak Ramov
Gost
Novak Ramov

I sto

Dejo bokser
Gost
Dejo bokser

Striko rajo bokseru đed boro mi je bio bokser izgubio jedan meč od salihua na stadionu malih sportova pa mu je brat admiral snimio pjesmu igraj boro lepi boro moj je oro.

Pametnom dosta
Gost
Pametnom dosta

Samo SVAKA ČAST i veliko hvala !!!

Mirakle
Gost
Mirakle

Slažem se da ako sad Crna Gora poklekne pod Milom, nikad se neće ispraviti. Sad je narod doćerao cara do duvara i treba da ga miče nakon 31 godinu jahanja.

Dejo bokser
Gost
Dejo bokser

Sinoć roma bolonja 2 prema 3 uze smo tri boda.

Krsto
Gost
Krsto

Srbin Emir Kusturica podrzao litijase😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅

Pandurica
Gost
Pandurica

Moze snimiti krimi film 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😃

Црногорац
Gost
Црногорац

Браво Емире!

Баранин
Gost
Баранин

Он се вратио правој вери чак је и цркву подигао о свом трошку свака част

Haris
Gost
Haris

E, i?

Harisov amidža
Gost
Harisov amidža

Žulja li samar? Imaš li sijena? Pomalo, u penziji si!

Čmaris
Gost
Čmaris

Pozdrav drugovi!

Dejo bokser
Gost
Dejo bokser

Jedino ja znam đe je vasilije.

Kotor CG.
Gost
Kotor CG.

Bravo profesore sve ziva istina ACG. nece posustat branit cemo je za nasu slobodu i slobodu nase dzece

Ccc
Gost
Ccc

Sto bi poklekla, sve je jasno kao dan
E sad o nekim ekonomskim pitanjima, korupciji, pljacki treba povesti racuna od izbora do izbora… oko nacionalnog pitanja dileme nema jos od 2006

Independista06
Gost
Independista06

Bravo. Dosta podjela. Povucite zakon

Dejo bokser
Gost
Dejo bokser

Piro jači si od Vasilija.

Krk
Gost
Krk

DrPSovci kad kazu Crna Goes misle na Mila I DPS…

Gradjanin
Gost
Gradjanin

Crna Gora Crnogorcima!
Srbima Srbija!
Svi dobronamjerni su dobrodosli u CG a racunam mi i dobronamjerni u SR, oni ostali sto ne postuju drzavu neka ne dolaze, neka ostanu u svojim mjestima i neka ubjedjuju svoje bliznje.
Nema povlacenja zakona!

Independista06
Gost
Independista06

Ja sam Crnogorac i independista od 1991 i nisam jedini. Dosta nas koji smo bili u pokretu za nezavisnu CG punu podrsku dajemo Mitropoliji. Povucite zakon! Dosta podjela

Novak Ramov
Gost
Novak Ramov

Sada smo da je srusimo,malo morgen

Sjever CG
Gost
Sjever CG

Nema povlacenja zakona!
Podrska preśedniku!

Patrik
Gost
Patrik

Na koncu je Đukanović sa svim svojim manama najveća snaga CG jer poznaje u dušu tehnologiju velikosrpske mašinerije još od 90-tih.

Баранин
Gost
Баранин

Зна ДУШАНА родит’ СРПКА!
Зна дојити ОБИЛИЋЕ!
Ал’ хероје ЦРНОГОРЦЕ – дивотнике и племиће, гле СРПКИЊЕ данас рађу!
Благородством СРПСТВО дише!
Бјежи грдна клетво с’ рода!
Завјет СРБИ испунише! П. П. ЊЕГОШ
💗💒💗

USPRAVI SE, CG!
Gost
USPRAVI SE, CG!

Baranine, a kako to Dusana rodi ” srpka” kad i Srbi znaju da ga je rodila Bugarka?
” srpstvo” zamjena za izraz pravoslavac, hriscanin! I nista dublje.

