Politika

Vujanović: Crna Gora je pokazala da je dijalog osnov sporazuma

Crna Gora je pokazala da je dijalog osnov sporazuma, a kompromis model suživota i budućnosti, saopštio je bivši predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, koji je učestvovao na VII Globalnom Baku Forumu koji se održava u Bakuu, u organizaciji Nizami Ganjavi internacionalnog centra iz Azerbejdžana.

Kako je istakao Crna Gora će sačuvati liderstvo u evropskim integracijama da bi, vrednujući individualni pristup, doprinjela evropskoj integraciji regiona.

“Crna Gora ne želi da sadašnjost i budućnost žrtvuje zbog prošlosti i spremna je da afirmiše regionalnu saradnju i evropske integracije uz ekspertsku pomoć EU i svojih kreativnih potencijala posebno uvažavajući interese mladih”, istakao je on.

Prema riječima Vujanovića, novi narativ i viziju Zapadnog Balkana možemo kreirati samo ako se uvaže geografske, istorijske i vrijednosti ukupnih potencijala ovog regiona.

“Geografski, Zapadni Balkan je strateški vrijedan dio Evrope okružen državama članicama EU. On je raskrsnica važnih puteva, prostor značajnih interesa i veliki resurs ukupnog bogatstva koji nužno mora biti dio EU. To je dosledan stav EU od Soluna 2003 godine do Strategije EU za Zapadni Balkan do 2025 godine usvojen prošle godine u Sofiji. Istorijski, Zapadni Balkan je u prošlom vijeku bio prostor pet ratova-dva Balkanska, dva Svijetska i rata tokom raspada bivše Jugoslavije. Svi ovi ratovi su bili sa brojnim zločinima i žrtvama, masovnim iseljavanjima i ogromnim razaranjima. U prošlom i ovom vijeku potrošene su decenije u različitim tumačenjima prošlosti i to uvjek na štetu sadašnjosti i budućnosti”, kazao je Vujanović.

Kako je dodao, privredni i potencijali nauke i kulture Zapadnog Balkana su ogromni i neiskorišćeni.

“Na ovoj osnovi novi narativ Zapadnog Balkana je nužan, a vizija do 2030. godine jasna. Dosadašnji narativ je udaljavao države, narode i građane, usporavao integracije i otežavao razvoj. Novi narativ treba da olakša i osigura evropske integracije Zapadnog Balkana, da afirmiše dijalog i sporazumjevanje. Novi natativ ne smije da dozvoli da Zapadni Balkan bude žrtva i talac istorije i mora da mobiliše sve naučne i ekspertske potencijale i kreativnost mladih koji treba da ostanu u regionu i posvete mu se”, ističe on.

Kako ističe, upravo takav narativ i takvu viziju ima Crna Gora.

“Od Beogradskog sporazuma Crne Gore i Srbije, koji joj je omogućio državnu samostalnost, preko privremenog graničnog sporazuma sa Hrvatskom oko poluostrva Prevlaka, do sporazuma o državnoj granicu sa BiH i Kosovom. Završiću izlaganje iskazujući zadovoljstvo da su bivši predsjednici država i vlada Zapadnog Balkana i Slovenije i Hrvatske formirali u Podgorici, glavnom gradu Crne Gore, klub koji će djelovati na temelju Novog narativa za Zapadni Balkan sa Vizijom 2030”, zaključio je Vujanović.

On naglašava da će već narednog mjeseca u Crnoj Gori eksperti EU, naučnicu i akademici daće svoje viđenje odnosa na Zapadnom Balkanu u oblasti nauke, istraživanja i inovacija.

2

avatar
1000
2
0
0
 
2
Igre bezgranicaOsa
NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Igre bezgranica
Gost
Igre bezgranica

Fićo legendo, ti bar nijednu nagradu nijesi kupio!

Osa
Gost
Osa

Koga predstavlja Filip tamo? Forum bivših predsjednika jeli? KO PLAĆA TROŠKOVE ?

Send this to a friend