Računari

Mladi u AI vide priliku i prijetnju

Foto: dpa

Alatke vještačke inteligencije poput ChatGPT munjevito izbacuju tražene tekstove i rješavaju kompleksne zadatke. To otvara vrata varanju, pa se obrazovna politika duboko zagleda u upotrebu AI u školama. Mlađi svijet, pak, u AI prije vidi priliku nego prijetnju.

Prema istraživanju infratest dimapa za Vodafone fondaciju, adolescenti i mladi odrasli uglavnom pozitivno gledaju na upotrebu AI tehnologije u obrazovanju, ali slute i probleme.

Na pitanje smatraju li AI u školama više kao priliku ili prijetnju, 73 odsto je zaokružila “priliku,” a 27 odsto “prijetnju.”

Dvotrećinska većina očekuje da će AI promijeniti nastavu najkasnije u narednih pet godina, a još više, 69 odsto, da će dobro baratanje AI biti važno za njihovu karijeru.

Mnogi, međutim, ocjenjuju da je AI u školama za sada nedovoljno regulisana. Naime, samo 17 odsto je reklo da je AI dozvoljena u njihovoj školi i da postoje pravila za njenu upotrebu.

Istovetan udio od 38 odsto je rekao da im pristup AI u školi zavisi od pojedinačnih nastavnika, odnosno da u učionici uopšte nemaju pristup AI.

Raspravu o tehnologiji raspalila je pojava ChatGPT novembra 2022. Od tada se u oblasti obrazovanja raspravlja o tome kako to može da utiče na učenje.

Mnogi strahuju da će sposobnost aplikacije da brzo piše predavanja, seminarske radove ili da interpretira tekst podstaći negativne navike učenika i sputati im razvoj rasuđivanja.

Istraživanje ukazuje da su mladi, uprkos uopšteno pozitivnom stavu, svjesni i rizika – njih 57 odsto brine da njihovi radovi neće moći da se razlikuju od onih koje uradi AI.

Oko polovine, 49 odsto, vidi opasnost da se samo učenje negde izgubi uz korišćenje AI. Svaki treći ispitanik navodi da brine da će se varanje sve teže otkrivati.

Dalje, 64 odsto ispitanika u reprezentativnoj anketi je navelo da je važno znati kako se rezultatima AI ne smije bezrezervno vjerovati, a ravno polovina da je nužno zadržati kritički pristup.

Osnov za te rezerve je iskustvo sa ChatGPT – alatka je u stanju da sroči koherentan, elegantan tekst, ali da u njemu ostavi netačne podatke.

“AI alatke su izvrsna podrška pri strukturiranju složenih tema, ali ne mogu da zamijene ljudsku raspravu ili socijalno-emocionalnu interakciju u procesu učenja,” rekao je stručnjak za AI i profesor inženjerskih nauka na Univerzitetu Bilefeld Tomas Zise (Thomas Süße).

“Konstruktivno, kritičko suočavanje, omogućava balansiranu i efikasnu upotrebu AI u obrazovnom sektoru,” dodao je profesor.

On je nastavnicima preporučio da tehnologiju ne posmatraju kao univerzalni lijek, već kao na novu alatku koja može da podrži i obogati proces učenja.

Tags

avatar
1000
Send this to a friend