Politika

Vandalizam na stožerima naše prošlosti je prateća scenografija litija

Vandalizam na stožerima naše prošlosti je prateća scenografija litija

Čin vandalizma na Duklji nije jedini vandalski pohod na naše kulturno nasljeđe. Njihova meta bila je i Spomen grobnica posvećena poginulim borcima iz NOB-a u Golubovcima, koji su dali živote za slobodu svih građana Crne Gore. Odgovor na to zašto baš Duklja ili zašto baš Spomen grobnica, razuman čovjek, a naročito vjerujući, ne može dati. Ali, primjeri vandalizma na stožerima naše prošlosti, kao prateća scenografija litija u crnogorskim gradovima, svakako pokazuju šta im je primarna misija – nipodaštavanje istinskih tekovina i vrijednosti Crne Gore i njenog istorijskog i kulturnog nasljeđa, kaže u intervjuu Vikend novinama ministar kulture Aleksandar Bogdanović.

Bogdanović ističe da vandalski potpis grupe koja pod plaštom “odbrane svetinja” proteklih sedmica devastira javne površine i kulturna dobra po Crnoj Gori pokazuje, zapravo, da oni ništa ne poštuju.

Vaša nedavna izjava za medije u kojoj ste ukazali na devastaciju sakralnih objekata, navodeći kao primjer manastire u Pljevljima i na Cetinju, izazvala je veliku pažnju javnosti. Uslijedilo je i reagovanje Mitropolije crnogorsko primorske, koja je tražila da “dokažete njihove grijehe”, navodeći kako su nadležne institucije godinama “ćutale” i ignorisale njihove zahtjeve za obnovu, restauraciju i konzervaciju sakralnih objekata…

BOGDANOVIĆ: Umjesto da princip zaštite i očuvanja kulturnog nasljeđa bude imperativ, posebno onima koji time upravljaju, svjedočimo brojnim devastacijama za koje ne postoje razumna obrazloženja. Proteklih decenija, sakralni objekti bili su izloženi znatnim promjenama od vlasnika/držalaca, često bez poštovanja pravila struke i uz zabrinjavajuće promjene autentičnosti i integriteta.

Kako komentarišete opaske od MCP?

BOGDANOVIĆ: Poštujući međunarodna i nacionalna zakonska rješenja u zaštiti kulturne baštine, Ministarstvo kulture u kontinuitetu postupa po zahtjevima predstavnika Mitropolije crnogorsko-primorske i eparhija koje djeluju na teritoriji Crne Gore. Isticanje optužbi za “ćutanje stručnih službi”, kao izgovor za devastaciju kulturnih dobara, ne može da bude opravdanje. Podsjetiću, sakralno nasljeđe Crne Gore poseban je segment naše kulturne tradicije, pa odnos prema njemu zahtijeva naročitu pažnju, kako vlasnika/držalaca, tako i države. Kada kažem države, najprije mislim na ustavnu obavezu da štiti, uz ostalo, i kulturnu baštinu od opšteg interesa. Činjenica je da država nije uvijek imala odgovarajući nadzor nad tom vrstom nasljeđa, pa shodno tome nije efikasno spriječeno narušavanje izvornih kulturnih vrijednosti sakralnih objekata.

O tome govore i analize Ministarstva kulture iz perioda od 2004. do 2008, na osnovu kojih su pokrenuti reformski procesi u nacionalnom sistemu zaštite, počev od zakonske regulative (2010 2012), preko institucionalnih nosilaca djelatnosti, do stvaranja uslova za ostvarivanje ciljeva zaštite i očuvanja kulturne baštine u skladu sa međunarodnim standardima.

Ako je krajem prošlog vijeka saniran najveći broj sakralnih objekata, otkud sada ovoliko problema, primjera devastacije?

BOGDANOVIĆ: Tačno je da su osamdesete godine, nakon zemljotresa u Crnoj Gori, ali i početak devedestih, obilježila znatna ulaganja države i u sakralne objekte. Sve je to rađeno uz poštovanje stručnih smjernica i angažovanjem nacionalnih ustanova iz oblasti zaštite kulturnih dobara, međunarodnih eksperata, a u saradnji sa vjerskim zajednicama, odborima za obnovu i drugim pravnim subjektima i građanima. Činjenica je da je osamdesetih i početkom devedesetih najveći broj sakralnih objekata saniran, a neki primjeri dobre prakse bili su izrada konzervatorskih projekata i sanacija Manastira Morača, Crkve Svetog Đorđa u selu Srpska, Manastira Kom (živopis), Manastira Starčevo, Manastira Duljevo (živopis), kuće Svetog Petra u Rijeci Crnojevića i drugih, koji su dati na upravljanje i korišćenje Mitropoliji crnogorsko-primorskoj Srpske pravoslavne crkve.

