Region

Djecu migranata uključiti u redovni obrazovni sistem KS-a

Ilustracija

Izrada obrazovne procjene djece izbjeglica, odnosno migranata i tražitelja azila koji trenutno borave u Bosni i Hercegovini bile su teme susreta ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvira Kazazovića sa predstavnicama  UNICEF-a Sanjom Kabil i Humanitarne organizacije Save the children Fatimom Smajlović.

“Obrazovnu procjenu zajedno sprovode UNICEF i Save the children na šest lokacija u BiH. Jedna od lokacija je i Kanton Sarajevo, odnosno konkretnije tri sarajevske opštine na kojima su smještena ova djeca i njihovi roditelji. Cilj nam je da utvrdimo obrazovni status i potrebe ove djece, kako bi sačinili plan za njihovu integraciju u redovni obrazovni sistem Kantona Sarajevo-predškolski, osnovni i srednji”, obrazložila je Kabil.

Dodala je i kako se sa izradom ove procjene krenulo u ponedjeljak, 13. avgusta, kao i da će biti završena početkom narednog mjeseca. Istakla je kako će rezultati ove procjene, kao i preporuke iz nje biti korišćeni za izradu plana uključivanja ove djece u obrazovni sistem Kantona Sarajevo.

“Planirali smo da sve rezultate i preporuke predočimo ministru Kazazoviću i premijeru KS Ademu Zolju”, najavila je Kabil.

Predstavnica Save the children Smajlović je naglasila da paralelno sa Kantonom Sarajevo izradu obrazovne procjene djece migranata rade i u Hecegovačko-neretvanskom i Unsko-sanskom kantonu, odnosno na lokacijama na kojima su u najvećem broju koncentrisana ova lica.

“Vlada Kantona Sarajevo putem Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade podržava vaše aktivnosti, jer svako dijete ma gdje i u kakvim socijalnim uslovima se nalazilo ima pravo na obrazovanje. S obzirom da djelujemo uvažavajući sve međunarodne konvencije o zaštiti ljudskih prava, a posebno prava djece, spremni smo zajedno s vama pronaći najbolje metode za uključivanje djece migranata u naš obrazovni sistem”, kazao je Kazazović.

Send this to a friend