Politika PROF. DR ŽIVKO ANDRIJAŠEVIĆ

Vrhunac posrnuća je kada crkvu uzmete za političkog pokrovitelja

Vesna Šofranac

Rješavanje imovinskih odnosa samo je jedan segment komplikovanog pitanja, kakvo je “crkveno pitanje” u Crnoj Gori. Suštinsko pitanje je kako će pravoslavne vjerske zajednice na prostoru Crne Gore egzistirati i kakav će biti njihov položaj. SPC, naravno, želi da se predstavi kao legitimni nasljednik Crnogorske crkve, što vlasništvom nad njenom imovinom želi i da potvrdi. Ona nije legitimni nasljednik Crnogorske crkve, već to jedino može biti obnovljena Crnogorska crkva, takvog ili nekog sličnog naziva, i specifičnog položaja u odnosu na crnogorsku državu, kao što je imala do 1918. godine, kaže u razgovoru za Vikend novine prof. dr Živko Andrijašević, istoričar, ovogodišnji dobitnik Trinaestojulske nagrade.

Komentarišući aktuelna dešavanja na crnogorskoj političkoj i društvenoj sceni, profesor Andrijašević naglašava da imamo sukob dva svjetonazorska koncepta Crne Gore: Nacionalističkog i građanskog, teokratskog i svjetovnog, plemenskog i modernističkog…

“Čitav vijek jedan politički dio Crne Gore čini sve da Crne Gore nema. Ili tačnije, da Crna Gora postoji kao srbijanski okrug i isključivo srpsko-pravoslavna zemlja, kojoj je glava u Beogradu. Borba za stvaranje takve Crne Gore, koja u stvari nije Crna Gora, počela je 1918. godine. Ova borba imala je svoje faze, koje su uvijek završavale neuspjehom”, kaže Andrijašević.

Osvrćući se na podršku koju Crkvi daju univerzitetski profesori, koji crkveno učenje uzimaju za svoju “najveću istinu”, gost Vikend novina ističe da je to “kraj naučnosti i intelektualnosti”.

“A vrhunac posrnuća je kada Crkvu uzmete za svog političkog pokrovitelja, a sebe smatrate vjernikom”, poručuje Andrijašević.

Četnička ikonografija, litije, brutalna kampanja protiv Crne Gore od strane najvećeg dijela srpskih političkih, crkvenih, medijskih i intelektualnih krugova… sve to ponovo imamo vrlo izraženo na političkoj i društvenoj sceni Crne Gore posljednjih mjeseci. Pojedini analitičari su skloni da kažu to je zbog izbora, prvo u Srbiji, pa sada u Crnoj Gori, nakon kojih će tenzije splasnuti. Kao istoričar, kako Vi gledate na posljednja dešavanja u Crnoj Gori, njihove uzroke i moguće posljedice?

ANDRIJAŠEVIĆ: Naravno da su sva ova dešavanja o kojima govorite dio jedne političke akcije, ali su ona, u svom izvorištu, istovremeno i iskaz jedne političke i mentalitetske tradicije u Crnoj Gori. I bez ovih izbora, i bez Zakona o slobodi vjeroispovijesti, i bez uticaja Srbije i Crkve, ovdje već čitav vijek jedan politički dio Crne Gore čini sve da Crne Gore nema. Ili tačnije, da Crna Gora postoji kao srbijanski okrug i isključivo srpsko-pravoslavna zemlja, kojoj je glava u Beogradu. Borba za stvaranje takve Crne Gore, koja u stvari nije Crna Gora, počela je 1918. godine. Ova borba imala je svoje faze, koje su uvijek završavale neuspjehom. Dakle, sve ovo što se danas dešava već je viđeno, barem kada su u pitanju ciljevi. I nije ovo, primarno, politički sukob.

Kakav je onda sukob u pitanju, ako nije primarno politički?

ANDRIJAŠEVIĆ: Ovo je sukob, rekao bih, dva svjetonazorska koncepta Crne Gore: Nacionalističkog i građanskog, teokratskog i svjetovnog, plemenskog i modernističkog. Politika je samo prostor na kome se ovi koncepti manifestuju i sudaraju. I to je vječita priča Crne Gore o emancipaciji i njenim protivnicima. Emancipacija je uvijek problematična, jer za emancipaciju treba veliki napor. Ona zahtijeva promjene i traži od vas da dosegnete standarde koji su usvojeni izvan vašeg sela. S druge strane, plemenski primitivizam ne zahtijeva nikakav napor a posebno ne traži od vas da se mijenjate na bolje ili da se prilagodite nekom uređenom svijetu. Plemenski primitivizam se kod nas čak smatra najizvornijom tradicijom. Takva Crna Gora, zaostala i inferiorna, najviše odgovara nekom izvan Crne Gore, a najmanje onima koji je u Crnoj Gori podržavaju. Mada oni toga nijesu svjesni.

Usvajanje Zakona o slobodi vjeroispovijesti podiglo je na noge Srpsku crkvu, srpsku vlast, intelektualce.. .Zajedno sa prosrpskom opozicijom u Crnoj Gori stvoren je front za “odbranu svetinja”, odnosno front za destabilizaciju naše države. Kako Vi kao istoričar vidite ovu situaciju?