No, u kasnijem periodu, saradnja SPC, kao vlasnika odnosno držaoca kulturnih dobara, sa stručnim službama i institucijama zaštite, očito nije nastavljena na valjanim osnovama. Njihovo nepoštovanje konzervatorskih principa prilikom obnove sakralnih objekata u znatnom dijelu rezultiralo je narušavanjem onih vrijednosti zbog kojih su zakonom zaštićeni i stekli status kulturnog dobra. Pritom, devastacije se nijesu odnosile samo na arhitekturu objekata, već i na živopis, ikonostase, kao i na neposredno okruženje. Poseban problem bilo je i unošenje novih elemenata koji su materijalizacijom, izgledom i formom, često mijenjali autentični izgled sakralnog objekta i time negativno uticali na njihove izvorne vrijednosti.

O devastaciji sakralnih objekata i spomenika godinama se govori, pominju se i brojke da su na 80 odsto spomenika kulture izvršene nedozvoljene radnje od SPC i da su ti objekti izgubili spomeničku vrijednost. Da li je zaista tako? Šta pokazuje dokumentacija kojom raspolaže Ministarstvo kulture?

BOGDANOVIĆ: Na osnovu Izvještaja o stanju nepokretne kulturne baštine Ministarstva kulture iz 2005, devastacija ima na svim vrstama i kategorijama spomenika kulture i posljedica su uticaja raznih faktora. One su različite po vrsti i obimu oštećenja, kao i stepenu uticaja na svojstva spomenika kulture. Evidentirane su posljedice nelegalno i nestručno izvedenih radova na sakralnim objektima, a od ukupnog broja, 80 odsto odnosi se na pravoslavne bogomolje. Ti podaci rezultat su analize stručnih službi, koje je ovo Ministarstvo još 2006. godine objavilo u publikaciji “Stanje kulturne baštine u Crnoj Gori”. Nažalost, ilegalni radovi se nastavljaju, o čemu smo takođe izvještavali u postupku revalorizacije.

Koliko je sakralnih objekata koji pripadaju materijalnom segmentu kulturne baštine, odnosno koji imaju status kulturnog dobra?

BOGDANOVIĆ: Status kulturnog dobra ima 270 sakralnih objekata. Među njima je 198 pravoslavnih bogomolja.

Nijesu rijetki oni koji za devastiranje kulturnog nasljeđa krive nekadašnji Zavod za zaštitu spomenika, odnosno današnju Upravu za zaštitu kulturnih dobara. Kakav je Vaš stav po tom pitanju? Da li se moglo uraditi više? Od čega je to zavisilo?

BOGDANOVIĆ: Stručne službe bivšeg Republičkog zavoda i Uprave za zaštitu kulturnih dobara postupale su na zahtjeve stranaka u skladu sa nadležnostima i kapacitetima. Činjenica je da je za neke postupke potrebno više vremena, u zavisnosti od stanja i kompleksnosti kulturnog dobra, kao i procesa istraživanja, ali to ne daje za pravo podnosiocu zahtjeva da uzme zakon u svoje ruke i samostalno obavi sanaciju kulturnih dobara. Podsjetiću da je, shodno zakonu, vlasnik, odnosno držalac dužan da kulturno dobro čuva, pravilno koristi, redovno održava i da blagovremeno sprovodi druge propisane ili utvrđene mjere zaštite. Analize pokazuju da su tadašnje institucije zaštite donosile rješenja o obustavi radova i vraćanju objekata u prvobitno stanje, ali da vlasnici/držaoci najčešće nijesu postupali po tome, a ustanove zaštite, uglavnom, nijesu sprovodile njihovo administrativno izvršenje. Iz tog razloga, drugi organi nijesu dalje procesuirali krivične prijave za nelegalno izvedene radove. Zbog nedostatka inspekcijskog nadzora u oblasti kulturne baštine, sistemu zaštite kulturnog nasljeđa nedostajao je ključni operativni i preventivni mehanizam.