Novak Ramov
Gost
Novak Ramov

Istina Dusan je najmanje pola tuta bugarin zato vi malo zanosite dok pricate

narod
Gost
narod

Ne sjekiraj se,vi stari znate da pobudalite,i svaki komentar vas je namazan i to providno….

Баранин
Gost
Баранин

Сад браћо моја мила сада или никад за крст часни и слободу златну волим Црну Гору мајку нашу Српску поздрав из града под Румијом Бара

Pravi građanin
Gost
Pravi građanin

Sad il nikad – znači NIKAD, barabanine !

Janko
Gost
Janko

Predaje li vam ovaj svima pa ga zovete profesore? Svi su profesori prevare…

Jovo Kapa
Gost
Jovo Kapa

Sjutra masovne setnje u citavoj Crnoj Gori. Vidimo se

Crnogorac 85
Gost
Crnogorac 85

ko si ti druze

Joo
Gost
Joo

Bas kao sto su i krstasi svaki rat izgubili….I srbijanci ce ovaj…..

slanik
Gost
slanik

profesorski, sve bez greške pojašnjeno i objašnjeno, svaka čast

Dejo
Gost
Dejo

Odavno ne procitah bolji tekst..
I ono sto je vrlo bitno – sa jedne strane imas borbu da se na ulici dodje do zeljenih ciljeva , bez ijednog valajnog argumenta.
S druge strane imas u svako doba argumentaciju koju oni ne zele da cuju jer im ne ide u prilog…

PUNIŠA RAČIĆ
Gost
PUNIŠA RAČIĆ

Napad na đukanovića nije napad na crnu goru to je profo čista medijska manipulacija crna gora je postojala i hvala bogu postojaće i posle mila – da je milo imalo razumniji nebi do ovoga došlo no osililo u bogatstvu pa umislio da je jači od boga u koga ne vjeruje – profo bumerang je čudna spravica

Merdo
Gost
Merdo

Ovo nije napad na Djukanovica. Ovo je napad na zakon koji je uradjen po najvisim evropskim standardima i pokusava da omoguci svim pravoslavcima u Crnoj Gori da udju u svoje Crkve bez diskriminacije, a ne da one budu privatizovane u sluzbi nacionalizma samo jedne (manjinske 28%) nacije. U ovoj sramnoj sintagmi : “Ne damo svetinje!” tek se u potpunosti se… Više »

Merdo
Gost
Merdo

Ovo nije napad na Djukanovica. Ovo je napad na zakon koji je uradjen po najvisim evropskim standardima i pokusava da omoguci svim pravoslavcima u Crnoj Gori da udju u svoje Crkve bez diskriminacije, a ne da one budu privatizovane u sluzbi nacionalizma samo jedne (manjinske 28%) nacije. U ovoj sramnoj sintagmi : “Ne damo svetinje!” tek se u potpunosti se… Više »

danilo s.
Gost
danilo s.

Pitanja koja ovaj tekst postavlja se moraju pažljivo razmotriti. Ovo je jedan od sudbinskih časova za CG. Ako poklekne, nijesam siguran, da će imati snage da se uspravi? Neće više biti Crnogoraca? Ono što zabrinjva jeste stepen obmanjivanja s kojim SPC brani “svetinje” – koje nijesu njihove. Oni to dobro znaju. Kao što dobro zanju da “srpska” Crkva nije bila… Više »

Šćepan Mali
Gost
Šćepan Mali

PONOVO GUVERNADUR….HVALA DINASTIJI PETROVIĆ NA SVEMU

21.maj
Gost
21.maj

NEEEEE….. NE SMIJE SE POKLEKNUT NI PO KOJU CIJENU.

Novak Ramov
Gost
Novak Ramov

Tacno professors,nema vise,the end okupatori.

