Politika

Zeković: Teško je imati nezavisnu i samostalnu poziciju u crnogorskom političkom djelovanju

Gostujući u podcast-u “Lakonski” u organizaciji Građanske inicijative 21.maj, građanski aktivista i samostalni odbornik u Skupštini Glavnog grada Aleksandar Zeković je rekao da je teško imati nezavisnu i samostalnu poziciju u crnogorskom političkom djelovanju.

Zeković kaže da je intencij bila da istaknu građanina, pojedinca koji djeluje u nekom političkom kontekstu, a to je kontekst u okviru jednog gradskog parlamenta.

“Namjera je dakle bila da osnažimo građanina i da ga učinimo dijelom procesa. Ako mogu da kažem neke moje ocjene, dosta su pozitivne reakcije na takav pristup. Na to pozitivno reaguje i vlast i opozicija, iako nekada ima ispada da se sklizne, ali Skupština ipak se drži tema koje su od interesa za Glavni grad i njegove stanovnike. Bavi se komunalnim pitanjima i pitanjima razvoja Podgorice. Teme sa nacionalnog nivoa koje dijele društvozasada nijesu prenijeti u gradski parlament. Onog trenutka kada budu prenijete, mislim da će se i taj parlament potpuno urušiti, kao što se urušava sve drugo u ovom društvu. O svemu se razgovara na jedan argumentovan način bezobzira na razlike”, kazao je Zeković.

O utisku dijela javnosti da on djeluje kao spona između opozicije i vlasti, a u interesu građana, on kaže da je utisak dijelom tačan.

“Rekao bih da dijelom jeste, ali mislim da je tu ključni jdan problem što se javnost još uvijek nije dovoljno navikla da imamo neke nove političke pristupe, jedne nove inicijative i da ipak trebamo kao građani, kao nezavisne građanske grupe i samostalne da djelujemo politički autonomno u odnosu na konvencionalne centre moći koje imamo na političkoj sceni. Na taj način se otvara prostor za dijalog i usmjeriti se ka rješenjenjima i kroz neke drugačije pristupe. Dobar dio parlamentarna većina ima pristupe koji su dobronnamjern i konstruktivni i imaju želju da mijenjaju negativno prethodno nasljeđe, a sa druge strane imamo i samu opoziciju koja i sama prepoznaje određene greške iz sopstvene prošlosti kada su bili dio vladajućih struktura. Zaista je na meni i na svima onima koji žele dobro napredak i Podgorici i Crnoj Gori da podržimo takve pristupe”, ističe Zeković.

Kao predstavnik GI 21.maj iniciraće izmjenu legislative koja se odnosi na upravne odbore gradskih preduzeća na način da se u upravnim odborima nađu nezavisni stručnjaci, odnosno predstavnici građana, ali i predstavnici opozicije, što je GI 21.maj već inicirala ranije.

Kao problem navodi i to da se rebalansom budžeta smanjuju izdaci za kapitalne projekt , a povečavaju za političke partije.

Misli da je problematično da isti ljudi akumuliraju više funkcija, što je čest slučaj kada su u pitanju poslanička i odbornička funkcija i da opredjeljivanjem za jednu od te dvije, daje se više prostora drugima da participiraju u društveno- političkom životu.

Posebno je istakao višedecenijski problem Jevanđeoske crkve “Riječ božija”.

“Dominacija tradicionalnih vjerskih zajednica je ostala do danas, tako da se ta vjerska zajednica suočavala sa brojnim problemima kao i sve druge tkz “male vjerske zajednice, koje se suočavaju sa problemom prihvatanja i problemom sopstvene bezbijednosti. Mediji im nikada nijesu pomogli da budu prihvaćeni”, kazao je Zeković.

Sa sličnim problemima se, dodaje, suočava i LGBT zajednica.

“Radi se o njihovom zemljištu koje je u njihovom vlasništvu već desetak godina, kupili ga od sopstvenih para, nijesu ga platili poreski obveznici, što je čest slučaj sa tradicionalnim vjerskim zajednicama. Ova zajednica je kupila to od sopstvenih srdstava i mogla je da pristupi različitim protivzakonitim aktivnostima, zato što u tom okruženju đe se nalazi njihovo zemljište, većina ne poštuje smjernice. Ali oni ipak nijesu i bili su strpljivi. I tu smo se uključili i zaista moram da pohvalim ministarku Novaković- Đurović, koja je bila bez obzira na naše ideološke razlike konstruktivna. Ono što je dobro da iz Glavnog grada nije bilo negativnih komentara. Poenta čitave te priče je da ćemo tako postupati u slučaju svake vjerske zajednice, vjerske grupe koja se suočava sa bilo kakvom diskriminacijom ili onemogućavanjem u korištenju prava”, kazao je Zeković.

Još se osvrnuo na odluku Abazovićeve Vlade da podrži kandidaturu za EXPO samit 2030. godine i rekao da apsolutno stoji iza apela ljudskopravaških organizacija, ali i da je to trebalo da prati i jedan vid uličnog protesta.

Send this to a friend