ANDRIJAŠEVIĆ: Moram priznati da mi je situacija neobična. Prvo litije. Nije mi poznato da se igdje u hrišćanskom svijetu organizuju litije koje imaju politički umjesto vjerskog karaktera. A kada učesnici litija iznose političke zahtjeve, onda oni nijesu vjernici već politički aktivisti. Dakle, to nijesu litije već demonstracije, bez obzira na to što ih predvode sveštenici. Za naš politički život neobična je i pojava da radikalne nacionalističke političke grupacije prihvate vrhovnu vlast SPC u Crnoj Gori. Zamislite da u najsrpskijoj Srbiji SPC stavi pod pokroviteljstvo jednu političku grupaciju i da joj postavi nosioca liste. To je u Srbiji nemoguće, u Crnoj Gori je moguće. Posebno mi je neobično što Srbija u Crnoj Gori podržava političku grupaciju koja je ideološki pandan “Dverima” Boška Obradovića. U Srbiji je politika “Dveri” marginalna i nepoželjna, čak je zvaničnici nazivaju fašističkom, dok se u Crnoj Gori ideološka sabraća Boška Obradovića smatraju demokratskim pokretom.

Imali smo prilike da vidimo kako proteste u Crnoj Gori protiv Zakona o slobodi vjeroispovijesti otvoreno podržavaju grupe ljekara i univerzitetskih profesora. Jedan profesor državnog univerziteta je na čelu političkog subjekta koji je okupljen oko zaštite interesa Srbije i Srpske crkve i koji je predizbornu kampanju započeo susretom sa popovima. Kako gledate na ovu pojavu?

ANDRIJAŠEVIĆ: Apsolutno podržavam pravo svakog univerzitetskog profesora ili intelektualca na političko angažovanje. Naravno, izvan posla kojim se bavi. Nema u tome ništa sporno ili neobično. Primjera radi, na Studijskom programu Istorija gdje radim, jedan profesor je bio osnivač i potpredsjednik URE, a jedan je poslanik DPS-a. Njihov politički angažman nema baš nikakvog uticaja na njihov profesorski posao. Naravno, drugačije cijenim političke ideje za koje se neki univerzitetski nastavnici zalažu. Za mene je, recimo, neprihvatljivo kada univerzitetski profesor zastupa političke ideje iza kojih stoje zločini ili kada podržava koncept Crne Gore kao poludržave sa vladavinom srpstva i pravoslavlja. Ili koncept Crne Gore kao isključivo crnogorske nacionalne države, svjedno.

A kada univerzitetski profesor uzme crkveno učenje za svoju “najveću istinu”?

ANDRIJAŠEVIĆ: Priznajem da mi je to neobično i nespojivo sa univerzitetskim nastavnikom. Neobično mi je kada naučnik, koji istražuje egzaktne probleme i koji analitički i kritički misli, prihvati za vrhovnu istinu crkvene izmišljotine, koje su vjekovima zatupljivale i obmanjivale nepismene ljude. Zamislite naučnika i univerzitetskog nastavnika koji Crkvu, koja je svojim karakterom negacija svake naučnosti, kritičnosti i slobode misli, smatra svojom najvažnijom institucijom.

Da se Crkva pita, ne bi u svijetu bilo ni slobodne misli, ni nauke, ni univerziteta. Drugo je kada Crkvu poštujete kao instituciju koja održava izvjesne rituale, pa se u crkvi vjenčate ili krstite, kada je Crkva dio vaše tradicije, ali kada vjerujete da ona propovijeda istinu, onda je to kraj vaše naučnosti i intelektualnosti. A vrhunac posrnuća je kada Crkvu uzmete za svog političkog pokrovitelja, a sebe smatrate vjernikom. Svaka upotreba Crkve u političke svrhe, predstavlja njenu zloupotrebu. Pa onda počnete sa hrišćanskom retorikom: borba protiv “bezbožničke vlasti”, Bog nas je okupio, Bog je s nama… Kao da je riječ o izborima u Rimskom carstvu. I da Vam kažem još nešto kao istoričar, kada već govorimo o Crnoj Gori i Crkvi više su za crnogorske pravoslavce i njihov bolji i dostojanstveniji život, uradili komunisti za četrdeset godina svoje “bezbožničke vlasti”, nego Crkva za osam vjekova vladavine njenog pravoslavlja! A daleko od toga da su komunisti bili anđeli.

Izjavili ste jednom prilikom da imovinsko pitanje ne dovodite u vezu sa rješavanjem “crkvenog pitanja”, niti vraćanje imovine može uslovljavati taj proces. Molim Vas za objašnjenje?

ANDRIJAŠEVIĆ: Rješavanje imovinskih odnosa samo je jedan segment komplikovanog pitanja, kakvo je “crkveno pitanje” u Crnoj Gori. Suštinsko pitanje je kako će pravoslavne vjerske zajednice na prostoru Crne Gore egzistirati i kakav će biti njihov položaj. SPC, naravno, želi da se predstavi kao legitimni nasljednik Crnogorske crkve, što vlasništvom nad njenom imovinom želi i da potvrdi. Ona nije legitimni nasljednik Crnogorske crkve, već to jedino može biti obnovljena Crnogorska crkva, takvog ili nekog sličnog naziva, i specifičnog položaja u odnosu na crnogorsku državu, kao što je imala do 1918. godine. Crnogorska crkva, već prema nazivu, bila bi vjerska institucija nacionalnih Crnogoraca, a SPC u Crnoj Gori, vjerska institucija crnogorskih Srba. U pravoslavlju ne postoji praksa da jedna nacija svojom crkvom smatra vjersku instituciju druge nacije. Ovdašnji episkopi će odmah reći: Crkva ne zna za nacije. Pa kada ne zna, što crkve nazivate po nacijama: srpska, grčka, ruska? Sve pravoslavne crkve su nacionalne, a mnoge i nacionalističke. Dakle, za dvije nacije crnogorskih pravoslavaca trebalo bi da postoje dvije crkve Crnogorska i Srpska. Drugo rješenje je stvaranje pravoslavne crkve bez nacionalnog predznaka Pravoslavne crkve u Crnoj Gori, koja bi okupila i Crnogorce i Srbe. Time bi bilo riješeno “crkveno pitanje” u Crnoj Gori, a sa njim i pitanje crkvene imovine. Ovo rješenje moglo bi biti rezultat sporazuma države i crkve, i ne bi zahtijevalo “pravljenje Crkve”.

