Medicina

Doc.dr Miljan Ćeranić, član hirurškog tima Poliklinike Moj Lab

U hirurškoj ambulanti Dnevne hirurške bolnice Moj Lab ordinira specijalista opšte hirurgije, docent dr Miljan Ćeranić, ekspert u laparoskopskim operacijama debelog crijeva, laserskim  i klasičnim operacijama hemoroida, fistula i operacija pilonidalnog sinusa.

Doc.dr Ćeranić je načenik Centra za Minimalno-invazivnu hirurgiju Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije. Ekspertski pregledi koje obavlja obuhvataju detaljan pregled dokumentacije pacijenata sa bolestima debelog crijeva, retroperitoneuma i male karlice uz detaljno objašnjenje prirode bolesti, modaliteta liječenja uz stalne multidisciplinarne konsultacije sa kolegama  iz zemlje i inostranstva.

Dr Ćeranic

U hirurškoj sali Bolnice Moj Lab, Doc dr Ćeranić,  izvodi minimalno invazivne operacije od kojih izdvajamo:

  • Operacija hemoroida laserom – LHP

LHP se koristi za hirurško liječenje uznapredovalih hemoroida, u uslovima opšte anestezije. Njime se vrši endoluminalna, veoma precizna, laserska koagulacija (“zavarivanje”) hemoroidalnih krvnih sudova. Prilikom izvođenja ove metode, ne upotrebljavaju se strani materijali (kopče i hirurški šavovi), što umnogome doprinosi odsustvu postoperativnog bola. Takođe, kod LHP-a nema rizika od razvoja postoperativne stenoze  analnog kanala. Zarastanje i oporavak su brzi, skoro neosjetni, usled odsustva rezova, otvorenih rana i šavova.

  • Laserska operacija pilonidalnog sinusa – SiLAC

Pilonidalne ciste (sinusi) se u današnje vrijeme uglavnom operišu savremenom laserskom metodom. Tkivo se ne isijeca, nema bolova, nijesu potrebna dugotrajna previjanja kao kod klasične metode. Laserska radijalna sonda se uvlači u unutrašnjost ciste kroz  minimalne otvore na koži, vrši se potpuna sklerozacija laserskim zrakom. Boravak u bolnici je sveden na jedan dan ili samo nekoliko sati u zavisnosti od izbora anestezije (lokalna ili totalna). Rehabilitacija traje oko nedjelju dana, što zavisi od veličine sinusa.

  • Laserska operacija perianalne fistule – FiLAC

Dijagnoza perianalne fistule se postavlja proktološkim pregledom, a potrebno je uraditi i NMR kako bi se preoperativno procijenio odnos fistuloznog kanala sa sfinkterskim aparatom. Perianalne fistule ne prolaze spontano, već zahtijevaju operativno liječenje. U prvoj fazi je potrebno da se postavi drenažna traka (seton), a zatim u drugoj se zatvori fistulozni kanal ( FiLAC procedura). Minimalno invazivnom metodom za operativno liječenje, Leonardo dual 45 laserom, sa visokom uspješnošću i niskim rizikom od komplikacija i recidiva može se tretirati perianalna fistula. Laser procedura je  konfornija za pacijente, skoro bezbolna, brži je postoperativni oporavak i pacijenti se otpuštaju iz bolnice istog dana.

Doc. dr Ćeranić će obavljati preglede i intervencije u periodu od 29. septembra do 1. oktobra.

Zakazivanje na br telefona 19989

Send this to a friend