Evropa

Azilanti koštaju Austriju preko pet miliona eura godišnje

Azilanti koštaju Austriju preko pet miliona eura godišnje

Ustanove za smještaj tražioca azila prošle godine su koštale austrijsku državu 5,3 miliona eura.

Samo četiri od tih 18 objekata se stvarno i koristi za smještaj izbjeglica, proizilazi iz odgovora Ministarstva unutrašnjih poslova Austrije na parlamentarni upit.

Smještaji koji se aktivno koriste se nalaze u Koruškoj, Stajerskoj, Salcburgu i Donjoj Austriji, a deset objekata, koje je država iznajmila se koristi kao preventivni kapaciteti, dok daljih četiri služi za skladište materijala.

Najskuplji objekat, koji je država za svrhe smještaja izbjeglica iznajmila je, prošle godine, bila kuća u Semeringu, koja se nije koristila, a koštala je ukupno 510.000 eura.

Slobodarska partija Austrije (FPO) ukazuje da su brojni smještaji iznajmljeni još prije više od tri godine, da ugovori predviđaju duge rokove za otkazivanje, ogromne kirije, i predugo trajanje.

Slobodarci smatraju da revizorska ustanova treba da razmotri sve sporazume i analizira da li je u svakom od tih slučaja bilo moguće izbjeći štetu po državnu kasu.

Send this to a friend