Medicina

Moguće je smanjiti posljedice pušenja cigareta, Japan je zemlja primjer!

Foto: Shutterstock

Alternative cigaretama poput uređaja koji zagrijavaju duvan posljednjih godina tema su naučnih istraživanja i rezultati ukazuju da, iako nijesu bez rizika, sadrže drastično manje štetnih materija u odnosu na tradicionalne cigarete.

Tako zamjena tradicionalnih cigareta uređajima koji zagrijavaju, a ne sagorijevaju duvan ima veliki potencijal da podstakne strategiju smanjenja štete u odnosu na posljedice dugoročnog pušenja cigareta u mnogim zemljama, zaključak je panel diskusije o smanjenju štete (Tobacco Harm Reduction), u organizaciji kompanije Filip Moris (Philip Morris International).

Rezultati posljednjeg istraživanja koje je bazirano na podacima Instituta za duvan u Japanu i izvještaja duvanskog giganta Filip Morisa, ukazuju na povezanost drastičnog pada prodaje cigareta u Japanu od 2016, sa rastom prodaje uređaja koji zagrijavaju, a ne sagorijevaju duvan.

Japan je trenutno najrazvijenije tržište po broju korisnika tehnologije nesagorijevajućeg duvana, gdje je IQOS, uređaj koji zagrijeva a ne sagorijeva duvan predstavljen prije više od pet godina.

Direktorica naučnog sektora u kompaniji Filip Moris Žizel Bejker pratila je sa svojim timom naučnika kako se iz godine u godinu stvari na tržištu mijenjaju.

“IQOS smo prvo pustili na tržište u Japanu. Predstavljen je na lokalnom nivou 2014, a 2016. godine na nacionalnom nivou. Prije nego što smo u Japanu plasirali proizvode koji zagrijavaju duvan, prodaja cigareta smanjila se oko dva odsto godišnje, ali nakon 2016. kada je IQOS ušao na tržište i još nekoliko proizvoda koji zagrijavaju duvan od drugih proizvođača, smanjenje se nastavilo. Za dvije godine pad prodaje tradicionalnih cigareta je bio oko 20 odsto. Američko Udruženje za borbu protiv raka postavilo je pitanje – šta je to dovelo do tako velikog smanjenja prodaje cigareta? Da li je to uticaj javne politike, neka prirodna katastrofa? Na kraju su zaključili da je jedino logično objašnjenje smanjenja prodaje cigareta bilo uvođenje IQOS-a, koji je najzastupljeniji proizvod koji zagrijeva duvan na japanskom tržištu”, kaže Bejker.

A šta ovi podaci zapravo predstavljaju kada je posrijedi javno zdravlje japanskog stanovništva?

“Ovi proizvodi nisu isto što i tradicionalne cigarete. U aerosolu koji nastaje usljed zagrijavanja duvana u IQOS-u, nivo toksičnih materija manji je oko 90 odsto u poređenju sa duvanskim dimom. Ovo je prvi dokaz da ovaj uređaj pravi razliku”, objašnjava Bejker.

Prema njenim riječima, to je prepoznalo i oko 10,6 miliona odraslih muškaraca i žena na svijetu koji su prestali da puše i počeli da koristi IQOS. Ipak, 14,6 miliona ljudi i dalje su pušači tradicionalnih cigareta.

“Smanjenje štetnih posljedica je priča koja ima smisla ukoliko se i u praksi može smanjiti nivo izloženosti toksičnim materijama. Zato nastavljamo da istražujemo i pružamo dokaze koji su stvarni i primjenjivi. Na taj način omogućavamo da smanjenje štetnih posljedica ne bude samo podatak na papiru, već nešto što se zapravo može konkretno primijeniti u populaciji koja konzumira cigarete širom svijeta”, zaključila je Bejker.

Send this to a friend