Muzika film i TV režija Vladimir Kosić

Film WELTLOSIGKEIT pruža odgovor na pitanje Šta je to savremena umjetnost

Dokumentarni film WELTLOSIGKEIT reditelja Vladimira Kosića, nastao je u želji autora da prvo sam sebi a onda i gledaocima pruži makar neki odgovor na pitanje „Šta je to savremena umjetnost“ i kakvu ona ima društvenu ulogu s obzirom na njen obodni karakter, njen položaj na margini savremenog društva.

U tu svrhu i s namjerom da postigne što veći utisak dokumentarističke vjerodostojnosti korišćen je gotovo neobrađen materijal napravljen tokom održavanja jednog od izdanja festivala DEV9T koji se svake godine održavao na prostoru stare napuštene Ciglane na obodu Beograda.

U tom naporu autor je došao i do sljedećih kulturnoteorijskih zaključaka:

Na razvalinama SVIJETA poput pečurke na trulom deblu davno oborenog drveta, raste i širi se UMJETNOST.

SVIJET nije privid, SVIJET ne postoji. UMJETNOST nije privid, UMJETNOST postoji.

UMJETNOST ne podražava NIŠTA jer nema šta da predstavi osim SAMU SEBE.

UMJETNOST ne pravi razliku između UMJETNOSTI i SVIJETA.

UMJETNOST je SVIJET.

UMJETNOST je SVIJET zasnovan na silama stvaranja: želji za uživanjem i strahu od smrti.

UMJETNOST je seks na samrtničkoj postelji SVIJETA.

UMJETNOST je WELTLOSIGKEIT.

WELTLOSIGKEIT je kulturno istorijska oznaka za savremenu umjetnost koja je svijet za sebe jer „svijet ne može bez umjetnosti ali zato umjetnost može bez svijeta”.

Send this to a friend