Delboj
Gost
Delboj

Auh. Pravo u centar. Sjajne poruke i razotkrivanje kvinsliske pozadine SPC. I u pravu je, ovo nije borba izmedju Mila i SPC, ili borba za zakon. Ovo je poslednji napad i poslednja mogucnost da Crna Gora nestane. Pitanje bitno jednako kao referendum ili jos bitnije. Ili ce zauvjek ostati Crna Gora ili ce zauvjek nestati pod djavoljim mantijama.

eto
Gost
eto

Pravom intelektualcu se nema šta dodati a ni oduzeti u izlaganju trenutnog,prijašnjeg i budućeg stanja u CG.Profesore,takvima kao vi moraju biti oruženi nosioci vlasti u CG pa bi im mnogo toga bilo jasno u trenutku.Međutim to su uglavnom mladi ,partijski kadrovi od 30 godina starosti koji savjetuju pomenute kako da igraju u kladionicama jer drugo ne vide i ne znaju.Ista… Više »

Mitar
Gost
Mitar

Progovorio profesor…

PrincOdKonika
Gost
PrincOdKonika

Dje je sad onaj sto jest rekao, pa nije rekao, pa jest rekao ??

radijatorčići
Gost
radijatorčići

Čeka poziv da zna šta će reći! A ovaj što mu kazuje čeka poziv iz ambasade. A amdasadori imaju prečeg posla.

Mitar
Gost
Mitar

Stara komunjara…

KLANOVI
Gost
KLANOVI

KAD KRECU DPS DA BRANE NASI CLANOVI

Баранин
Gost
Баранин

Кад вам сипају горива полако

SKANJ
Gost
SKANJ

Bio si vazda I ostao uz Tita Sloba I Mila
Zivjela nam Crna Gora

Joooooj
Gost
Joooooj

Jos mu Hitler fali pa da ima i diktatora u kolekciji. Mada Mila kad pomenu…

Crnogorac
Gost
Crnogorac

Kad Milo poklekne Crns Gora ce ustati. Sve do tad ce Crna Gora na koljenima biti. Nije Crna Gora Milo nego bas dok je Molobi DPS jak Crna Gora ce biti slaba i obratno.

freeMNE
Gost
freeMNE

Bravo profesore,jedan od rijetkih koji se iskreno bori za slobodnu i ponosnu Crnu Goru!

mojsije
Gost
mojsije

Ijzvarwdne ocjene i poruke akademika Radonji ca.Ocekujem da se jave i oni koji su do sada bili po strani,kao da se to njih ne tice.

Crni
Gost
Crni

Cijeli zivot je posvetio protiv religije i crkve…

Had
Gost
Had

Komunjara, drži Titovu sliku iza kreveta, ili ko onaj Izet Fazlinović…

Djoko
Gost
Djoko

A ti Pavla Djurisica

Had
Gost
Had

Ime ti sve govori, ko ovaj moj komsija metar niže si!

Novak Ramov
Gost
Novak Ramov

Sve dok je crnogorac i patriota u redu je neka drzi koju god hoce sliku to je njegovo pravo.A drzis li ti slucajno kakvu Drazu ili Pavla.

Had
Gost
Had

E moj Novače…

Sjever
Gost
Sjever

”Razmišljati o mogućnosti bilo kakvog kompromisa između države koja hoće i može da bude suverena i crkve iz strane države koja u njoj nije čak ni registrovana i koja radi sve što je u njenoj moći da Crne Gore više ne bude, pa čak računati na mogućnost potpisivanja s njom tzv. temeljnog ugovora idiotizam je koji se u savremenom svijetu… Više »

marius
Gost
marius

Nije mi jasno odakle sad ovoliko četnika u antifašističku Crnu Goru.

Independista06
Gost
Independista06

Veliki broj independista je za nasu Mitropoliju. Muka je velika na vas. Ne damo Crnu Goru i nasu Mitropoliju 🇲🇪🇲🇪🇲🇪

Pravi građanin
Gost
Pravi građanin

Koliko braniš Crnu Goru toliko živio !