U jednom od nedavnih intervjua kazali ste da Zakon o slobodi vjeroispovijesti obezbjeđuje sasvim drugačiji tretman sakralnih i sličnih objekata, shodno njihovoj vrijednosti i istorijskom značaju i da će država imati mogućnost da permanentno i adekvatno tretira i štiti objekte koji su kulturna baština svih građana Crne Gore. Šta je planirano, odnosno šta to Zakon obezbjeđuje, a što do sada nijesmo imali u zakonskoj regulativi?

BOGDANOVIĆ: Zakon dodatno unapređuje i normativni okvir zaštite nematerijalnog i materijalnog nasljeđa. To je još važnije kada znamo da se kulturna dobra, kao valorizovani dio kulturne baštine od opšteg interesa, štite u skladu sa nacionalnim i međunarodnim propisima o zaštiti kulturnih dobara, bez obzira na njihov svjetovni ili vjerski karakter, vrijeme, mjesto i način stvaranja, porijeklo, ili u čijem su vlasništvu. S druge strane, Zakon o zaštiti kulturnih dobara isključivo tretira zaštitu valorizovane kulturne baštine, dok postoji i nevalorizovani dio počev od potencijalnih kulturnih dobara, sve do sakralnih objekata, na koji se ovaj Zakon ne odnosi. Iz tog razloga, upravo Zakon o slobodi vjeroispovijesti daje nam mogućnost za osjetnija ulaganja u sakralne objekte.

Odgovornost u borbi protiv lažnih vijesti imaju svi segmenti društva

Krajem prošle godine Vlada je usvojila Zakon o medijima koji će se uskoro naći na dnevnom redu poslanika Skupštine Crne Gore. Koliko nova rješenja mogu uticati na povećanje odgovornosti medija i smanjenje lažnih vijesti, dezinformacija… čemu smo kao država veoma izloženi?

BOGDANOVIĆ: Nova medijska legislativa snaži principe slobode medija, nesmetanog rada i ugleda novinara, zaštite medijskog pluralizma, javnosti medijskog vlasništva, transparentnosti oglašavanja u medijima i to shodno najvišim međunarodnim standardima i najboljim komparativnim praksama. Važno je imati u vidu da se i Evropa suočava sa fenomenom i posljedicama dezinformacija, te da još nema preporuka ili direktiva sa aspekta regulacije kako se boriti protiv lažnih vijesti. Shodno tome, pitanje regulacije lažnih vijesti nije bilo predmet izrade Zakona o medijima. Odgovornost u pogledu borbe protiv lažnih vijesti imaju svi segmenti društva kao što su akademsko obrazovne institucije, civilni sektor, novinarska udruženja ili javni radio difuzni emiteri kroz ukazivanje na značaj medijske pismenosti i kritičkog pristupa analizi medijskog sadržaja. Snažan i adekvatan odgovor u borbi protiv lažnih vijesti jeste i postojanje djelotvornih mehanizama interne i eksterne samoregulacije. Oni su Predlogom zakona o medijima finansijski podržani kroz Fond za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija i to na način koji ne utiče na njihovu nezavisnost.

Razvoj kreativnih industrija

Ministarstvo kulture je 2017. godine pokrenulo projekat “Kreativna Crna Gora: Identitet, imidž, promocija 2017-2020”. Kakvi su benefiti od ovog projekta?

BOGDANOVIĆ: Ministarstvo kulture se u prethodnom periodu, a naročito u posljednjih 12 mjeseci, opredijelilo za afirmaciju i razvoj kreativnih industrija kao primarne kulturne politike kojom želi otvoriti novo poglavlje na crnogorskoj kulturnoj sceni, prije svega usmjerno na povezivanje kulture i tržišta, odnosno kulture i preduzetništva. U tom smislu, kroz program “Kreativna Crna Gora, omogućeno je svim autorima iz različitih kreativnih djelatnosti da savremenim pristupu stvaralaštvu kreairaju projekte i proizvode koji imaju u sebi integrisan taj tržišni aspekt i koji vremenom može prerasti u nešto što nazivamo biznis u kulturi. Direktnom bespovratnom finansijskom podrškom u ukupnom iznosu od 130.000 eura u proteklih 12 mjeseci, podržali smo 24 projekta koji već sada imaju dobro izgrađene prodajne kanale kao i kanale promocije, dok kod pojedinih imamo istaknut i spoljnotrgovinski aspekt. Ovim tretmanom, Ministarstvo kulture želi poslati jasnu poruku svim stvaraocima da za inovativnu i održivu ideju, koja je plod rada domaćih kreativnih i proizvodnih snaga, uvijek postoji način za podršku.

