Zanimljivosti

Gradić u kojem se otpad razdvaja u 45 kategorija

U japanskom Kamikatsuu, koji do 2020. želi da postane naselje bez smeća, razvrstavanje otpada nije jednostavno. Mještani su suočeni sa 45 kategorija razvrstavanja.

“Da, komplikovano je, ali sada sam ekološki svjesnija nego prije”, kaže 39-godišnja građanka Naoko Jokojama.

Kategorije pokrivaju sve – od četkica za zube do jastuka. Gradić planira sljedeće godine da sav svoj otpad reciklira i zatvori spalionicu smeća.

Postupak stvarno može biti tegoban, ne samo zbog brojnih kategorija nego se predmeti poput plastičnih boca moraju oprati i osušiti prije predaje na reciklažu. Ako je predmet sastavljen od više djelova i materijala, od stanovnika se očekuje da ih rastave i svaki komad razvrstaju u odgovarajući kontejner.

Mnogi djelovi Japana traže da stanovnici razvrstavaju otpad, ali većina ih ima samo nekoliko kategorija. Velika većina smeća i dalje se spaljuje.

Nije Kamikatasu bio mnogo drugačiji do 2000. godine. Tada je grad morao da zatvori jednu od svojih dvie spalionice jer nije zadovoljavala ekološke standarde. Ona druga bila je premala za svo gradsko smeće, a za novu opština nije imala novca.

“Ako već ne možemo da spaljujemo smeće u gradu, reciklirajmo ga. Uostalom, recikliranje je jeftinije”, rekla je gradska zvaničnica Midori Suga.

Kamikatsu je nadomak cilju. Prema podacima iz 2017. godine, grad je proizveo 286 tona otpada, od čega je u reciklaži završilo 80 odsto. Na nacionalnom nivou postotak je suprotan, samo se 20 odsto smeća reciklira.

U Japanu se smeće spaljuje zato što zbog planinskog terena nije moguće izgraditi klasična odlagališta otpada.

Zanimljivo je da Japan po glavi stanovnika proizvodi manje smeća od većine razvijenih zemalja, ali je zato po plastičnom otpadu drugi, iza Sjedinjenih Država.

Nisu svi stanovnici Kamikatsua sigurni da bi njihova inicijativa upalila i na drugim mjestima.

“Nama to polazi za rukom jer nas je samo 1.500”, kaže Jokojama.

“U većim gradovima to bi bilo mnogo teže.”

Ali drugi smatraju da je u pitanju jednostavno zdrav razum.

“Znam da je zgodnije spaliti smeće, ali reciklirati je mnogo bolji izbor”, kaže 71-godišnja Saeko Takahaši razvrstavajući stare novine i kartonsku ambalažu.

Kazujuki Kijohara, direktor centra za upravljanje otpadom, kaže da plastika čini većinu otpada.

“Naš životni stil zavisi od plastike. Potrošači mogu do određene mjere da smanje plastični otpad, ali ga nećemo eliminisati sve dok se proizvode proizvodi ili ambalaža od plastike”, kaže taj 38-godišnjak.

Send this to a friend