Crnogorac
Gost
Crnogorac

Mi branimo Crnu Goru, ti Montenegro. Svako svoje.

Novak Ramov
Gost
Novak Ramov

Evo dosas su bili najaci,najcisti,nebeski te.Sad gledam pitomce vojnih i policijskih akedemija kao i horde setaca u strojevom koraku pjevaju idemo da se ne vratimo.Je li ovo po uzoru na one samoubice u Iranu,postojili zelja za pravljenje pravoslavne dzamahirije a Risto za ajatolu

UDBA
Gost
UDBA

Tako je profesore! Poklekla je u AB revoluciji i evo do cega nas je dovelo

Drale
Gost
Drale

Naravno da Crma Gora nece pokleknuti,jer Onaj koji je najsilniji i u Svemiru i van njega je sa nama,i necemo dato Svetinje i vjeru u njega,Crna Gora je stabilnija nego ikad..

Delboj
Gost
Delboj

Vi bi je zapalili da mozete. Odakle vam sad Crna Gora u ustima. Do prije mjesec vam je bilo komunisticka izmisljotina, nikad postojala ka drzava itd itd… Za vas je ovo samo dio Velike Srbije.

Mitar
Gost
Mitar

Ovaj Carlton Heston je , nazdravlje mu bilo, mnogo pametan i bez dlake na jeziku!!!

Petko Petković
Gost
Petko Petković

Svaka Vam čast profesore! Vizionarski, patriotski i državnički za razliku od mnogih “akademika”, koji uživaju benefite ove zemlje!

Bitni Voren
Gost
Bitni Voren

Ovi mlađi vjerovatno ne znaju da je sa vlasti Radonjića oburdao upravo Đukanović! Stepen njegove izlapelosti ide dotle da sumnja da je “komunizam zabranjivao religiju”, iako svi malo stariji odlično znaju da su u njegovo doba crkve služile kao štale i magacini! Sad se pravi pametan kako su neki Marsovci ” poslije AB revolucije istjerali Crnogorce iz njihovih crkava, a… Više »

UDBA
Gost
UDBA

Na cemu si ti

USPRAVI SE, CG!
Gost
USPRAVI SE, CG!

“Bitni”, nemoj da karikiraš tudje nikove, taman kao sto karikiraš sve crnogorsko! Da te podsjetim: procitaj: ” Crna Gora – zlocin Mirovne konferencije” od Vitni Vorena.
Ukopali ste jenom Crnu Goru, a ona je VASKRSLA! Vaskrsla DA NIKAD VISE NE UMRE!

USPRAVI SE, CG!
Gost
USPRAVI SE, CG!

I jos nesto “Bitni”, crnogorske crkve u ” vrijeme stala” drzala je, kao i danas, Srpska crkva, a vas sveti Lipovac docekivao Birolija u crnogorskom Ostrogu. Znate vi to.

Bitni Voren
Gost
Bitni Voren

Ti kažeš, crnogorske crkve u ” vrijeme štala” drzala je, kao i danas, Srpska crkva, Radonjić tvrdi da su “neki” poslije AB revolucije istjerali Crnogorce iz njihovih crkava? Nemoj pominjati Pircija Birolija da te zamolim, znaš da je zabranio časnim Cetinjanima da špijaju četvrtkom, da malo počine! Otkuda Pircio za kazanom makarona sa Krstom Zrnovim? Krstom, koji je vodio Božićni… Više »

Novak Ramov
Gost
Novak Ramov

Nisu marsovci istjerali Crnogorce iz svojim crkava no Risto I njegovi jurisnici

PRIPRAVNIK
Gost
PRIPRAVNIK

Ja bih profesore Vas koji ste dozivotni rezimski covijek podsijetio na jednu recenicu
“”Zivot nam vraca samo sto mi drugima dajemo ‘””
Sjecate li se prof..proslost ste zaboravili
Pozdrav
Da je vjecna C.G.

