Ostali sportovi

Bivši predsjednik Šahovskog saveza CG suspendovan na tri godine

Postupak pred Etičkom komisijom FIDE pokrenut je na osnovu žalbi koje su ETH podnijeli Šahovski savez Crne Gore i Evropska šahovska unija (ECU) protiv bivšeg predsjednika ŠSCG i izvršnog direktora ECU Vladimira Šakotića, bivšeg predsjednika ECU Silvia Danailova i bivšeg generalnog sekretara ECU Save Stoisavljević zbog njihovog postupanja u vezi sa organizacijom Prvenstva Evrope za mlade, Budva 2013. 

U sklopu postupka je 7. septembra u Bakuu održano usmeno saslušanje pred Etičkom komisijom, kojem je prisustvovala četvoročlana delegacija ŠSCG, predvođena predstavnikom Uprave za mlade i sport Vlade Crne Gore Branimirom Ivanovićem. Saslušanju su prisustvovali i predstavnici Evropske šahovske unije, dok se niko od tuženih nije pojavio, iako su bili uredno pozvani.

– Naši predstavnici su detaljno obrazložili Etičkoj komisiji, uz obilje priloženog dokaznog materijala, kako su tuženi svojim postupcima prilikom organizacije Prvenstva Evrope za mlade, Budva 2013, nanijeli veliku materijalnu i moralnu štetu Šahovskom savezu Crne Gore. Tom prilikom prekršeni su statuti i pravilnici ŠSCG i ECU, kao i brojni zakoni države Crne Gore. Navode ŠSCG podržali su i predstavnici Evropske šahovske unije, uz poseban osvrt na štetu koju je tom prilikom pretrpjela i sama ECU – saopšteno je iz Šahovskog saveza Crne Gore.

Konačna, jednoglasna odluka Etičke komisije FIDE je da se Vladimir Šakotić suspenduje na 3 godine (maksimalna kazna), Silvio Danailov na 18 mjeseci, a Sava Stoisavljević na 6 mjeseci. Etička komisija će detaljno obrazloženje odluke dostaviti svim zainteresovanim stranama u roku od mjesec dana od donošenja odluke, na kojoj je datum 9. septembar 2016.

Send this to a friend