Medicina

Naučnici najavljuju da će iskorijeniti sidu za deset godina

Širenje virusa HIV-a, uzročnika side, ne samo da je zaustavljeno već je i u padu, a Svjetska zdravstvena organizacija sada želi potpuno da iskorijeni tu bolest.

Program UN-a za HIV i sidu postavio je prije tri godine sebi ambiciozan cilj: iskorijeniti epidemiju side do 2030. godine.

Cilj programa je postići da se više nijedno dijete ne rodi zaraženo HIV-om, a oni koji već boluju od te bolesti da se liječe ljekovima koji im pružaju najbolju šansu za kvalitetan život.

Sida je od smrtonosne bolesti postala bolest koja može da se kontroliše. Prema pisanju časopisa New scientist, zahvaljujući antiretrovirusnim ljekovima sa sidom trenutno živi oko 21 milion ljudi širom svijeta.

Ti ljekovi se stalno dorađuju, sve su efikasniji i dostupniji, pa cilj programa UNAIDS i nije tako neostvariv.

Sve donedavno HIV se brzo širio jer se lako prenosi u kontaktu sa zaraženom krvlju ili drugim tjelesnim tečnostima. Najčešći načini infekcije su putem polnog odnosa ili dijeljenjem igle.

Send this to a friend