Elementarium.cpn.rs

Zanimljivosti

Pande su iz Mađarske?

Preci jednog od simbola Kine, džinovske pande, živjeli su na drugom kontinentu – u Evropi. Međutim, rasprava o mjestu porijekla još traje, a...

Send this to a friend