Medicina Konferencija u Budvi

Damjanović: SEEIIST Institut biće veliki iskorak u nauci i medicini

SEEIIST Institut biće centar za istraživanje kancera gdje bi se regionu omogućili značajni iskoraci kako u nauci tako i u oblasti biomedicine, ocijenila je ministarka nauke Sanja Damjanović.

Damjanović je učestvovala na konferenciji koji povezuje nauku i onkološke klinike Mediterana u Budvi u organizaciji Asocijacije radioterapije i onkologije mediteranskog područja (AROME).

Ona je upoznala učesnike sa SEEIIST projektom koji predstavlja budući regionalni Institut baziran na liječenju kancera uz pomoć hadronske terapije – najsavremenije i najuspješnije metode za liječenje ove bolesti.

“Ovom metodom zračenja tretira se maligno i ne oštećuje zdravo tkivo i procenat da pacijent preživi pet godina nakon tretiranja preko 90 odsto za razliku od konvencionalne metode radioterapije gdje se procentat preživljavanja kreće između 10-20 odsto”, dodala je Damjanović.

Ističući i kako je za naš region karakteristična visoka smrtnost oboljelih od kancera, čak i do tri puta viša u odnosu na zemlje Zapadnog Balkana, Damjanović je dodala da će Obzirom na to da je ovo prije svega projekat zdravlja, a imajući na umu da je kao projekat nauke već uspio jer ima podršku najprestižnijih naučnih institucija poput CERN-a i GSI-a i pozvala prisutnu zajednicu onkologa da pruže podršku SEEIIST projektu.

Tokom ove međunarodne medicinske konferencije, na kojoj će učestvovati blizu 70 eksperata iz oblasti onkologije i radioterapije iz mediteranskog područja, naročita pažnja biće posvećena inovacijama u dijagnostici i tretiranju kancera a poslednjeg dana konferencije će se održati specijalna edukativna predavanja o izazovima u ovim oblastima sa kojima se suočavaju zemlje u razvoju u organizaciji Evropske škole onkologije (ESO).

Send this to a friend