Planeta

Abas objavio prekid svih sporazuma sa Izraelom i SAD-om

Predsjednik Mahmud Abas objavio je prekid svih sporazuma i ugovora potpisanih sa Izraelom i Sjedinjenim Američkim Državama i prebacio punu odgovornost za dešavanja na okupiranim teritorijama na Izrael.

“Palestinska oslobodilačka organizacija i Država Palestina su lišene svih obaveza i dogovora zasnovanih na potpisanim sporazumima i ugovorima sa američkim i izraelskim vladama, uključujući i onih koje se tiču sigurnosne koordinacije,” objavio je predsjednik Abas na hitnom sastanku palestinskog vođstva održanom u Ramali u vezi sa izraelskim planovima da aneksira djelove okupirane palestinske zemlje koji su deklarisani u koalicionom sporazumu nove izraelske vlade.

“Izraelska okupatorska vlast, počev od danas, mora sama da snosi svu odgovornost i obaveze pred međunarodnom zajednicom kao okupatorska sila nad teritorijom okupirane Države Palestine, sa svim posljedicama i reperkusijama koje proizilaze iz međunarodnih zakona i međunarodnog humanitarnog prava, naročito Četvrte ženevske konvencije iz 1949. godine, koja okupatorsku silu smatra odgovornom za zaštitu civilne populacije pod okupacijom i njene imovine, kolektivno kažnjavanje nezakonitim, zabranjuje krađu resursa, oduzimanje i aneksaciju teritorije, zabranjuje nasilni transfer populacije sa okupiranih teritorija i transfer populacije okupatorske sile (kolonizatora) na teritoriju koju okupira, što sve predstavlja najoštrije prekršaje i ratne zločine,” rekao je on.

Send this to a friend