Akademski muk

Razni pokušaji falsifikovanja istorije prolazili su i prolaze bez odgovora od crnogorskih naučnih i akademskih institucija ili barem bez adekvatnog odgovora. S druge strane, u Srbiji se svakodnevno putem medija oglašavaju njihovi akademici, istoričari, analitičari, univerzitetski profesori koji šire propagandu protiv Crne Gore. Kako Vi to vidite? Gdje su korijeni takve komocije crnogorske akademske i naučne zajednice?

ANDRIJAŠEVIĆ: Potpuno ste u pravu. U Srbiji se stalno oglašavaju istoričari, univerzitetski profesori, analitičari…, osporavajući i negirajući Crnu Goru, dok je kod nas uglavnom akademski muk. Ima, istina, nekoliko mladih ljudi koji nastupaju i pametno i hrabro, ali većina izbjegava da se oglasi. Pod “oglašavanjem” ne mislim na političko angažovanje za ovu ili onu stranu, već odbranu onog što je naučna istina i što su temeljne vrijednosti crnogorskog društva. Imam, recimo, kolegu na Studijskom programu, koji predaje Istoriju srednjeg vijeka, i koji se deklariše kao član vladajuće partije, a koji nikada nije rekao ni jednu riječ u medijima o bilo kojem aktuelnom pitanju. Baš ću da ga pitam što se ne oglašava. Možda je on odavno shvatio ono što kod nas poneko kasno shvati: od ćutanja se može lijepo živjeti!

Ono što je SPC preuzela od Crnogorske crkve ili prepisala na sebe ne može biti njeno vlasništvo

 Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je u nedavnom intervjuu za TV Prva saopštio da država raspolaže obimnom dokumentacijom koja govori da je značajna imovina nastala u Crnoj Gori do 1918. godine, te da je problem nastao kada je država odlučila da provjeri zakonitost upisa na vjerske zajednice i privatna lica. Šta je nesporno vlasništvo SPC, šta crnogorsko?

ANDRIJAŠEVIĆ: Pravoslavna crkva u Crnoj Gori imala je nekoliko različitih statusa. Najprije je u XIII vijeku formirana kao eparhija Srpske crkve, i to nakon što je srpska država Nemanjića okupirala dukljansku državu. Razumije se da je ova eparhija Srpske crkve, odnosno, Srpska crkva na prostoru današnje Crne Gore, tada imala svoju imovinu. Ono što je ona tada podigla ili stekla, smatram da je njeno nesporno vlasništvo, odnosno, vlasništvo one vjerske institucije koja je njen pravni sljedbenik. Od kraja XV vijeka mijenja se status pravoslavne crkve na prostoru Crne Gore. Ona postaje autokefalna, samostalna, a to znači da više nije organizacioni dio Srpske crkve. Uz izvjesne prekide, ona je autokefalna do 1918. godine. Riječ je, dakle, o posebnoj vjerskoj zajednici, koja se najprije zvala “Cetinjska mitropolija”, a od 1905. godine i zvanično Crnogorska crkva. Ova nezavisna vjerska institucija takođe je u ovom periodu stekla određenu imovinu, i ta imovina je nesumnjivo njena. A budući da su cetinjski mitropoliti bili i državni poglavari, gospodari Crne Gore, te da su država i crkva bili jedno, logično je da je ova imovina vlasništvo države, a da je pravoslavna crkva samo njen korisnik.

A poslije 1918. godine…

ANDRIJAŠEVIĆ: Poslije 1918. godine Crnogorska crkva je ukinuta i pripojena SPC, sa poglavarom u Beogradu. Imovina Crnogorske crkve, koju je SPC nakon toga pripojila, naravno da ne može biti njeno vlasništvo. Sve ono što je SPC kupila ili izgradila poslije 1918, mislim da je jedina njena imovina za koju može dokazati pravo vlasništva. Dakle, ono što je preuzela od Crnogorske crkve ili prepisala na sebe, ne može biti njeno vlasništvo.

171

avatar
1000
147
24
0
 
154
Pravi građaninGorica_CLavBossHugo
NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Gorica_C
Gost
Gorica_C

Kad je 90. sa Arkanom i puskom od 2 metra mogao da se politikom bavi u odori, i sad se isto bavi samo sto mu je Arkan sad DF.

Lav
Gost
Lav

Amfilohije je stavio svog profesora sa bogoslovije Krivokapica na celu koalicone liste DF i ostalih, a da ne pricam dalje, sve je jasno koliko je crkva zapravo otvoreno pustila svoje korijene u politici.

Boss
Gost
Boss

Pa pogledajte samo kako Carevic zove sebe – predsjednik crkve Opstine Budva?! Kad je to BD bila crkvena opstina??Nikad, nego upravo se sve politizuje i crkvenizuje zarada interesa opozicije i SPC.

Hugo
Gost
Hugo

SPC u CG igra otvorenu igru napada na drzavu i to vise ne kriju, cim Amfilojhije daje politicke izjave.

Vasilije9
Gost
Vasilije9

Sjetimo se samo 2015. godine i proteste DF, ko je bio glavna uzdanica njihova i kome je Mandic ljubio ruku – Amfilohiju! I postalja se pitanja sta ima da trazi jedan mitropolit na politickom skupu u 21. vijeku?? Njegovi skupovi treba da su u crkvi gdje nece dijeliti narod a ne da ih okrece protiv drzave.

Košarkaš
Gost
Košarkaš

U CG mi nijesmo imali litije u pravom smislu te rijeci nego smo imali otvorene politicke tribine i svestenstva SPC i politicara!

