Fudbal

FSCG izabrao: Savić ubjedljivo najbolji, Rakojević trener godine

Fud­bal­ski sa­vez Cr­ne Go­re je, u tra­di­ci­o­nal­nom iz­bo­ru, pro­gla­sio naj­bo­lje i naj­u­spje­šni­je u go­di­ni ko­ja je na iz­ma­ku.

Di­le­me oko naj­bo­ljeg cr­no­gor­skog fudba­le­ra ni­je bi­lo. As madridskog Atletika Stefan Savić dobio je ubjedljivo najviše glasova, ukupno 116.

Iza njega završio je Stevan Jovetić sa 23 i Marko Baša sa 21 glasom.

Iako je sinoć igrao utakmicu u Kupu kralja, Savić je došao na svečanost da primi nagradu.

“Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam ovdje. Ovu nagradu dobio sam šest godina nakon što sam bio među najperspektivnijim. Želim i da kazem da nijedna nagrada ne može da sija kao ona koja se osvoji u svojoj zemlji. To je potvrda mog rada i svakodnevnog zalaganja kako bih na pravi način predstavljao i Crnu Goru”, kazao je Savić, koji je u protekloj sezoni igrao finale Lige šampiona protiv Reala.

U kon­ku­ren­ci­ji za naj­bo­ljeg igra­ča „Te­le­kom” Pr­ve cr­no­gor­ske li­ge po­bje­du je od­nio Radomir Đalović. Nekadašnji napadač reprezentacije je u dresu Budućnosti golovima, asistencijama i borbenošću pobrao sve simpatije. On je osvojio 43 glasa. Drugo mjesto sa 25 glasova pripalo je kapitenu Mladosti Mirku Raičeviću, dok su treće podijelili Milan Mijatović I Risto Radunović sa po 22 glasa.

Ka­da je u pi­ta­nju tre­ner go­di­ne, Nikola Rakojević je do­bio naj­vi­še gla­so­va. Bivši stra­teg Mladosti je ovo pri­zna­nje za­slu­žio na­kon osvo­je­ne ti­tu­le pr­va­ka sa nekadašnjim klu­bom. Iza ovo­go­di­še­njeg la­u­rea­ta, svoje mje­sto na­šli su Miodrag Vukotić i Slobodan Drašković.

Na sve­ča­no­sti su do­di­je­lje­ne i na­gra­de naj­per­spek­tiv­ni­jim fud­ba­le­ri­i­ma. A za 2016. go­di­nu to su golmani Lazar Carević (Grbalj) i Matija Šarkić (Aston Vila), te Marko Burzanović iz Mladosti.

Ilija Mugoša, reprezentativac i član Vojske Crne Gore, najbolji je futsal igrač.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Send this to a friend