Strateški akt kulturnog razvoja

Šta je u fokusu Ministarstva tokom ove godine?

BOGDANOVIĆ: Mnogo je linija djelovanja kojima ćemo biti posvećeni. Ipak, posebno bih želio da istaknem novi petogodišnji Program razvoja kulture, koji će zbog obima i kompleksnosti biti u posebnom fokusu Ministarstva. Iako sam siguran da nije potrebno posebno govoriti o značaju tog dokumenta, naglasiću da je u pitanju strateški akt kulturnog razvoja. Njime će biti obuhvaćene i projektovane nove mjere i aktivnosti kulturnog razvoja u narednom petogodišnjem periodu. Zapravo, moglo bi se reći da će on po strukturi i sadržaju biti nešto poput programa rada Ministarstva za period 2021-2025.

69

avatar
1000
48
21
0
 
60
roze čarapiceMarshalDukljePrleKuvarKengur
NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
MarshalDuklje
Gost
MarshalDuklje

na ili nad ?

Prle
Gost
Prle

Jel ovog Sveto doveo na vlast?

roze čarapice
Gost
roze čarapice

Sad to nije važno, nego ko ga sad drži na vlasti!

Kuvar
Gost
Kuvar

Sjutra svi na litije ,sirom Crne Gore !

Kengur
Gost
Kengur

E ne znam ali ipak trebaju da odgovaraju za svoje postupke onamo gdje se krsi zakon

Rada
Gost
Rada

Zaosta su pretjerali i prevrsi sve moguce granice, ovo ne smije da se dozvoljava i popušta

Ilija
Gost
Ilija

Ma to nijesu nikakve litije i molebani nego klasicni opozicioni mitinzi i skupovi

Bjelopoljac
Gost
Bjelopoljac

Ne vodi nikuda takvi postupci, mnogo je ruzno j ne valja nista takva praksa poslije svih tih nazovi molebana da se atakuje na fasade unistava imovina

Pollo
Gost
Pollo

Svakog treba procesuirati i kazniti u skladu sa zakonom

Ne zaboravite
Gost
Ne zaboravite

STO CES JADAN CINJET SJUTRA KAD TI DANAS “”” POJU “” O PRESJEDNIKU BOLJE LI MOGU
NEGO VI VISE OSD STRAHA NE GLEDATE TV VAN REGIONA

Crni
Gost
Crni

Hoce li Sveto vracati one pare

Leart
Gost
Leart

Glavno da se trobojke i 4S farbaju a to dje ce ih to njih ne zanima… Pih

Stefo12
Gost
Stefo12

E da im je kako da proslost obrisu pa da i duklja bude srpska i zeta i balsici i sve

Serdar
Gost
Serdar

Komunjare istrošeni ste. Odzvonilo vam je ,dolazi demokratija .Crnogorski državljani zaslužuju bolju i pošteniju vlast koja uvažava svakog građanina.

Bumerang
Gost
Bumerang

Devastacija – …Komunistička ideologija,… koja vidim još postoji, kroz ovakve ideologe,…

Alibaba i 19odb
Gost
Alibaba i 19odb

Ta zastava, tj srpska zastava je vijorila dukljom i u 7vijeku… Sto ima tu nejasno?

Boća
Gost
Boća

Jasno je da si Ali i da si baba.

Bumerang
Gost
Bumerang

Ne potoji interes, kod normalnog čovjeka,… koji bi ovako nešto napisao,… a još protiv sebe,… Sramota je tako braniti državu,…

Ostrog
Gost
Ostrog

Od isposnickog manastira se ne mogu uzeti pare ali od vasarista mogu. Sveti Vasilije je bio isposnik a ne trgovac.

Slavko
Gost
Slavko

Dje je preko pet hiljada eksponata iz Muzeja Crne Gore? Takvu pljacku Evropa ne pamti.

I usput, dje ti je tast posteni?

kustos
Gost
kustos

Što ovo svi smanjuju broj nestalih eksponata, kad je po nalazu državne komisije nestalo oko 9200 eksponata!

Neko
Gost
Neko

Hahah bravo Slavko

Alibaba i 19odb
Gost
Alibaba i 19odb

Doslo je vrijeme kad su ostaci raznih okupatora rodoljubi i stvaraoci ove drzave okupatori… No morace se opet procesljat sve. Veli dukljani, a duklja prva srpsk drzava … Milosavljevici i …..