rale
Gost
rale

I krv svoju za Crnu Goru moju,
nedamo te po bilo koju cijenu, i mi konja za trku imamo, nemojte probat bolje vam je, već ste prešli sve granice,
Da je vječna Crna Gora

Independista06
Gost
Independista06

Zalosno🤣🤣🤣

Crni
Gost
Crni

Bolesno

Džeronimo
Gost
Džeronimo

Što se krivo rodi, vrijeme ne ispravi.

Darko Berane
Gost
Darko Berane

Pa sto vi ne izadjete sa silom koja vas podrzava mizda neki kontra miting da se izmjerimo nesto mi se cini da vas nema ukupno kad bi se bojkotovali izbori ni 30 % da 70 % uopste nebi izaslo a to znaci da je pravi procenat 70% opozicija 30% Milo!

CCCCCC
Gost
CCCCCC

Samo ti se čini mladi moj Darko, jer ako krene mnogo će da boli…

Sjever
Gost
Sjever

30% naroda nikad ne izlazi na izbore, tako da je tvoja racunica mnogo slaba.
I da znas u CG je veca polovina pravih Crnogoraca i plus manjine.. 🇲🇪🇲🇪

Mrkela
Gost
Mrkela

A sto bi izlazili… to je u vasoj tradiciji..mi izlazimo na izbore, civilizovano. zar to do sada nijesi naucio..
I svaki put ste izgubili.

V.Bogišić
Gost
V.Bogišić

Veliki čovjek !!!
Pozdrav i puna podrška profesore.

Prof...
Gost
Prof...

Zamislimo da nema drzave

Tada ne bi imali zasto da se ubijamo I mrzimo

Bivsi
Gost
Bivsi

Zapamtih prof
DRZAVA JE STVORENA ZA CIVJEKA A NE COVJEK ZA DRZAVU
Zar ne?

profesor
Gost
profesor

Ne zamjeri, Bivši, mala penzija, skupoća!

Radonjić
Gost
Radonjić

Pričam što mi pričaju, džak brašna i 50€ nije malo! Ode Tito, propadoh ja sa njim.

Independista06
Gost
Independista06

Ovaj je vec davao izjave 😂😂😂 vrtite iste. Dosta sa podjelama. Povucite zakon. Da je vjecna Crna Gora i nasa Mitropolija.

Perosevic
Gost
Perosevic

Niko ne može osporiti pamet profesora Radonjića,ali postoji snimak sa demonstracija 1989 godine kad on demonstrante naziva ručkom bb sa kojom nema razgovora,uvijek je bio rezimski covjek

mačor
Gost
mačor

Poštovati Ustav i cg zqkone !

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Gost
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Profesore
DA ja sad vama javim sa drveta moga
Najvise se LAZE U ljubavi lovu I predizbornoj kampanji

Narcis Zgubidan
Gost
Narcis Zgubidan

Ako treba,i mi crnogorci za trku konja imamo,i to onog najboljeg!!!

ne bleji
Gost
ne bleji

Konja, konja…

Prof...
Gost
Prof...

Konja ” Vranca “

Seka
Gost
Seka

Pokleknula je Crna Gora sa tobom na celu pred onima sto nije Crnogorci i Crna Gora nije klecala. Ali CRNOGORCI PRAVI.

Bnjj
Gost
Bnjj

Poklekla je kad ju vode ovakvi pljačkaši

Love me now
Gost
Love me now

Ne znam ko ste i ne zanima me, sad kad je ovo sve zavrseno, Da SVE ZAVRSENO, svi uzimate jeftine poene da bi kasnije rekli (mozda ne Ve personalno) “Eto, da nije bilo nas…” tra la la…
Rijeseno Vam je ovo zemljaci moji, kad ona ustanova na onom bulevaru tamo kaze kako, tako ce i biti, Thx.

