Društvo

Planirana isključenja struje u petak

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 30. oktobra, bez napajanja strujom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 11:00 do 15:00 sati: Milunovići, Šujaci, Kupine, Rijeka Piperska, Duga , Potoci, Bioče

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: željezničke stanice Bioči i Lutovo, Potkrš, Klopot, Pelev Brijeg, Lutovo, Orah, Seoštica i Boljesestre

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: dio Farmaka oko crpne, Doljani, Samački Hotel i dio oko njega

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Šume Bećirovića, Sušica, Kosić, Farmont, Betonjerka, Mamućevina, Jastreb, Koljat, dio Lazina, Podglavice, Kokotovac i Maljat

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Šinđon, Kokošice, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci ,Božija Voda, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Bobija, Kraće Do, Dodoši, Žabljak Crnojevića, Dobrsko Selo, Ubli Čevske

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Donje Polje

Plužine

-u terminu od 8:00 do 16:30 sati: Mratinje selo, Repetitor T-mobile

Nikšić

-u terminu od 8:30 do 15:00 sati: Seline, Zaljutnica, Višnjića Do, Goslić, Jasikovica (Bajov Kamen), Javljen

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Tupan, Klenak

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Vilusi, Ilijino brdo, Carina, Dolovi

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Rubeža

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: MI Goranović-Klanica,Vojska-Kasarna, Ul. Put pored Bistrice, Mokra Njiva, Zavrh, Brezovik, Glibavac, Rastovac, Gornje Polje, Mali Brezovik, Vidov Potok, Vidrovan, Brod, Miločani, Dio Vira, Nula, Zavraca, Stuba, Sjenokosi, Duga, Šume, Presjeka, Donje Srijede, Jasenovo Polje, Gornje Srijede, Bolnica- Brezovik, Mljekara Nika, Ul. Partizanski put, Ćemenca – Garden ,Gold (Montekuk), Hercegovački put, Manitovac,Ul. Obalska, Ul. Jezerska, Vukov Most , Ul. Janka Vukotića, Ul. Danila Perovića, Ul. Đura Roganovića, Ul. Narodnih Partizanskih odreda, Ul. Obala Bistrice, Ul. Zetska, Ul. Glibavačka, Pilana, Ul. Sava Stanojevića, dio Grebica, Ul. Krupačka, Kapino Polje, Šik Javorak, VH-Montenegro, Tehno baza, Vodovod-Duklo, Ul. Đura Roganovića

Budva

-u terminu od 7:30 do 19:00 sati: dio naselja Podličak

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio naselja Buljarica Centar

Bar

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Vitići

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: dio naselja Đerane iza hotela “Prego Lux”, dio ulice Voja Lakčevića

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjik,Dapsići,Tmušiće,Batuni,Ranč,Mršina Bara,Planinski prevoj Lokve,Donja Rženica,Zagorje,Kaludra,Rovca i Lisijevo Polje

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Grahovo

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Grahovo,Fejzići,Babići,Kujevići, Plunca,Bijela Crkva, Biševo, Sinanovića Luke, Gospođin Vrh, Kačapore, Besnik, Lovnica, Bašča, Zloglavlje, Ćosovica, Sastavci, Klanac ,Lučice, Grižice, Radetina, Kurbadovići, Bać, Jablanica, Đžuđževići

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Brezojevice

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Vusanje

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Pobrsijevići

Kolašin

-u terminu od 7:30 do 8:30 i od 17:00 do 18:00 sati: Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta

-u terminu od 8:30 do 18:00 sati: Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Vrujica

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Suva Gora

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Pašića Polje , Ravna Rijeka -Božovića Polje, Rakonje, Rasovo, Slijepač most-Pali, Pisana jela, Dobro brdo

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati:Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Dobra Sela, Mljetičak, Slatina, Timar

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Omladinska ulica, dio ul.Voja Đenesijevića, Zračak nade

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Pauče, Bukovica, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Vrulja

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Metaljka, Prisoje, Babino Brdo, Đakovići, Repetitor Vraca, Skenderovina

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Kalušići, Klačar, Grevo, Mrzovići, Rabitlje, Zabrđe Živinska Farma, Zabrđe, Šumani, Klanica Trojica, Vujanović, Zenica, Duja, Dragaš, Mišović, Podrogatac, Šumani, Borovica, Vrbica, Lađana, Kruševo, Dragaši, Kakmuže – moguća kratka isključenja dalekovoda na početku i završetku radova

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Repetitor Gradac, Crno Brdo, Glisnica, Jakupov Grob, Rađevići, Mironići, Boljanići, Jezero, Kovač, Zorlovići, Podkovač, Savine Vode, Rajišići, Đuli, Milakovci, Pliješ- moguća kratka isključenja dalekovoda na početku i završetku radova

-u terminu od 10:00 do 10:20 sati: Kosanica, Brenta Petrović, Paćevina, Repetitor Mrčajevac, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, Potpara, Rzav, Gusino Brdo, Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, Repetitor Kutuša, Đurđevića Tara – moguća kratka isključenja dalekovoda na početku i završetku radova

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Send this to a friend