Evropa

Litvansko ekonomsko čudo: Prosječna plata porasla sa 357 na 932 eura

Litvanija je uspjela da napravi preokret i od slabe ekonomije izgradi jaku i stabilnu, koja je doprinijela boljem životu njenih građana.

Godine 2004. postala je članica Evropske unije i potpisnica Šengenskog sporazuma i tada počinje njen ekonomski uspon.

U tome su uspjeli zahvaljujući nekoliko ključnih reformi, ali to nije bilo lako.

Prije pristupanja Litvanije EU, posebno u prvoj deceniji primjene zakona o konkurenciji u zemlji, politika konkurentnosti bila je usmjerena na kontrolu cijena i na cijene koje su određivale dominantne kompanije.

“Prvu deceniju 90-ih godina obilježila je visoka inflacija, spor ekonomski rast i slaba konkurencija”, kaže Šarunas Keserauskas, predsjednik Savjeta za konkurenciju Republike Litvanije.

Tokom razgovora o pridruživanju koji su prethodili ulasku u EU naročito su bila istaknuta pitanja poput liberalizacije tržišta, uklanjanja nepotrebnih vladinih propisa, otvaranja tržišta i konkurencije.

“Pristupanje EU značajno je povećalo mogućnosti ekonomskog rasta zemlje, kao i uslove ekonomske podrške i raspoloživih sredstava i donijelo osiguranje većih izgleda za izvoz i uvoz, što bi podstaklo ekonomski razvoj i povećalo konkurenciju u zemlji”, kaže on za B92.

Uz to, diskusije o pridruživanju takođe su doprinijele cilju uspostavljanja organa za konkurenciju koji bi bio nezavisan od vlade. To je, konačno, rezultiralo uspostavljanjem nezavisnog organa za konkurenciju 1999. godine.

“Istovremeno, izmijenjeno je zakonodavstvo o konkurenciji u skladu s pravno stečenim nacionalnim normama. To je imalo dvostruki efekat: prvo, usklađivanje je olakšalo primjenu zakona o konkurenciji, jer su evropska pravila tržišnog takmičenja postala direktno primenljiva u zemlji, a mi se u našoj praksi možemo osloniti na brojne evropske slučajeve i sudske odluke, a drugo, ulaskom u EU mogli smo da učestvujemo u redovnim
sastancima i radnim grupama EU za zaštitu konkurencije i razmjenjujemo iskustva, što je naš rad učinilo još efikasnijim”, priča Šarunaš.

Ulazak u EU osjetio je svaki gradanin Litvanije kroz kroz promjene koje su im olakšale svakodnevni život.

“Većina građana Litvanije bi, najvjerovatnije, istakla prednost slobodnog kretanja ljudi, odnosno slobodnog putovanja u zemlje EU bez vize. Ekonomisti bi, s druge strane, vjerovatno, skrenuli pažnju na tržište EU od 500 miliona potrošača koje je postalo otvoreno za litvanske kompanije, kao i na finansijsku podršku koju je država dobila”, kaže on.

Od pristupanja EU 1. maja 2004. godine, Litvanija je dobila oko 15 milijardi eura finansijske pomoći. Pomoć je korišćena za razvoj infrastrukture, jačanje poslovne konkurentnosti, smanjenje regionalnih i socijalnih razlika.

“Podrška EU, kao i otvoreni izvoz tržišta rezultirala je povećanim rastom ekonomije i zaposlenosti. Članstvo u EU takođe je doprinelo poboljšanju imidža Litvanije među stranim investitorima. Prije pristupanja litvanski BDP iznosio je 46 procenata prosjeka EU. U 2011. godini je došao na 62 procenta, dok je u 2014. godini – 72 procenta i 78 procenata u 2017. godini”, kaže on.

Istraživanje Eurobarometra sprovedeno 2019. godine, takođe, je potvrdilo da 91 odsto Litvanaca smatra da je članstvo u EU donelo mnogo pozitivnih promjena u zemlji.

“Pored toga, nivo nezaposlenosti smanjio se sa 11 procenata u 2004. na 6,2 procenta u 2018. godini, dok je prosječna plata porasla sa 357 na 932 eura. Iako su cijene proizvoda i usluga porasle za više od 50 odsto u posljednjih 15 godina. To pokazuje da su se kupovna moć i finansijski kapaciteti gotovo svih državljana Litvanije povećavali vremenom”, priča Keserauskas.

Brojne su prednosti članstva u EU koje su se ojsetili u svakodnevnom životu.

NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Primorac
Gost
Primorac

Koga lazete novinari. Prije po godine sam bio tamo prodavačica u veoma veliku parfimeriju plata joj je 400 e tako da te lazi vaše mozete plasirati nedje drugo ima poneko ko ide i preko granice pa vidi svojim očima.

Lipovo
Gost
Lipovo

Kao da ponovo chitam ,,Alisa u zemlji chuda,,

hawara
Gost
hawara

ali kod njih nema kumara, vojvoda i svijesti kromanjonca, tako da to nije primjenljivo u crnoj nasoj

Kum
Gost
Kum

Upravo takvi koji dijele narod na cetnike i partizane su zasluzni za svu bjedu koju imamo.

Send this to a friend