Prof...
Gost
Prof...

Bravo. Upravo tako
Pozdrav

Marko
Gost
Marko

A dzaba sve pada milo sigurno

USPRAVI SE, CG!
Gost
USPRAVI SE, CG!

….javi kad padne 😂!

Renate
Gost
Renate

CG nikad neće pokleknuti pred nikim
a kamoli pred takvima ka sto su ovi

Guvernadur
Gost
Guvernadur

Je davno izlapio. Radonjicu ima nas vise.

Draska
Gost
Draska

BRAVO PROFESORE. SVIMA STE DALI LEKCIJU.SVAKA ČAST.

Bivsi
Gost
Bivsi

Nauciste me jos da
DRZAVA IMA SVA PRAVA A LJUDI NE …UMJESTO DA JE OBRNUTO
Zar ne ?.

Miki
Gost
Miki

Zar da pokleknemo pred grupom litijasa??? Dje im Dzomic cetnikuje po zabavama zajedno sa opozicijom.

Svice zora
Gost
Svice zora

DA JE VJECNA CRNA GORA
BEZ KLANOVA I KRIMINALA

USPRAVI SE, CG!
Gost
USPRAVI SE, CG!

…i bez tudje crkve, sem kao ” slobodne vjere”.

Lovcenska
Gost
Lovcenska

Od kolicine akumulirane mrznje prica i nije ga briga ni za koga ni zasta ! Crna gora je sa istom ovom crkvom postala nezavisna drzava i ima veliku podrsku naroda za ulazak u eu. Sa boljom vlascu odavno bi usla u eu a i za ulazak u nato bi imala vise pristalica tako da ne bi bilo potrebno izbjegavanje referenduma.… Više »

POJK
Gost
POJK

Ne talasaj Radonjicu, nemoj da pravimo istoriju gluposti i nerazuma. Mogu se mudrije rjesavati problemi. Zašto je onda čuvan mir u Crnoj Gori kad je bilo bombardovanje i odvajanje. Zar treba da to bude sve uzaludno, pa moglo se to i tada tako rješavati. “Mudrom junak konja vodi”.

brkoo
Gost
brkoo

Gdje ove nalazite? Problem je nastao ovdje i ovdje se mora rješiti.Dijalog je jedino rješenje.

Milos
Gost
Milos

Osetise ovakvi da se mladi Milo ne razumje mnogo u istoriju a vidjese da nemogase mnogo prosperirati ni sa njihovim knjigama ni dijelima jer ih okrecahu kako vjetar duva, pa im Milo rece………….. Mjesto mene.

Plana brda
Gost
Plana brda

Hoće komunisti da prave Crnogorsku Crkvu.. Sve da je bila autokefalna, sve da je bila kanonski priznata, ne možete vraćati na staro nešto što je sada fakat i aksioma.. Bila je Crna kraljevina a danas je republika i što znači, da obnovimo kraljevinu, što doduše nije daleko😊.. Elem, nemaju ni vjernike ni iskrenu želju, samo mute narod Milo i Duško,… Više »

Hydra
Gost
Hydra

Bila je autokefalna I kanonski priznata I prije Srpske patrijarsije koja je tek kanonski priznata 1879g,a samoinicijativno ju je podignuo na status patrijarsije Susan Silni da bi bio krunisan za cara,tada nije bila ni zvanicno priznata.

xxy
Gost
xxy

SPC je smostalna od 1219 i sama hirotonise svoje Mitropolite.
A Crnogorski Mitropoliti su hirotonisani u Peckoj Patrijasiji ili u Mitropoliji Karlovackoj ili u Petrovgradu.
To ti sve govori.

Hydra
Gost
Hydra

A neka je samostalna,nije bila kanonski priznata.