Viktor
Gost
Viktor

Crva igra jednu strasno manupulativnu igru, navodno okuplja gradjane, propagira im mir, blagostanje, suzivot, a onda im lijepo kroz liturgije prica o politici i tako ih vataju u kos i prave od njih robote koji ce im sjutra sluziti za omasovljenje politickih protesta pod okriljem litija.

Losmi
Gost
Losmi

SPC je nista drugo nego klasicni politicki instrument koji je u rukama ljudi koji bastine velikosrpsku ideologiju koju pokusava kroz vjerska okupljanja da siri.

Janko7
Gost
Janko7

Samo se sjetimo Amfilohijeve izjave da narod ne glasa vlast nego opoziciju! Pa dje to ima?? Nidje.

Perica
Gost
Perica

Ja mislim da je jedinstven primjer u CG da se crkva otvoreno mjesa u unutrasnjo-politicka pitanja drzave, a navodno su vjerska organizacija.

Vozi misko
Gost
Vozi misko

danas u hr velika gospa.Drzavni praznik.Tamo se crkva ne mjesa u politicki zivot.

Jare
Gost
Jare

Svaka Vam cast gospodine Andrijasevicu. Svaka rijec Vam je na mjestu. Pravo u centar

Sefket
Gost
Sefket

Dno dna je kad se na onakav nacin i oko ponoci “izglasa” zakon. Dajte profesore plave krvi, nijesmo slijepi.

Hrvat
Gost
Hrvat

Sto bi sa ucesnicima napada na Dubrovnik, izgubi li se koji u tvojoj knjizi.

Gasolina
Gost
Gasolina

Opozicija sve snage ulaze da Crne Gore nema!

Medenjak
Gost
Medenjak

Crnogorska crkva je imala svoj polozaj u drzavi do 1918.god, a ubrzo ce opet!!!

Kosili
Gost
Kosili

Svi smo 2006 godine pokazali da ne zelimo da budemo dio Srbije, ovo su poslednji trzaji opozicije uz pomoc SPC, da osvoji koji glas!

Guess?
Gost
Guess?

Problem su neobrazovani ljudi iz opozicije, koji izmisljaju i mogu samo ljude slicne sebi da prevare… na nasu srecu!

Rajko64
Gost
Rajko64

Opozicija na celu sa frontom je jedino teret nama gradjanima… nisu se evo 30 godina mijenjali, i to se vidi,a i cuje!

Pablo
Gost
Pablo

Ovo za litije je ziva istina. Nikakve veze sa vjerom nema, ali narod cim vidi crkveno lice, po difoltu misli da su u pravu..

Kleopatra
Gost
Kleopatra

Za svaku osudu su mi profesori koji su politicki aktivni, a podrzavaju ideju Crne Gore kao poludrzave..

Horizont
Gost
Horizont

Pa to je najgore, sto narod misli da sve sto kaze crkva da je istina, bez da se raspitaju o pravim informacijama.

Vozi misko
Gost
Vozi misko

Komunisti bi u hrvatskoj jos vladali da nije bilo crkve.Da nije bilo pape Vojtile jos bi poljska bila u varsavskom paktu.

Akvila
Gost
Akvila

Kad god upalim neku srpsku televizuju, srpski istoricari, javno negiraju Crnu Goru, onda kad narod jos cuje stavove crkve, a pritom su primitivni…nastanu litije!

Bond007
Gost
Bond007

Sve i da nađu dokaze, a neće ih naći, treba da se zove Crnogorska pravoslavna crkva, jer na ovom prostoru žive crnogorci… Neće se sigurno zvati Makedonska??

Pcelica
Gost
Pcelica

Nikad i nece dokazati da je imovina njihova, zato i prave buku.

Boka bokeljima
Gost
Boka bokeljima

Boka ,nikad nije bila pod CG nego od 1946,tako da nam crkve i manastire ne diraj dudukljane. U te vase 4 nahije ako cete dovesti i alistera kroulija. Ovamo vam nema

dejo
Gost
dejo

e moj profesore dr pr mr i ostalo dje si ti dobio te silne diplome a eto ja sa srednjom skolom kazem da je jos ludje kad partija pravi svoju crkvu a ti to zaboravi moj dr pr mr sjedi jedan

D grahamov broj
Gost
D grahamov broj

Kilo ribe i danas.

D grahamov broj
Gost
D grahamov broj

Moram minji pomoć nešto.

Petar Petrovic
Gost
Petar Petrovic

Vrhunac prevare NKT ,do juce trazize negativan ELiza test,a danas za Srbiju traze pozitivan kakvo licemerstvo.Pozitivan imaju bivši koronasi, Sramota.Srbijo zatvori granicu

Riki
Gost
Riki

Crkva u Crnoj Gori se jedino može zvati CRNOGORSKA PRAVOSLAVNA CRKVA. Za to su svi Crnogorci. Bitno je da nemamo viši nikakve veze sa srbijanskom crkvom, od sad pa u vijek vjekova amin. Popove treba svesti na brojku ispod 100, i da su na državni budžet. Popovi treba samo da se pojavljuju u javnosti u određenim danima i to u… Više »

noleee
Gost
noleee

imate vi crnogorsku pravoslavnu tendu

Nikad vise 2019
Gost
Nikad vise 2019

Zelja ce ti bit’ Riki

Vjecna da je
Gost
Vjecna da je

rista je udba dovela ona ce ga i razvlastiti ..kako je zavrsio mitropolit dajkovic i koja je ristova uloga u njegovom smenjivanju i smrti objavite dokumnta iz udbe

Duško
Gost
Duško

Dps odlucno u nove pobjede!!!!🇲🇪🇲🇪🇲🇪

kontraš
Gost
kontraš

Kakva je ironija sto koalicija ,,za buducnost crne gore” u sustini bastini vrijednosti srednjeg vijeka

