Politika

Sokolj Hodža počasni konzul Crne Gore u Skadru

Vlada je na današnjoj sjednici za počasnog konzula Crne Gore u Skadru postavila direktora hotelske grupe Harmonia Sokolja Hodžu.

Na dužnost zaštitnice imovinsko-pravnih interesa Crne Gore imenovana je Dragana Đuranović, koja je i do sada obavljana tu dužnost.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o pomorsko-agencijskoj djelatnosti kojim se uređuju uslovi za obavljanje ove djelatnosti koja obuhvata plovidbu brodova i njihovo iskorišćavanje, prihvat i otpremu brodova, brigu o putnicima i posadi, posredovanje pri zaključivanju ugovora o iskorišćavanju brodova, kupoprodaji, gradnji, konverziji, popravci brodova, osiguranju brodova i odgovornosti vlasnika broda, odnosno brodara i snabdijevanju brodova zalihama, kao i druga pitanja od značaja za obavljanje pomorsko-agencijske djelatnosti.

Pored toga, utvrđeni su uslovi za obavljanje pomorsko-agencijske djelatnosti, prava i dužnosti pomorskog agenta i pomorskog agenta posrednika, način vođenja upisnika pomorskih agenata i pomorskih agenata posrednika, nadzor nad obavljanjem pomorsko-agencijskih djelatnosti i druga pitanja od značaja za rad pomorskih agenata i pomorskih agenata posrednika.

Utvrđen je Predlog zakona o izmjeni Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga kojim se primjena Zakona odlaže do 1. januara 2021. godine iz razloga što nije okončana procedura po tenderu koji se sprovodi pod nadzorom Svjetske banke.

Donijeta je Odluka o određivanju ministarstava koja mogu imati državne sekretare, kojom je propisano da državnog sekretara može imati i Ministarstvo nauke u cilju adekvatnog upravljanja poslovima iz oblasti inovacija, posebno za dio koji se odnosi na Strategiju pametne specijalizacije – S3 i IPA fondove, kao i Ministarstvo rada i socijalnog staranja.

Radi proširivanja djelatnosti u cilju efikasnijeg poslovanja, donijeta je Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Skijališta Crne Gore“, Mojkovac.

Vlada je usvojila Informaciju o aktivnostima na realizaciji projekata iz oblasti energetske efikasnosti od koristi za privredu i građane, za period maj – decembar 2019. godine.

“Program energetske efikasnosti u javnim zgradama (EEPPB) realizuje se u dvije faze, po osnovu ugovora o kreditu i finansijskom doprinosu, potpisanim sa KfW bankom, u iznosu od 13,44 miliona + 22,274 miliona eura”, podsjećaju u Vladi.

Usvojen je Izvještaj o realizaciji aktivnosti na izradi planova upravljanja vodama na vodnom području Dunavskog i Jadranskog sliva i planu daljih aktivnosti.

“Kako je prilikom predstavljanja Inforamacije navedeno, ovi planovi pripremljeni su da bi se osiguralo efikasno upravljanje vodama rječnog sliva u zemlji, uzimajući u obzir sadašnju praksu, dostupnost podataka i resursa”, ističu u Vladi.

Ovaj dokument izrađen je u skladu sa zahtjevima Okvirne direktive o vodama – 2000/60/EZ i nacionalnog zakonodavstva u oblasti upravljanja vodama i zaštite prirode, na osnovu kojih se uspostavlja pravni okvir kojim se štiti i poboljšava status svih voda i zaštićenih područja, uključujući ekosisteme koji zavise od vode, sprječava pogoršanje njihovog statusa i obezbjeđuje dugoročno optimalno (održivo) korišćenje vodnih resursa.

Izvještaj sadrži najznačajnije stavke upravljanja vodama: opis karakteristika izdvojenih vodnih tijela u datom području, utvrđivanje najvećih pritisaka i procjena uticaja, procjena rizika, procjena statusa, utvrđivanje pitanja od značaja i drugih pitanja koja se odnose na upravljanje vodama, ekonomska analiza korišćenja vode, utvrđivanje ciljeva životne sredine koje treba postići, priprema Programa mjera radi ostavrivanja ciljeva životne sredine u oblasti voda.

Vlada je usvojila Izvještaj o realizaciji akcionog plana za unaprijeđenje poslovnog ambijenta (u izabranim oblastima).

“Akcionim planom je predviđeno ukupno 26 aktivnosti, od kojih je 23,10 odsto je realizovano, 73,07 odsto se u kontinuietu realizuje, dok 42,30 odsto nije realizovano”, saopšteno je iz Vlade.

Vlada je zadužila nadležne institucije da inteziviraju aktivnosti na realizaciji predviđenih mjera.

Na inicijativu Ministarstva sporta, Vlada je dala saglasnost na Predlog za realizaciju i finansiranje edukativne kampanje „Digitalna pismenost i zaštita djece i mladih na internetu”.

“Imajući u vidu da internet ima svoje dobre i loše strane i predstavlja jedan od glavnih izvora informisanja, te da broj kriminalnih aktivnosti koje ugrožavaju djecu i mlade raste, kao i da su oblici sajber kriminalnih aktivnosti poput krađe identiteta i informacija, dječije pornografije, sajber bullyng-a, vršnjačkog nasilja i vrijeđanja na društvenim mrežama sve rasprostranjeniji, Ministarstvo sporta i mladih u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Ministarstvom unutrašnjih poslova i Upravom policije pokrenuće edukativnu kampanju „Digitalna pismenost i zaštita mladih na internetu”, ističu u Vladi.

Kako su dodali, cilj kampanje je podizanje svijesti djece i mladih ali i odraslih o neophodnosti razvoja digitalne pismenosti, kao i o pravilnoj i korisnoj upotrebi novih tehnologija bez kojih je opstanak u savremenom svijetu nemoguć.

Vlada je usvojila Informaciju o dosadašnjim aktivnostima u vezi sa prenošenjem posmrtnih ostataka potomaka dinastije Petrović – Njegoš.

Send this to a friend