Politika

Slađana Vujačić i Časlav Vešović zamjenici gradonačelnika Podgorice

Slađana Vujačić i Časlav Vešović izabrani su za nove zamjenike gradonačelnika Podgorice Ivana Vukovića na današnjoj sjednici Skupštine Glavnog grada. Za njihovo imenovanje glasao je 31 odbornik.

Časlav Vešović je diplomirani inženjer elektortehnike, funkciju zamjenika gradonačelnika Podgorice obavljao je u periodu od 07. novembra 2014. do 31. jula 2018. godine. Radno iskustvo je započeo u Atlasmont banci, a u periodu od 2002. do 2018. godine pet puta je biran za odbornika u Skupštini Glavnog grada-Podgorica. Obavljao je i funkciju direktora Javnog preduzeća “Sportski objekti Podgorica” od decembra 2010. do aprila 2012. godine, nakon čega je izabran za portparola Demokratske partije socijalista. Bio je član i  predsjednik Savjeta za civilno vazuhoplovstvo od 2009. do 2017. godine. U periodu od 2002. do 2007. godine imenovan u dva mandata za predsjednika Savjeta mladih Demokratske partije socijalista.

Autor je naučnih radova “Koncept smart card i njena primjena u zdravstvu” i Smart kartica u zdravstvenom sistemu Crne Gore. Prisustvovao je brojnim konferencijama, kongresima i okruglim stolovima u ulozi učesnika i predavača.

Dr Slađana Vujačić je Medicinski fakultet završila u Podgorici 2011. godine, čime je stekla zvanje doktora medicine.  Radni odnos je zasnovala 2012. godine u Domu zdravlja Podgorica, nakon čega, 2013. godine radni angažman nastavlja u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore – Podgorica. Doktorske studije upisuje na Medicinskom fakultetu u Podgorici, a specijalizaciju iz oblasti urgentne medicine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Angažovana je kao edukator na velikom broju stručnih seminara i kurseva, a učestvovala na mnogim kako stručnim tako i edukacijama iz oblasti rodne ravnopravnosti u političkim partijama, značaja jačanja vještine rane identifikacije slučajeva trgovine ljudima sa osvrtom na multiagencijsku saradnju, porodičnog nasilja, smanjenja stigme i diskriminacije i mnogih drugih. Učesnik je mnogobrojnih domaćih i međunarodnih kongresa.

Jedan je od osnivača Društva ljekara urgentne medicine Crne Gore, stručni saradnik u Ministarstvu zdravlja i član komisija i radnih tijela.  Autor je i koautor naučnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Send this to a friend