KontraMiting
Gost
KontraMiting

Risto godinama ,eto cak od referenduma ide za mandicem na sve skupove i proteste

Sara77
Gost
Sara77

E Risto razumijem za opoziciju da je ovako dotakla dno, ali da je i ti pratis to nisam vjerovala.. Zastidje

Anti DPS
Gost
Anti DPS

Nije neka tajna da spc godinama finansira kampanju becici i mandicu 😉

Lenka
Gost
Lenka

Steta je to sto odredjene strukturu zele Crnu Goru da unazade i vrate u proslost

Radmila
Gost
Radmila

SPC sve radi po diktatu velikosrpskih nacionalistickih krugova

Radmila
Gost
Radmila

Antifasistickom borbom smo porazili cetnicku ideologiju ali i danasnju retrogradnu politiku 90ih godina

Mrgud
Gost
Mrgud

Ovu potonju nijesmo još dok se ne kanonizuje Crnogorska pravoslavna crkva iz Carigrada. Mislim da smo na dobrom putu.

Kaktus
Gost
Kaktus

E na niske se grane risto spustio kad se u kolo uhvatio sa vojvodom mandicem i ekipom

Bizamala
Gost
Bizamala

Sta ste sve radili pod okriljem te crkve sram vas i stid bilo..

KOCOBO
Gost
KOCOBO

Ne moze se mir graditi velicanjem kasapina i ratnih zlocinaca kao sto je pavle djurisic. Dokle god dritan j aleksa daju podrsku takvim politickim subjektima nikad dps pobijediti nece

Leart
Gost
Leart

E sprdnje ove od politike u Cg, opozicija su cetnici ,populisti i dritanovi lazni evropejci koji bi da resavaju sve probleme tako sto ce koaliciju sa cetnicima da prave

Komita
Gost
Komita

Vrhunac posrnuca je kada dritan ocekuje da mu podrzavamo koaliciju sa cetnicima iz dfa

Liberal
Gost
Liberal

Dokle god u crnoj gori bivstvuju cetnici i slicni repovi iz 90ih odje mira nece biti

Soko77
Gost
Soko77

Dotakli su dno

Zorica55
Gost
Zorica55

Ljubice Amfi ruke Milu i Dusku kao TITU u svoj vakat!! Samo cekajte da prodju izbori pa cete vidjeti!

Betmen
Gost
Betmen

Necemo dozvoliti da Crnu Goru retrogradnom politikom vrate u proslost!!!!

Zvoncica
Gost
Zvoncica

To su vjernici neki,crkvu za predizbornu kampanju koriste!! Sram ih bilo

zzz
Gost
zzz

aj ne palamudi srece ti

Mila K
Gost
Mila K

Nacija sa greškom svjesno završila u grešci okrećući leđa znanju, odgovornosti i naciji. Baš patriotski

Commentator
Gost
Commentator

Dok se ne zavrsi sa velikosrpstvom i sa SPC nama ocigledno nema napretka ni u ekonomiji ni nidje. Napravite sto prije jednu crkvi za sve pravoslavce pa da idemo dalje

Окле
Gost
Окле

Застарела и назадна политика коју пропагира ДПС (Живко је био Милов савјетник колико се сјећам). Управо због овакве политике губите изборе, народ не жели да живи у 90-им.

Perikle
Gost
Perikle

Dzabe ste se vi iz SPC umjesali i unutrasnja pitanja drzave zarad informisanja Vucicu!! Necete nista postici na izborima ni vi ni opozicija!

Ljubo
Gost
Ljubo

Dzabe opoziciji sve !! Nece politikom nista oni dobiti!

Slikarka
Gost
Slikarka

Kad koriste crkvu i religiju za glasove i da bi druge unistili mozete misliti koliko su jadni…

gru
Gost
gru

Vrhunac posrnuca je kad se priklonite ideologiji partije koju odlikuje kriminal, korupcija, kradja, prodaja drzavne imovine i slicno.

Čigra
Gost
Čigra

Sramota za jednu crkvu ovako ponasanje.

Sveznalica
Gost
Sveznalica

Treba crkva da se stidiii.

Znalac
Gost
Znalac

Da, od takvih kao ti.

Crnooka
Gost
Crnooka

Oce preko crkve da sruse DPS.

Kameleon
Gost
Kameleon

Oce svestenici da nam vode politiku.

Zena_od_sultana
Gost
Zena_od_sultana

Za sve je Amfi kriv

Strelac
Gost
Strelac

Ponestalo para crkvi pa sad se mijesaju dje im nije mjesto

Pivcee
Gost
Pivcee

Manite se vise, DPS ima pobjedu i sve vam je uzalud.

Blog
Gost
Blog

Opoziciju crkva finansira od para od svetinja.

Zver
Gost
Zver

Zasto se crkva mijesa u politiku nije mi jasno.

Lepotica
Gost
Lepotica

Ovo SPC naredjuje sve.

Wc na Rumiji
Gost
Wc na Rumiji

SPC NEK NAPUSTI C. G. TU JOJ NIJE MIJESTO

Zeta
Gost
Zeta

Uvazeni profesor kaze “Da se Crkva pita,ne bi u svijetu bilo slobodne misli,ni nauke ni univerziteta” I sta bi ba to rekli vase kolege sa brojnih crkvenih univerziteta ??? Notre Damey osn. 1842 Georgtown osn. 1789 Boston koledz osn. 1863 Univerzitet Santa Klara osn.1851 Univerzitet Lojola Da ne pominjem brojne u Evropi po Italiji, Svajcarskoj, Francuskoj Njemackoj, Poljskoj, Austriji, Belgiji… Više »

Torak
Gost
Torak

Svještenici treba da se manu politike nije to za njih. Crna Gora je multietnička država i dajte da živimo složno. Da je vječna Crna Gora 🇲🇪🇲🇪

Susnjar
Gost
Susnjar

SPC se miješa u pitanja unutar države i dalje, ali nećemo dati našu državu!

