Tag - Tara

English

Tara is not devastated

After increased precipitation, Tara is now flowing smoothly and after Bar-Boljare highway is finished, the area will be as it used to be, said Dr...

Ekonomija

Tara nije uništena

Poslije sušnog perioda uslijedile su padavine i Tara sada teče regulisanim tokom i nakon završetka gradnje auto-puta Bar-Boljare taj prostor mora da...

Send this to a friend