Politika

Zahtjev MVP-a: Crna Gora ima 59 počasnih konzula, diplomatama veći budžet, plate…

Ministarstvo finansija
Ministarstvo finansija

Ministarstvo vanjskih poslova za narednu godinu traži budžet od skoro 30,3 miliona eura, što je oko 11 i po miliona eura više nego ove godine, kao i povećanje zarada diplomatama. To se navodi u Informaciji o presjeku stanja u Ministarstvu vanjskih poslova na 31. oktobar 2023. godine, gdje se objašnjava i da diplomatama plate nijesu rasle kao ostalim službenicima u javnom sektoru.

Kako se navodi u Informaciji, koju je Vlada objavila, u dijelu institucionalnih i kadrovskih kapaciteta, posebna pažnja treba biti posvećena popunjavanju upražnjenih mjesta šefova diplomatsko-konzularnih predstavništava, te daljem širenju diplomatsko-konzularne mreže, u cilju adekvatnog zastupanja interesa Crne Gore u inostranstvu.

Navodi se i da diplomatsko-konzularnu mrežu trenutno čini 40 diplomatsko-kozularnih predstavništava (trideset ambasada, šest misija, četiri generalna konzulata), od kojih samo 13 ima šefove predstavništava, u punom kapacitetu (sedam ambasadora, četiri šefa misija i dva generalna konzula).

“S tim u vezi, potrebno je u najkraćem roku pristupiti popunjavanju pozicija šefova diplomatskih predstavništava, kao i daljem jačanju mreže počasnih konzula, imajući u vidu značaj njihove uloge posebno u zemljama u kojima nijesmo rezidentno predstavljeni”, navodi se u Informaciji o presjeku stanja.

Crna Gora trenutno ima 59 imenovanih počasnih konzula u inostranstvu.

U Ministarstvu vanjskih poslova trenutno je zaposleno 273 službenika (56 odsto žena), od kojih je 21 na određeno vrijeme.

“U diplomatsko-konzularnim predstavništvima trenutno je raspoređeno 99 službenika, od kojih su 20 službenici iz drugih državnih organa i organa državne uprave. U svim organizacionim jedinicima u zemlji i inostranstvu, naglašena je disproporcija između sistematizovanih i popunjenih radnih mjesta, te postoji opravdana potreba za jačanjem kadrovskih kapaciteta u cilju optimizacije rada institucije, uz uvažavanje principa koji proizilaze iz reforme javne uprave, sa posebnim akcentom na usavršavanje znanja, vještina i sposobnosti od značaja za sprovođenje utvrđenih prioriteta vanjske politike”, piše u dokumentu.

Upozorava se i da je nedostatak adekvatnih uslova i sredstava za rad evidentan u zemlji i u inostranstvu, gdje se u prvom redu misli na obezbjeđivanje adekvatnih prostornih kapaciteta, kao i odgovarajuće infrastrukture koja obezbjeđuje siguran i pravovremen pristup infomacijama.

Budžet MVP za ovu godinu bio je projektovan na oko 18,6 miliona eura.

“Na dan 30.10.2023. Ministarstvo vanjskih poslova je raspolagalo budžetom u iznosu od 4.674.110 eura, dok je do 30. oktobra utrošeno 14.058.750 eura, te realizacija budžeta na naznačeni datum iznosi 71,03 odsto. Do kraja godine se nakon plaćanja redovnih obaveza očekuje visok stepen realizacije budžeta”, piše u Informaciji MVP.

Pripremljen je, kako navode, plan budžeta za narednu godinu i završeni su pregovori sa Ministarstvom finansija.

“Zahtjev za dodjelu budžetskih sredstava za 2024. iznosi 30.268.514 eura. U ovom dijelu, posebnu pažnju zavređuje usklađivanje koeficijenata osnovne zarade diplomata, imajući u vidu da je ovo pitanje otvoreno već duži niz mjeseci, iz razloga što diplomate nijesu dobile povećanje osnovne zarade kada i ostali službenici zaposleni u javnom sektoru, a koji su bili obuhvaćeni novim Granskim kolektivnim ugovorom za oblast uprave i pravosuđa. S tim u vezi, potrebno je hitno, u saradnji sa Ministarstvom finansija, pronaći adekvatno rješenje ovog pitanja, kroz usvajanje neophodnih normativnih akata (izmjene zakona i potrebnih podzakonskih akata)”, zaključuje se u Informaciji o presjeku stanja u MVP.

Send this to a friend