Ibar
Gost
Ibar

Nije njima sporan zakon nego bi vlast da ruše!

Flavio
Gost
Flavio

Pokusava opozicija da privuce ljude uz SPC i da manipulise njima tako. Nece moci pokazala je crkva u svojim pregovorima sa vladom za sta se ona zalaze!! Kakve su joj namjere i za koga rade!!! Otvoreno usli u politiku da bi srusili ne vlast vec drzavu!!!

Hemuli
Gost
Hemuli

Opozicija bi malo uz blagoslov Rista da rusi i pali drzavu!!! Necete “junacine” 30og idete u novi poraz

Venera
Gost
Venera

Crkvu uvlace u politicku!
Ne biraju sredstva!

Radojica
Gost
Radojica

Pokazala je SPC da joj zakon nije sporan,vec drzava! A uz opoziciju bi oni malo da dodju na vlast i da ruse drzavu!

Perko
Gost
Perko

Kada ce se vise zavrsiti saga o Amfilohiju? Nadam se brzo, jer se ovo vise trpjeti ne moze! Unistava nam i psihu, zdrav razum i zdravlje!

Rastovac
Gost
Rastovac

Nikog SPC nece prevariti svojim litijama da ode u borbu protiv drzave!

Sipacno
Gost
Sipacno

Nije njima sporan zakon,vec drzava! Koju ne priznaju i koju pljuju a narod joj kunu!!!

Darko
Gost
Darko

Vrhunac licemurja je da ti uhljebe ,bezbkoga ne moze prici nijedna komisija,monigrafija,upravni odbor koji se debelo placa-pricas bilo sto….

Opušteno Darko
Gost
Opušteno Darko

Koncentriši se na napisano. Ako imaš argumenata protiv toga, iznesi. Napadati ličnost koja iznosi svoj stav je krajnje nesojski.

Окле
Gost
Окле

Их, чим су почели да ангажују Живка који је процјенио литије као 5% становништва Црне Горе, пропало се 😂

Dokle
Gost
Dokle

A znaš li ti makar jedan primjer u svijetu da se litijama traži povlačenje zakona donijetog u Parlamentu? Ako znaš javi.

VukMandusic
Gost
VukMandusic

Za “odbojnost” prema cg iskljucivi krivac je nacin vladanja kralja nikole i njegovih podzmirepa a isti takav, potpuno preslikani nacin vladanja imamo i danas u cg !

Žarko
Gost
Žarko

Vlasti se mijenjaju, a države ostaju. Ako ti smeta Crna Gora kao država, idi đe ti odgovara.

zzz
Gost
zzz

odje se vlast mijenja jel haha ajde cuti srece ti

Buba lenja
Gost
Buba lenja

A kakav je bio način vladanja Kralja Aleksandra? Je li to tvoj idol i njegov današnji nasljednik Vučić? Da li ti više odgovara da Crnogorcima vlada Vučić, patetični Srbin iz Bosne?

Piazza
Gost
Piazza

Po diktaturi pojedinih ljudi iz Srbije SPC je stala uz opoziciju i pokusava im pomoci u borbi protiv drzave a ne vlasti!

Sorela
Gost
Sorela

Zamislite koliko neko mora biti jadan da se koristi crkvom da bi ubirao politicke poene?

Macaka
Gost
Macaka

Crkva odavno pokazala da je zakon samo opravdanje za napadu na drzavu i vlast protiv kojih vode rat..

Mala Mo
Gost
Mala Mo

Ne budi naivan, Zakon je kasno dosao na red jer je SPC vec uveliko zaorala svoju osvajacku brazdu po CG.

Rejna
Gost
Rejna

Kada ce se vise zavrsiti saga o Amfilohiju? Nadam se brzo, jer se ovo vise trpjeti ne moze! Unistava nam i psihu, zdrav razum i zdravlje!

Hogar
Gost
Hogar

Namjerno naglasih “izjašnjava se” jer srbi kao etnička grupa u Cg jednostavno ne postoje.

Ivan.m
Gost
Ivan.m

A što je bilo s njima? Kad su se i Njegoš, i knjaz Danilo, i kralj Nikola izjašnjavali Srbima?
Da nijesi ti veći Crnogorac od njih… oprostićeš mi što sumnjam, ali eto… što znam, mene su učili da su oni perjanica crnogorskog naroda… ako sam pogriješio, da ti se izvinim o Hogare strašni

Nomen est omen
Gost
Nomen est omen

Bitno da postoje Egipćani i da im to niko ne osporava.

Zorka
Gost
Zorka

On je politicki mitropolit! On je mitropolit demokratskog fronta! Nema tu nista hriscansko, niti pobozno!

Zorka
Gost
Zorka

Vjerovanje u boga i opredjeljenje vjersko ne smije da se mijesa u interese drzave nase Crne Gore! Sve ce doc na svoje, vjernici ako ste uopste vjernici, bilo koje religije, bice vam bolje po krovom CG, a drzava mora da se cuva svi jednako sa ljubavlju prema nasoj Crnoj Gori a ona ce za uzvrat njegovati svetinje.

Fossil
Gost
Fossil

Kako popovi ispipavaju puls države! Znači, popovi su neko ko su iznad zakona? Podsmijavaju se i izazivaju najviše organe vlasti! Za njih očito ne vaze pravila kao za ostale građane? To su i htjeli da pokažu, da su jači! To ce da dokazuju i u vremenu koje je pred nama….

