Muzika film i TV

Pronalazi lokacije gde su snimani holivudski hitovi i fotografiše ih

Kristofer Moloni je novinar i fotogtaf koji često putuje isključivo sa jednim ciljem – da pronađe lokacije gdje su snimani holivudski klasici. On se, međutim, ne zadovoljava samo time.

Kristofer nosi sa sobomslike filmskih kadrova koje onda fotografiše na istim lokacijama na kojima su originalno snimljeni. Tako dobijamo kontrast filmske magije i stvarnosti.

Send this to a friend