Tag - Pablo Pikaso

Kultura

Pikaso otkrio bokeški biser

Iz­lo­žbom gra­fi­ka Pa­bla Pi­ka­sa, ču­ve­nog špan­skog umjet­ni­ka, jed­nog od naj­ve­ćih i naj­u­ti­caj­ni­jih sli­ka­ra, va­ja­ra, cr­ta­ča i...

Send this to a friend