Ekonomija PROJEKAT PHASE ZA UNAPREĐENJE ZDRAVLJA I ŽIVOTA GRAĐANA

Promocija e-zdravlja putem stimulisanja lokalnih ekonomija

Devet partnera iz Crne Gore, Italije i Albanije sarađuju u okviru višegodišnjeg projekta PHASE, kako bi poboljšali nivo opšteg zdravlja i kvaliteta života građana na području tri države korišćenjem savremenih informacionih i komunikacionih tehnologija. Projekat „Promovisanje e-zdravlja u prekograničnoj oblasti putem stimulisanja lokalnih ekonomija” realizuju tri partnera iz Crne Gore, od kojih je jedan Privredna komora.

PHASE ima za cilj stvaranje ekosistema politika, praksi i alata koji će djelovati kao pokretač konkurentnosti u zdravstvu i e-zdravstvu.

“Projekat će podstaći stvaranje i razvoj mikro, malih i srednjih preduzeća u oblasti e-zdravstva pružajući nefinansijske usluge i povećavajući njihove kompetencije. U isto vrijeme, projekat će biti usmjeren na podizanje svijesti građana o javnim politikama u ovoj oblasti i o e-zdravstvu uopšte”, saopšteno je iz PKCG.

E-zdravstvo je oblast koja počiva na upotrebi inovativnih elektronskih alata i procedura.

“Mobilisanjem različitih aspekata zdravstvenih potencijala afirmiše razvoj i implementaciju rješenja kao što su digitalni medicinski kartoni, elektronska recepcija, zakazivanje termina online, praćenje pacijenata bez njihovog dolaska u zdravstvenu ustanovu i ostalo što omogućuje umanjenje opterećenja tradicionalnog zdravstvenog sistema”, navode u PKCG

U fokusu ovog projekta su liječenje infarkta, neurodegenerativnih i hroničnih bolesti.

“Zato su među zacrtanim zadacima i očekivanim rezultatima kreiranje tri pilot sistema budućeg e-zdravstva: Infarct.NET za podršku pacijentima koji su doživjeli srčani udar; Platforma za integrisane procese njege u slučaju neurodegenerativnih bolesti i Platforma za praćenje hroničnih bolesnika na daljinu”, navode u PKCG.

Vodeći partner na projektu je Poliklinika u Bariju (IT). Ostali partneri su Univerzitetska bolnica „Ospedali Riuniti di Foggia“ (IT), region Molise (IT), Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Albanije (AL), Univerzitetski bolnički centar „Majka Tereza“ Tirana (AL), Unija komora privrede i industrije Albanije (AL), Klinički centar Crne Gore (ME), Ministarstvo zdravlja Crne Gore (ME) i Privredna komora Crne Gore (ME). Pridruženi partner na ovom projektu je Odjeljenje za promociju zdravlja, društvenog blagostanja i sporta za sve (IT).

Projekat PHASE, započet je 2019. godine i trajaće do polovine 2022. godine. Sufinansiran je od strane Evropske unije u okviru programa Interreg IPA prekogranične saradnje Italija-Albanija-Crna Gora.

Send this to a friend