DULE
Gost
DULE

A SAD STE SE SJETILI .A STO JE SA KULTURNOM BASTINOM CETINJA ?EVO RECIMO VOJNI STAN .U KAKVOM JE STANJU ?A IMA JOS KOLIKO OCES MINISTRE.

Giljem giljem
Gost
Giljem giljem

Ua, Dule Srbine!

Goca
Gost
Goca

NE MOZES NAM NISA!!!!!

CDM brojač
Gost
CDM brojač

Definitivno smo utvrdili da je bilo 29.999 litijaša u četvrtak!

D.K ej
Gost
D.K ej

I 9.999 nestalih eksponata

Ne zaboravite
Gost
Ne zaboravite

I 9.999 nestalih eksponata

Dejo šakal
Gost
Dejo šakal

Napisao sam ja za brana đed mi rekao. Ako ne sluša da ga sklonim.

D.K ej
Gost
D.K ej

Pusti eksponate nego pogledaj sto ti SAD prica o presidentu

Crni
Gost
Crni

Dje ti je tast

Vivala Monteneg
Gost
Vivala Monteneg

Ministre dje ti je tast ?

Vivala Monteneg
Gost
Vivala Monteneg

Ministe obidji sjever, sve crnogorske svetinje su na sjeveru :p

Novak Ramov
Gost
Novak Ramov

Mozda nisu svetinje,ali jeli najveci broj avetinja jest,cast onim mojim postenim Crnogorcima sto zive u te krajeve,a ima ih vise no vas na svu srecu.

Vivala Monteneg
Gost
Vivala Monteneg

Koje svetinje je Crna Gora na sjeveru izgradila ?? Ako znamo da je citav sjever tek nesto vise od 100 godina u Crnoj Gori

Vivala Monteneg
Gost
Vivala Monteneg

Poziv za ministra da dodje u Berane, da obidje te svetinje koje je Crna Gora izgradila

Novak Ramov
Gost
Novak Ramov

Berane je Crna Gora i normalno je da je sve u njemu Crne Gore i Crnogorsko,ima izgleda otpadnika koji misle drugce ali to je njihov problem,mi znamo sto je nase I tu je velika tacka.Sto bi rekli braca Hrvati TOCKA.

Kuvar
Gost
Kuvar

Podji u Berane da osjetis duh Vasojevica !

CrtaniFilm
Gost
CrtaniFilm

Ovo nije jedan od dva Bogdanovića košarkaša ?

marko
Gost
marko

Obnavlhaj Duklju Bogdanoviću…bez punonpriče. Oni zidaju krstione i od lima savijaju crkve po crnogoskih vrleti a nama po Duklji korov raste . Ajde malo rada ..ajde ..

Alibaba i 19odb
Gost
Alibaba i 19odb

evo ti lajk za to, ali trebas da znas da je duklja prva srpska drzava. Valjda si ucio milosavljevice i radosavljevice…. znas ko yu prvi vladari duklje?

Roro
Gost
Roro

E zamisli da vama dopane da pričuvate blago koje ima Mitropolija?Kako bi je ogulili,ostali bi samo dugmići.

Kriv ja
Gost
Kriv ja

Predji na Teslinu nauku

Vraneska dolina
Gost
Vraneska dolina

Ministre vajni! 1. Ko je ukrao preko 1000 eksponata iz Cetinjskih muzeja. Da nijesu ovi te setaju na Litijama. 2. Ko je ukrao rubin i safire sa Ikone Bogorodice Filermose. Da nije Iguman manastira Ostrog koga su sudili, pa kad ga je spasio Bujisic i snimatelj Matovic unisten je sudski spis. Ili je to ukrala Udba (drzavni organ) dok je… Više »

Sprdate li se
Gost
Sprdate li se

Jesi li poklonio nesto predsjedniku za rodjendan?

Brano
Gost
Brano

Nasa Mitropolija SPC je od ostataka manastira Strasevina iz temelja napravila novi, ljepsi i stariji. Dobice i Nobelovu nagradu za to samo kada Rimljani to vide i tako od onih rusrvina Koloseuma iz temelja naprave novu, ljepsu i stariju modernu arenu, kao mozda Alianz arenu. Bice to na odusevljenje Rimljana i turista, kao sada vjernika SPC na portalima oko Strasevine,… Više »

Mileva
Gost
Mileva

Predvodnici litija su popovi koji ne propagiraju pravu Hristovu vjeru, već materijalisti, biznismen,i vozači đzipova, a ponajviše kič popovi.prema tome njih ne interesuje kulturno blago.