Mongro
Gost
Mongro

Nebi smjeli popovi krenuti sami u ovu avanturu bez jake dogovorene podrške vlasti iz BG! Ovo je projekat, ovo nije “narod je ustao”! I varamo se ako mislimo da kad ih pobijedimo na izborima da ce onda sve prestati! Može samo biti svedeno na minimum ako zabranimo spc u CG, a naravno prije toga zvanično proglasimo Crnogorsku crkvu – državnom/nacionalnom… Više »

Cpc
Gost
Cpc

A vrhunac posrnuća je kad se pokušao oteti nešto što je staro 800 godina.

Mala Mo
Gost
Mala Mo

Milenijum je stara Crna Gora, a Amfilohijeva svetosavska crkva samo je 7 godina starija od Rista Radovica.

Zeta
Gost
Zeta

Koliko ti nista ne znas

Primjećujem
Gost
Primjećujem

Zar o tome da li je nešto oteto ili nije ne odlučuju sudovi?

Patrick
Gost
Patrick

E ne moze se voditi sve. Smiri se Amfilohije

Omegle
Gost
Omegle

ne znam koga bih vise osudio u ovoj situaciji…narod ili crkvu…njih sto prodaju maglu ili ljude koji vjeruju u sve ovo.

Patrick
Gost
Patrick

Amfilohije bi I drzavu I kandilo…

Florida
Gost
Florida

Đedo, narod će glasati DPS! Džaba ih izvodiš u šetnju…🤣

Korset
Gost
Korset

Risto ostaje Risto bez obzira na predjeni put. Nikad se on unormalit nece.

Eva_zuta
Gost
Eva_zuta

Enp pobratim Joanikije sa nekog skupa salje politicke poruke, a sve kao ne zeli da se mijesa u izborni proces.

Poaro
Gost
Poaro

Sve sto ste stekli nakon 1918.godine izvolite, sve prije toga pripada drzavi!

Nomen est omen
Gost
Nomen est omen

Crkvi crkveno – državi državno. Privatna imovina je u civilizovanom svijetu svetinja.

Marica
Gost
Marica

Previse crkva sebi daje prava!

Ivan.m
Gost
Ivan.m

Previše Vlast sebi daje prava da se miješa u religiju i otima od crkve ono što je narod Crne Gore, njeni vladari, od Nemanjića do Petrovića, gradio i poklonio. Da im se dočepati zemlje i relikvija, rasrodali bi sve bez trunke kajanja. Ni Turci se za 500 godina nisu usudili dirati u svetinje… a ove splačine bi da osnivaju svoje… Više »

Lscg
Gost
Lscg

Ima li pravo princ Nikola Petrovic da se pomoli u svojoj crkvi u kojoj su mu djedovi sahranjeni? Risto Sotono! Risto Rogovicu! A i tebe Milo dosta je bilo! Da je Vjecna Crna Gora!

Nomen est omen
Gost
Nomen est omen

Ima, ko mu brani? Iako je katolik.

Agata
Gost
Agata

Amfilohije manipulise emocijama naroda i na taj nacin ih primorava da budu dio litija.

Boljka
Gost
Boljka

Ne mogu oni manipulisati istinskim vjernicima, mogu samo onima koji ce za 20e biti “pobozni” !

Helena
Gost
Helena

Bolje da se Amfilohije lati kandila, ima ko voditi drzavu!

Miraš
Gost
Miraš

Ocigledno da nema ko !

Hogar
Gost
Hogar

“Plemenski primitivizam se kod nas čak smatra najizvornijom tradicijom. Takva Crna Gora, zaostala i inferiorna, najviše odgovara nekom izvan Crne Gore, a najmanje onima koji je u Crnoj Gori podržavaju. Mada oni toga nijesu svjesni” #koliko istine u ovim redovima.Dodao bih još samo da se primitivan čovek u Cg obavezno izjašnjava kao srbin.Ne mogu da tvrdim za 100% ali preko… Više »

Zoranko
Gost
Zoranko

SPC i opozicija rade sve po nalogu Beograda!

Biljka
Gost
Biljka

Pa svi su procitali te niske namjere.

Sanja27
Gost
Sanja27

Amfilohije misli ako je pokupio rulju na ulice da je to vecinska Crna Gora. Nije djedo, nije!

Grebice
Gost
Grebice

Dosadilo Amfilohiju da nosi kandilo, sad bi malo da je predsjednik….

Suncica
Gost
Suncica

SPC je davno napustila hriscanske vrijednosti i okrenula se Srbiji!

Nomen est omen
Gost
Nomen est omen

Srbiji, inače budističkoj zemlji.

Vidrovan
Gost
Vidrovan

Crkva se ne smije mijesati u drzavna pitanja!

Brezovik
Gost
Brezovik

Sramo je kriti se iza vjere i biti svastocinja!

Marija28
Gost
Marija28

Tako je! 👏

Javorak
Gost
Javorak

Nece nas placenici unazaditi. Dzaba koriste crkvu kao paravan za svoje niske namjere.

Sarica
Gost
Sarica

Dzaba opoziciji crkva. Ugasili su ga

Cemenca
Gost
Cemenca

Kad bi svi ovi “vjernici” procitali makar zakon, sve bi bilo jasno. Niko nista ne otima!

Ivi99
Gost
Ivi99

Mislim da je I narodu vise jasno da se radi o manipulaciji

Povija
Gost
Povija

Crkva se priklonila nosiocima velikosrpske ideologije i četništva. Jasno da ih pare vežu!

Trubjela
Gost
Trubjela

Vade se na crkvu a mrze drzavu.

Velimje
Gost
Velimje

Svi su oni protiv nase nezavisne drzave.

Vilusi
Gost
Vilusi

Oni samo manipulisu nista drugo.

Bogetici
Gost
Bogetici

Samo neupucen pojedinac moze biti izmanipulisan od strane SPC i opozicije.

Akademik
Gost
Akademik

Srpska crkva je u Crnoj Gori politička organizacija.

