Društvo

Nacionalna turistička organizacija održala radionicu namijenjenu promociji kulturnih ruta Crne Gore

U okviru međunarodnog Interreg MED projekta „BEST MED – Više od evropskog održivog turizma“ u MED području, Nacionalna turistička organizacija Crne Gore (NTO CG) održala je 6. i 10. maja tekuće godine dvodnevnu online radionicu „BEST MED model održivog puta i kulturnih ruta i indikatori u turizmu“, namijenjenu turističkim akterima uključenim u koncipiranje, diversifikaciju i promociju različitih aspekata, doživljaja i integralne ponude kulturnih ruta Crne Gore uz poštovanje principa održivog razvoja turizma, saopšteno je iz NTO CG.

Kako navode, radionicama su prisustvovali relevantni lokalni turistički akteri čije je djelovanje ključno za uspostavljanje, održivo funkcionisanje i upravljanje kulturnim i turističkim stazama, a koji su posredno ili neposredno povezani sa područjem „Illyricum Trail“, kulturnom stazom koja baštini, valorizuje i promoviše tragove antičke civilizacije u Crnoj Gori.

“Kulturna staza ‘Illyricum Trail’ pripada transregionalnoj kulturnoj ruti ‘Put rimskih careva i dunavski put vina’ kojom upravlja Dunavski centar za kompetenciju čiji je zadatak promocija održivog razvoja turizma u regionu i jačanje ekonomskog razvoja zajednica”, kazali su iz NTO CG.

Predavači na radionicama bili su eminentni stručnjaci iz ove oblasti, doktoranti Aleksandra Petronijević i Srna Sudar, a pored Nacionalne turističke organizacije Crne Gore na radionicama su učestvovali i JU Muzeji i galerije Podgorice i lokalne turističke organizacije: TO Podgorica, TO Cetinje, TO Kotor, To Budva, TO Andrijevica i TO Ulcinj.

Dodaju, da je tokom radionice predstavljen MED model za održivu kulturnu rutu, koji podržava intersektorski i intrasektorski proces planiranja održivog razvoja turizma analiziranog pilot područja „Illyricum Trail“.

“Pomenuti model pruža set alata koji olakšavaju menadžmentu kulturnih ruta, nacionalnim kreatorima politike, turističkim organizacijama i ostalim relevantnim akterima planiranje budućih neophodnih aktivnosti kojima će se unaprijediti aktuelni nivo održivosti pilot područja, što će ujedno omogućiti dobijanje i razmjenu podataka, zajedničku procjenu nivoa održivosti turizma, kao i zajedničko koncipiranje liste relevantnih turističkih indikatora koji će biti korišćeni tokom budućeg integrisanog procesa planiranja održivog razvoja turizma ‘Illyricum staze’ u Crnoj Gori”, navode iz NTO CG.

NTO CG realizuje „BEST MED“ projekat od novembra 2019. godine u saradnji sa 10 projektnih partnera iz 8 zemalja koje pripadaju mediteranskom programskom području.

“Glavni cilj Interreg MED „BEST MED“ projekta je jačanje transnacionalne saradnje kako bi se zajedničkim snagama prevazišli izazovi koje vežemo za: održiv razvoj turizma, ublažavanje sezonalnosti turizma, upravljanje turističkim tokovima tokom vrhunca sezone, racionalno korišćenje i zaštitu prirodnih i kulturnih resursa kao i održiv ekonomski, ekološki i društveno-kulturni razvoj destinacije”, zaključuju iz NTO CG.

Send this to a friend