Šamo
Gost
Šamo

Kakvo crno povlačenje , ni milimetar nazad !
Zakon da se sprovodi a oni neka šetaju i pjevaju Srbiji i Kosovu !
Živio mi profesore !

Bivsi
Gost
Bivsi

Profesore nauciste me da
SRCE JEDNOG DRZAVNIKA TREBA DA BUDE U GLAVI
Zar ne ?

Mudrac
Gost
Mudrac

Evo onoga sto je Crkve rusio.a danas hoce da otima one koje je drugi gradio

Vrijeme cuda
Gost
Vrijeme cuda

Hahahaha…, za takve ” mudrace” kao ti kodna se kaže da su mudros.ri! Niko drugi nije gradio pravoslavne hramove u CG do pravoslavni Crnogorci! Nije civilizaciji poznato, sem da su neki stranci pripisivali sebi taj čin, i to u rijetkim slucajevima i rijetkim donacijama. Toliko za tebe, ” mudrac”.

Anonimus
Gost
Anonimus

Kakva je ovo zona sumraka, što je ovo, đe ih nalaze

Vrijeme cuda
Gost
Vrijeme cuda

Nalaze ih U SRED CRNE GORE. Zamisli čuda! Na sred Cetinja!

Roro
Gost
Roro

Baš fin neki čikica?Pun ljubavi i dobrote?Šteta što nema sa kim to da podijeli.

Patriota
Gost
Patriota

Živa istina!
NE DAMO NAŠU CRNU GORU!
DA JE VJEČNA CRNA GORA!

Bivsi
Gost
Bivsi

TAKO JE
CRNA GORA JE JACA KADA SRBIJA MAFIJU PODRZAVA I SVETA NAM ISPORUCI DA SE STANE NA REP OVOJ MUCI

Vakat je
Gost
Vakat je

Patriota, AMIN.

Bezolovni 95
Gost
Bezolovni 95

Ne damo svetinje!!!

Student
Gost
Student

Sada prof. Dps spasaveju svog ucenika mucenika 😃

ni stida
Gost
ni stida

Da nijesi sa Beogradskog Pravnog? Oni mnogo vole da buše slobodarske zastave…

Blaki
Gost
Blaki

Svo poštovanje za ovakav komentar gospodine Radonjiću
Da je večna Crna Gora

Bivsi
Gost
Bivsi

Bez mafije I klanova
Vjecna

SASAAVAC
Gost
SASAAVAC

IZ NAFTALINA
🙄

Banja CT
Gost
Banja CT

Vazda DOKTORE!

Iskreno
Gost
Iskreno

Kako si grdan

Suze
Gost
Suze

Napokon Srbin na Cdm

Vakat je
Gost
Vakat je

Plači nad sobom

Vjecna da je
Gost
Vjecna da je

kakve litije ovo su skupovi cetnika …politicki protesti …..stize uvod u kompleran odgovor iz tivta ….80 procenata glasova ide dps ..

Vakat je
Gost
Vakat je

Uz Bozju pomoc, Crnogorci pobjeđuju ka vazda kad je najteže! Pozdrav Tivcanima !

Ranko
Gost
Ranko

Nikad se ne ispravila

USPRAVI SE, CG!
Gost
USPRAVI SE, CG!

…ako se sad ne ispraviš!

Narcis Zgubidan
Gost
Narcis Zgubidan

Nema natrag to bi bila katastrofa!!!DA JE VJEČNA CRNA GORA!

Student
Gost
Student

TAKO JE
ZAJEDNO SMO JACI SA VUCICEM
ON JE BRST MAFIJE

USPRAVI SE, CG!
Gost
USPRAVI SE, CG!

NA VJEKI VJEKOVA! AMIN.

Građanin
Gost
Građanin

Nema veze sto većina naroda ne podržava ovakav zakon. Ovi ljudi hoće da se bave prevaspitavanjem odraslih. Tužno.

Send this to a friend