Ljeposava
Gost
Ljeposava

Vidi ima li u šolju glas od muškarca, moja Mileva?

Independista06
Gost
Independista06

Zalosno

Nepodnosljiva
Gost
Nepodnosljiva

Mileva, ne barataš istinom baš. Ne pričaj o popovima svašta, ružno je i nije dobro za zdravlje. I ne sužava u struku, tako da samo gubiš energiju bzvz.

Goca
Gost
Goca

Da li lazes sebe ili nas???

LGBT aktivista
Gost
LGBT aktivista

Je li lažna vijest da u muzejima nedostaje oko 9200 eksponata i da se ništa ne preduzima po tom pitanju?

Staxe
Gost
Staxe

Pušti se eksponata,dešava im se narod …

Zabjelo
Gost
Zabjelo

Hahahahahaha tako bi i svetinje cuvali.. Ne bi grama zlata ostalo posle 6mjeseci..pa bi se onda preslo na bakar pa na kraju na ikone i freske.. Dok ne bi ostali ka muzej.. VIDIMO SE U SVETU NEDJELJU SVI NA LITIJE

PROF.....
Gost
PROF.....

OPAAAA
SVE SAMO O EKSPONATIMA NESTALIM NEEEE

Markoza
Gost
Markoza

Drzava je kriva za devastaciju. Sve su nam lijepo objasnili gospoda Bajkovic i Malbasa. Zakasilo se. Svi koji su u zadnjih 20 god.radili u kulturi to su vidjeli i oni su odgovorni.

Matuzalem
Gost
Matuzalem

Najbolji primjer kako se ministarstvo i ovaj ministar odnose prema zaštiti kulturnih dobara je austrougarska tvrđava Kosmač na Brajićima. Ne samo Kosmač, već i sve ostale austrougarske tvrđave i objekti u Boki. Jedino su Mamuli “valorizovali”! Kosmač, Mogren, Trašte, Goražda, Vrmac, Arza, Rose, Sv. Andrija, Crkvice… Sve to propada i urušava se pred našim i očima ovog ministra, nisu prstom… Više »

Staxe
Gost
Staxe

Odlično rečeno…

Gen. Duduk😜
Gost
Gen. Duduk😜

Ne bi liše bilo da ovi moleri nadrtaju po jednu trobojku na tvrđavama. Dako onda skoče da saniraju vandalizam!

Nebojsa
Gost
Nebojsa

Bolje bi bilo da ovaj političar iz vlasti ili neki njegov kolega iz vlasti objasni ovaj fenomen po naslovom ,,ostaci crnogorske industrije i dalje u padu”.Naime po najnovijem podatku iz monstata nama industrija ili to što je od nje ostalo propada iz godine u godinu i tome izgleda kraja nema i veća je zarada države od prodaje nekretnina nego od… Više »

Velja gora
Gost
Velja gora

Da mu otpisem , besmisleno je ,jer znam da mi vas poratal to nece objavit , kao ni vise puta do sad
Tako da vas mozemo svrstati u hibridne Boskoviceve ratnike

Јенки
Gost
Јенки

Браво Богдановићу! Само вријеђај. Тако се смањује број учесника у литијама. 🙂

Bora Bora
Gost
Bora Bora

Zakon…Zakon i za Okupatorsku swktu spc u cg.Mi smo jedini u Evrooi koji jos imamo okupatore..Dali je to normalno?

Velja gora
Gost
Velja gora

Cudnih li okupatora
Neka autohtona sorta
Zaboravi ono EVIVA….

Zabjelo
Gost
Zabjelo

Ovo sve pise jedan lik nedje iz kakve opstone kunem ti se hahahaha.. 10 komentara trovackih sa nepismeno napisanim DALI hahahahaha toooo sto vise bockanja naroda to nas je vise na litijama, okrece se narod vjeri i ljubavi prema Bogu

xyz
Gost
xyz

Najbolje bi bilo da svakom litijasu date po jednu cokoladu , garantovano ne bi vise setali.

Onajkojizna
Gost
Onajkojizna

Opet ovaj sa istom pjesmom i pričom.Prošao je kao bos po trnju sa istom pričom na ovom portalu kada je imao ubedljivo najviše negativnih komentara na ovu istu temu čak i na ovom portalu,koji je prepiznat kao provladin medij i on opet isto.Vjerovatno je savjetovan da stalno ponavlja iste neistine ,pa će one stalnim ponavljanjem postati istinite,a što je poznata… Više »

Send this to a friend