Medicina

Lijek remdesivir neće biti dovoljan za liječenje koronavirusa

Istraživači su konačno objavili podatke koji su saveznu vladu naterali da preporuči upotrebu antivirusnog lijeka remdesivira kod osoba teško oboljelih od koronavirusa, ali kažu da sam lijek neće biti dovoljan da pomogne pacijentima.

Podaci, objavljeni u stručnom časopisu “New England Journal of Medicine”, pokazuju da je lijek skratio vrijeme liječenja bolesti sa prosječnih 15 na oko 11 dana.

“Preliminarni rezultati ovog ispitivanja pokazuju da je remdesivir bio superiorniji od placeba u liječenju hospitalizovanih pacijenata sa COVID-19”, napisali su istraživači.

Krajem prošlog mjeseca, savezna vlada saopštila je da lijek pomaže, a američka Uprava za hranu i ljekove dala je remdesiviru dozvolu za hitnu upotrebu u liječenju COVID-19.

“Iako je istraživanjenje bilo još uvijek u toku, Odbor za praćenje podataka i bezbjednosti dao je preporuku da se rezultati ponište članovima probnog tima iz NIAID-a, koji su nakon toga odlučili da objave rezultate. Smatra se da su ovi nalazi od neposredne važnosti za njegu pacijenata koji još uvijek učestvuju u ispitivanju, kao i za one koji ne učestvuju u ispitivanju, a koji bi mogli da imaju koristi od liječenja remdesivirom”, kažu istraživači.

Nalazi studije smatrani su značajnim jer je to prvo ispitivanje koje je imalo kontrolnu grupu sa placebom i grupu pacijenata koja je dobila lijek, a ni pacijent ni lekari nisu znali ko je na stvarnom liječenju.

Tim istraživača testirao je 1.063 pacijenta. Otkrili su da su pacijenti koji su dobili lijek oporavljali u prosjeku za 11 dana. Onima koji su dobijali placebo trebalo je duže vremena da za oporavak.

Kao što je ranije objavljeno, sedam odsto pacijenata koji su primili remdesivir je umrlo, u poređenju sa 11,9 odsto koji su dobijali placebo, dakle kod remdesivira je smrtnost manja. Ali ti rezultati nisu bili statistički značajni.

Izgleda da su pacijenti kojima je potreban kiseonik imali najviše koristi od lijeka, objavili su istraživači.

“Ovi nalazi podržavaju upotrebu remdesivira, a najveća dobrobit primećena je kod pojedinaca kojima je trebao dodatni kiseonik, ali nisu bili na mehaničkom ventilatoru”, navodi se u saopštenju kompanije “Gilead Sciences”, koja pravi lijek.

“Očekujemo da će rezultati iz naše faze 3 SIMPLE-Severe studija, koja procjenjuje remdesivir kod slične populacije bolesnika sa COVID-19 kojima je potreban kiseonik, ali ne putem mehaničkog ventilatora, biti objavljeni u bliskoj budućnosti.

Ovi podaci iz SIMPLE-Severe proučavaće liječenje nekih pacijenata tokom pet dana, a ne 10 dana, u zavisnosti od kliničkog statusa.

“Oko 49 pacijenata prekinulo je liječenje remdesivirom prije 10. dana zbog neželjenog dejstva ili ozbiljnog neželjenog dejstva koji nije smrtni ishod, dakle 36 odsto od ukupnog broja, ili zato što je pacijent povukao svoj pristanak, takvih je bilo svega 13 pacijenata”, napisao je tim.

“Ozbiljna neželjena dejstva dogodila su se kod 114 pacijenata u grupi sa remdesivirom i 141 pacijenta u grupi sa placebom”, napisali su istraživači.

Bio je ozbiljan izazov pokretati kliničko ispitivanje usred pandemije, rekao je ovaj tim.

“Istraživanje je sprovedeno za vrijeme ograničenih putovanja, a bolnice su ograničavale ulazak osoblja”, napisali su oni.

Međutim, istraživački timovi su bili motivisani da pronađu rješenja za prevazilaženje tih izazova.

“Studija još uvijek traje. Naš preliminarni izveštaj namenjen je informisanju kliničara koji razmatraju upotrebu remdesivira”, napisali su istraživač i dodali:

“Očekujemo unos, nadgledanje i zaključavanje podataka svih 1.063 upisana pacijenta, nakon čega će se obezbijediti ažuriranje rezultata.”

Send this to a friend