Kuside
Gost
Kuside

Ne boli njih zakon, njih boli drzava! 🇲🇪

Narcis Zgubidan
Gost
Narcis Zgubidan

Pare njih bole,pogledajte kakva auta voze,a narod naivan,prostodušan,misli da će milo crkve da ruši i pravi hotele.A ovi intelektualci što im đeca stvaraju karijeru u beogradu,naravno ćute ili podržavaju litije,štaće moraju i da im se neće?

Jelena Savojska
Gost
Jelena Savojska

Dzaba profesore, to su ograniceni umovi kojima je mozak ispran…uzalud im predocis cinjenice, dokaze…on samo zna da mase s ona tri prsta i da vice ne damo svetinje!!!!!

Merix
Gost
Merix

Jeli on ovo proznao da se Cpc postoji tek od 1905 do 1918 . 13 god. Koji cirkus

Tivcanka
Gost
Tivcanka

Crnogorci osvijestite se nakon 100 godina okupacije nasih svetinja Srpska crkva oce preko opozicije da preuzme vlast u CG i tako sve u nasoj zemlji preusmjeri za Srbijanske nacionalisticke interese. 30-tog se vodi borba oko odbrane drzave od Srpskih nacionalista kamufliranih iza crkve.

Zeljezara
Gost
Zeljezara

narod mora otvoriti oci i shvatiti da se radi samo o manipulaciji nikom niko nista ne otima

Župa
Gost
Župa

upravo to treba da budr jasno narodu da oni samo manipulisu

Novljanka
Gost
Novljanka

Crkva treba samo da se legalizuje.
Niko je ne djeli na srbe i Crnogorce
Prave auto litije i nema zastave koja se ne nosi sta je to? Zna se dje se litija odrzava i kad ovo je sprdnja sto se radi.

Gorstak
Gost
Gorstak

Opsirno i jasno sve, cestitam gospodine Andrijasevicu

Krasici
Gost
Krasici

Ja mislim da je ovo prvi put u istoriji neke zemlje da se Crkva pojavila na izborima. Sto je reko i onaj Fica Krivokapic nosilac liste DF licno ga je Risto postavio da bi mogo kasnije da upravlja drzavom i da radi sto ga je volja.

Waikiki
Gost
Waikiki

Srpska crkva se cak ne moze nazvati ni crkva zna se sto je crkva. Crkva ne dijeli ljude na Srbe i Crnogorce. Crkva ne stavlja nacionalne zastave na svetinje iako nisu njihove. Crkva se ne mijesa u politiku. Crkva ne kune i proklinje druge narode. SPC nije crkva nego profitna nacionalisticka organizacija. Kojoj je cilj u CG da asimiluje Crnogorce… Više »

Opatovo
Gost
Opatovo

30-og svi potomci Zelenasa pa kasnije i Komunista pa jos kasnije Suverenista treba da misle o opstanku drzave. Jer sa DFom i Demokratama Crna Gora vise nece biti sto je bila vec podanik drugih, oce da naprave od nase drzave Srpsku pokrainu oni nista Crnogorsko ne priznaju.

Milena
Gost
Milena

Istina je najbo;je oruzje,sve ovo sto nudi druga strana,lazi,kletve,nasilje,svaki moralan covjek mora prezreti,veliko postovanje vama kao licnosti i naucnom radniku.

Frutak
Gost
Frutak

Dosta se crkva bavila politikom. Tačka !

Regent
Gost
Regent

Cinjenica je da je Srpska crkva usla u Crnu Goru tek 1920 nakon okupacije Crne Gore preuzeli Crnogorske svetinje i od tad do dana danasnjeg su radili sve da bi naskodili Crnogorskom narodu sve na dobit Srbijanskim interesima. Danas nazalost imamo opoziciju koja radi za interese druge drzave.

Nomen est omen
Gost
Nomen est omen

A kako kad dr istoričar reče još Nemanjići da su je okupirali? Apelujem da se dogovorite i usaglasite verzije.

Akademik
Gost
Akademik

Upravo tako. Nije sporan zakon, vec vlast koju bi da ruse.

Mila
Gost
Mila

Zaista vecina naroda u Crnoj Gori nije svjesna koliko znaci imati svoju nezavisnu drzavu Crnu Goru,sa nezavisnoscu imamo u svijetu sve privilegije i postovanje ,nedaj Boze da to poruse oni koji zele da smo pod tudjom kontrolom neke druge drzave,pa dragi moj narode volite svoju zemlju i izborite se na ovim izborima da ucvrstimo njenu i nasu nezavisnost i slobodu… Više »

Crnogorac
Gost
Crnogorac

Opet ti

joko
Gost
joko

,Dokoni pop i brave krsti,

Gavro
Gost
Gavro

Živko, niko ne vjeruje u te tvoje priče više, bez samo oni kojima je interes

Nomen est omen
Gost
Nomen est omen

Naprotiv, Crkva je uzeta pod zaštitu od nasrtaja. A jesu li se mnogi nakačili na Crkvu radi rejtinga i profita – jesu.

Cuca
Gost
Cuca

Naravno prof. Andrijaševiću da je to imovina Crne Gore ali pošto nemaju niti jedan dokument ufatili su se litija i prkošenja pravnom životu jedne nezavisne države. To je apsurd. Ali Crna Gora je vječna!

SIROMASTVO
Gost
SIROMASTVO

E blago nama siromasima
Nemamo se oko cega otimati
Kuc kuc

Onajkojizna
Gost
Onajkojizna

Ne,vrhunsko posrnuće je kad se za rad vlastitih ambicija, neosnovanog sticanja bogatstva,sticanja privilegija i radi raznih nečasnih rabota, baciš istinu i čast pod noge.

Pravi građanin
Gost
Pravi građanin

Bravo, potpuno si u pravu. Amfilohije, stvarno, tvoje posrnuće je apsolutno dno.

Send this to a friend